ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»

Статистична інформація

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень
2022 року

(відсотків)

 

Код за 
КВЕД-2010

Січень 2022
до
грудня 2021

Січень 2022
до
січня 2021

Промисловість

B+C+D

83,2 

103,7

  Добувна та переробна промисловість

B+C

82,9

111,8

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

91,2

116,8

   Переробна промисловість

С

82,7

111,7

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

84,0

112,4

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів
     зі шкіри та інших матеріалів

13-15

93,6

153,3

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу
     та поліграфічна діяльність

16-18

76,5

108,5

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

60,8

136,4

     виробництво основних фармацевтичних продуктів
     і фармацевтичних препаратів

21

144,5

122,0

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

51,1

112,4

     металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

62,7

95,4

     машинобудування

26-30

86,8

98,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

85,8

64,5

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області