ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»

Статистична інформація

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за 2013-2021 роки

(відсотків до попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Промисловість

B+C+D

110,4 

105,4

104,0

105,3

108,2

99,2

114,7

94,5

100,8

  Добувна та переробна промисловість

B+C

107,7 

109,5

105,8

110,9

105,6

103,2

119,1

95,9

102,7

   Добувна промисловість і
   розроблення кар’єрів

B

106,2

129,0

79,9

84,1

80,2

111,6

115,3

120,0

131,0

   Переробна промисловість

С

107,8 

108,9

106,9

112,0

106,4

103,0

119,2

95,5

102,1

     з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     виробництво харчових продуктів,
     напоїв і тютюнових виробів

10-12

110,7

121,6

98,6

112,9

103,4

103,8

110,9

99,1

99,5

     текстильне виробництво,
     виробництво одягу, шкіри, виробів
     зі шкіри та інших матеріалів

3-15

95,9

91,2

100,5

103,7

106,8

94,0

100,0

57,4

76,8

     виготовлення виробів з деревини,
     виробництво паперу та поліграфічна
     діяльність

16-18

100,9

110,6

103,3

106,3

110,3

112,4

186,0

100,2

114,8

     виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин
     хімічної продукції

20

123,5

98,8

76,9

75,0

88,3

92,2

91,4

75,8

85,3

     виробництво основних
     фармацевтичних продуктів
     і фармацевтичних препаратів

21

139,9

85,6

214,3

109,6

136,5

92,4

89,5

209,3

67,9

     виробництво гумових і
     пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

92,0

97,7

95,0

113,9

97,5

100,6

109,5

90,2

104,2

     металургійне виробництво,
     виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

103,8

86,5

97,2

97,3

115,6

97,4

185,5

59,4

95,9

     машинобудування

26-30

92,5

84,3

87,1

152,7

128,3

103,2

90,6

79,2

115,0

Постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря

D

118,6 

91,5

97,3 

85,6 

119,3

84,4

95,0

85,3

88,3

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області