ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»

Статистична інформація

Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення
за видами економічної діяльності
(секція за КВЕД)
у 2021 році


 

Код за
КВЕД-2010

Обсяги
викидів

Крім того,
обсяги викидів діоксиду вуглецю

т

у % до 2020р.

т

у % до
2020р.

Усі види економічної діяльності

 

79265,0

101,4

4302647,1

101,3

   Сільське, лісове та рибне господарство

А

11780,7

131,4

399309,7

148,4

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

197,9

150,9

15794,3

118,2

   Переробна промисловість

С

5326,9

92,0

358760,9

97,3

   Постачання електроенергії, газу, пари та 
   кондиційованого повітря

D

58528,7

98,0

3356767,8

98,2

   Водопостачання; каналізація, поводження
   з  відходами

Е

106,7

100,1

260,0

41,5

   Будівництво

F

94,3

108,8

9329,5

84,9

   Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
   автотранспортних засобів і мотоциклів

G

26,6

91,2

973,0

69,4

   Транспорт, складське господарство, поштова
   та кур'єрська діяльність

H

1857,2

87,1

130203,9

94,4

   Тимчасове розміщування й організація
   харчування

I

   Інформація та телекомунікації

J

0,1

60,8

32,0

58,8

   Фінансова та страхова діяльність

K

3,8

112,9

162,0

95,8

   Операції з нерухомим майном

L

471,0

255,8

11898,9

378,9

   Професійна, наукова та технічна діяльність

M

   Діяльність у сфері адміністративного та
   допоміжного  обслуговування

N

   Державне управління й оборона; обов'язкове
   соціальне страхування

O

79,3

32,3

4126,7

46,4

   Освіта

P

545,0

102,1

6762,7

93,3

   Охорона здоров'я та надання соціальної
   допомоги

Q

246,8

100,7

8265,7

80,8

   Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

   Надання інших видів послуг

S

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області