ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»

Статистична інформація

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у
2021 році1,2

 

 

Код за
КВЕД - 2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

тис.грн

у відсотках
до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)

тис.грн

у відсотках
до загального обсягу реалізованої продукції
(товарів, послуг)

Усього

326267846,4 

278313153,3 

100,0

47954693,1 

100,0 

   Сільське, лісове та рибне господарство

А

57121251,8

56025183,8

20,1

1096068,0

2,3

   Промисловість

В+С+D+E

104338589,2

101103704,1

36,3

3234885,1

6,7

   Будівництво

F

25835465,6

24558602,2

8,8

1276863,4

2,7

   Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
   автотранспортних засобів і мотоциклів

G

 

88021328,7

62865346,2

22,6

25155982,5

52,5

   Транспорт, складське господарство, поштова
   та кур’єрська діяльність

H

 

11386574,6

8057440,9

2,9

3329133,7

6,9

   Тимчасове розміщування й організація
   харчування

I

1587442,0

134854,1

0,1

1452587,9

3,0

   Інформація та телекомунікації

J

11729813,4

5123276,0

1,8

6606537,4

13,8

   Фінансова та страхова діяльність

K

379549,6

208954,9

0,1

170594,7

0,4

   Операції з нерухомим майном

L

2832428,4

1982623,5

0,7

849804,9

1,8

   Професійна, наукова та технічна діяльність

4448185,5

2491572,4

0,9

1956613,1

4,1

   Діяльність у сфері адміністративного та
   допоміжного обслуговування

N

2231795,2

1253763,6

0,5

978031,6

2,0

   Освіта

P

268151,0

53773,8

0,0

214377,2

0,4

   Охорона здоров’я та надання соціальної
   допомоги

13840407,1

13315642,2

4,8

524764,9

1,1

   Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1272810,7

1067226,0

0,4

205584,7

0,4

   Надання інших видів послуг

S

974053,6

71189,6

0,0

902864,0

1,9

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області