ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»

Статистична інформація

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році1,2


Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього

278313153,3 

80382268,0 

28,9 

123911680,4 

44,5 

74019204,9 

26,6 

21743603,8 

7,8 

   Сільське, лісове та рибне
   господарство

A

56025183,8

15626758,0

27,9

17999769,8

32,1

22398656,0

40,0

7260873,6

13,0

   Промисловість

B+C+D+E

101103704,1

50353730,5

49,8

41011667,2

40,6

9738306,4

9,6

2249820,9

2,2

   Будівництво

F

24558602,2

к

к

к

к

4782736,4

19,5

1336662,0

5,4

   Оптова та роздрібна
   торгівля; ремонт
   автотранспортних засобів
   і мотоциклів

G

62865346,2

к

к

к

к

26362152,3

42,0

7320030,0

11,6

   Транспорт, складське
   господарство, поштова та
   кур’єрська діяльність

H

8057440,9

5061785,6

62,8

2995655,3

37,2

797848,7

9,9

   Тимчасове розміщування
   й організація харчування

I

134854,1

к

к

к

к

49636,2

36,8

   Інформація та телекомунікації

J

5123276,0

к

к

к

к

876335,6

17,1

   Фінансова та страхова
   діяльність

K

208954,9

208954,9

100,0

73082,9

35,0

   Операції з нерухомим майном

L

1982623,5

к

к

к

к

878687,8

44,3

   Професійна, наукова та
   технічна діяльність

M

2491572,4

к

к

к

к

435881,8

17,5

   Діяльність у сфері
   адміністративного та
   допоміжного  обслуговування

N

1253763,6

428841,9

34,2

824921,7

65,8

364960,8

29,1

   Освіта

P

53773,8

к

к

к

к

29701,8

55,2

   Охорона здоров’я та
   надання соціальної допомоги

Q

13315642,2

12861221,1

96,6

454421,1

3,4

34181,3

0,3

   Мистецтво, спорт, розваги
   та відпочинок

R

1067226,0

к

к

к

к

6947,1

0,7

   Надання інших видів послуг

S

71189,6

к

к

к

к

28953,3

40,7

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.
Символ (к)- дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України «Про офіційну статистику» щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області