ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»

Статистична інформація

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році1,2


Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього

169842 

27820 

16,4 

90723 

53,4 

51299 

30,2 

18195 

10,7 

   Сільське, лісове та рибне
   господарство

A

33782

5894

17,4

14288

42,3

13600

40,3

4750

14,1

   Промисловість

B+C+D+E

59558

17896

30,0

32148

54,0

9514

16,0

2398

4,0

   Будівництво

F

8989

к

к

к

к

4225

47,0

1553

17,3

   Оптова та роздрібна торгівля;
   ремонт автотранспортних
   засобів і мотоциклів

G

17594

к

к

к

к

9354

53,2

4134

23,5

   Транспорт, складське
   господарство, поштова та
   кур’єрська діяльність

H

8089

5124

63,3

2965

36,7

751

9,3

   Тимчасове розміщування
   й організація харчування

I

651

к

к

к

к

218

33,5

   Інформація та телекомунікації

J

1809

к

к

к

к

727

40,2

   Фінансова та страхова діяльність

K

291

291

100,0

102

35,1

   Операції з нерухомим майном

L

2931

к

к

к

к

1467

50,1

   Професійна, наукова та технічна
   діяльність

M

2504

к

к

к

к

937

37,4

   Діяльність у сфері
   адміністративного та допоміжного
   обслуговування

N

3835

1924

50,2

1911

49,8

621

16,2

   Освіта

P

440

к

к

к

к

157

35,7

   Охорона здоров’я та надання
   соціальної допомоги

Q

28733

26392

91,9

2341

8,1

201

0,7

   Мистецтво, спорт, розваги та
   відпочинок

R

293

к

к

к

к

48

16,4

   Надання інших видів послуг

S

343

к

к

к

к

131

38,2

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.
Символ (к)-дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України «Про офіційну статистику» щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області