ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»

Статистична інформація

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у
2021 році1,2


 

Код за
КВЕД - 2010

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках
до загальної
кількості
зайнятих 
 працівників

осіб

у відсотках
до загальної
кількості
зайнятих
працівників

Усього

 

271730 

173380 

100,0

98350 

100,0 

   Сільське, лісове та рибне господарство

А

37864

35735

20,6

2129

2,2

   Промисловість

В+С+D+E

66914

59859

34,5

7055

7,2

   Будівництво

F

11053

9149

5,3

1904

1,9

   Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
   автотранспортних засобів і мотоциклів

G

 

69776

18101

10,4

51675

52,5

   Транспорт, складське господарство, поштова та
   кур’єрська діяльність

H

 

15234

8155

4,7

7079

7,2

   Тимчасове розміщування й організація харчування

I

6002

674

0,4

5328

5,4

   Інформація та телекомунікації

J

9896

1891

1,1

8005

8,1

   Фінансова та страхова діяльність

K

567

297

0,2

270

0,3

   Операції з нерухомим майном

L

4904

3076

1,8

1828

1,9

   Професійна, наукова та технічна діяльність

M

6302

2635

1,5

3667

3,7

   Діяльність у сфері адміністративного та
   допоміжного обслуговування

N

5824

3926

2,3

1898

1,9

   Освіта

P

1087

456

0,2

631

0,7

   Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

30627

28763

16,6

1864

1,9

   Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

824

300

0,2

524

0,5

   Надання інших видів послуг

S

4856

363

0,2

4493

4,6

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області