ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»

Статистична інформація

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
у 2021 році1,2


Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного
виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього

173380 

27820 

16,1 

90753 

52,3 

54807 

31,6 

21584 

12,4 

Сільське, лісове та рибне господарство

A

35735

5894

16,5

14302

40,0

15539

43,5

6619

18,5

Промисловість

B+C+D+E

59859

17896

29,9

32157

53,7

9806

16,4

2679

4,5

Будівництво

F

9149

к

к

к

к

4385

47,9

1705

18,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

18101

к

к

к

к

9860

54,5

4629

25,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

8155

5124

62,8

3031

37,2

813

10,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

674

к

к

к

к

240

35,6

Інформація та телекомунікації

J

1891

к

к

к

к

805

42,6

Фінансова та страхова діяльність

K

297

297

100,0

108

36,4

Операції з нерухомим майном

L

3076

к

к

к

к

1610

52,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2635

к

к

к

к

1067

40,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3926

1924

49,0

2002

51,0

708

18,0

Освіта

P

456

к

к

к

к

170

37,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

28763

26394

91,8

2369

8,2

225

0,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

300

к

к

к

к

55

18,3

Надання інших видів послуг

S

363

к

к

к

к

151

41,6

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.
Символ (к)- дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України «Про офіційну статистику» щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.

 

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області