ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
за січень–грудень 2015 року


Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн.

у % до всієї реалізованої
продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

45122409,2 

100,0

  Добувна та переробна промисловість;
  постачання електроенергії, газу, пари
  та кондиційованого повітря

B+C+D

44858030,3 

99,4

   Добувна та переробна промисловість

B+C

37266416,9 

82,6

   Добувна промисловість і розроблення
   кар’єрів

B

745206,5 

1,7

   Переробна промисловість

С

36521210,4 

80,9

     з неї

 

 

     Виробництво харчових продуктів,
     напоїв та тютюнових виробів

10-12

29729033,5

65,9

     Текстильне виробництво, виробництво
     одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
     матеріалів

13-15

220373,2

0,5

     Виготовлення виробів з деревини,
     виробництво паперу та поліграфічна
     діяльність

16-18

1593803,8

3,5

     Виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

20

1484255,5

3,3

     Виробництво основних
     фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

346780,4

0,8

     Виробництво гумових і пластмасових
     виробів, іншої неметалевої мінеральної
     продукції

22,23

975361,1

2,2

     Металургійне виробництво,
     виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24,25

1066521,5

2,4

     Машинобудування, крім ремонту і
    монтажу машин і устатковання

26-30

900865,6

2,0

  Постачання електроенергії, газу, пари
  та кондиційованого повітря

D

7591613,4 

16,8

  Водопостачання; каналізація,
  поводження з відходами

Е

264378,9 

0,6

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн.

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

40496485,5 

100,0

  Добувна та переробна промисловість;
  постачання електроенергії, газу, пари
  та кондиційованого повітря

B+C+D

40255326,9 

99,4

   Добувна та переробна промисловість

B+C

33300901,9 

82,2

   Добувна промисловість і розроблення
   кар’єрів

B

681520,7 

1,7

   Переробна промисловість

С

32619381,2 

80,5

     з неї

 

 

     Виробництво харчових продуктів,
     напоїв та тютюнових виробів

10-12

26508804,3

65,5

     Текстильне виробництво, виробництво
     одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
     матеріалів

13-15

196353,6

0,5

     Виготовлення виробів з деревини,
     виробництво паперу та поліграфічна
     діяльність

16-18

1441532,2

3,6

     Виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

20

1380720,4

3,4

     Виробництво основних
     фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

307064,5

0,8

     Виробництво гумових і пластмасових
     виробів, іншої неметалевої мінеральної
     продукції

22,23

874569,6

2,2

     Металургійне виробництво,
     виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24,25

917561,2

2,3

     Машинобудування, крім ремонту і
     монтажу машин і устатковання

26-30

816251,9

2,0

  Постачання електроенергії, газу, пари
  та кондиційованого повітря

D

6954425,0 

17,2

  Водопостачання; каналізація,
  поводження з відходами

Е

241158,6 

0,6

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн.

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

35179543,8 

100,0

  Добувна та переробна промисловість;   
  постачання електроенергії, газу, пари  
  та кондиційованого повітря

B+C+D

34960382,4 

99,4

   Добувна та переробна промисловість

B+C

28570023,0 

81,2

   Добувна промисловість і розроблення
   кар’єрів

B

620703,1 

1,8

   Переробна промисловість

С

27949319,9 

79,4

     з неї

 

 

     Виробництво харчових продуктів,
     напоїв та тютюнових виробів

10-12

22428323,5

63,8

     Текстильне виробництво, виробництво
     одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
     матеріалів

13-15

181661,0

0,5

     Виготовлення виробів з деревини,
     виробництво паперу та поліграфічна
     діяльність

16-18

1292460,5

3,7

     Виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

20

1274631,8

3,6

     Виробництво основних
     фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

272585,6

0,8

     Виробництво гумових і пластмасових
     виробів, іншої неметалевої мінеральної
     продукції

22,23

776941,8

2,2

     Металургійне виробництво,
     виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24,25

837028,4

2,4

     Машинобудування, крім ремонту і
     монтажу машин і устатковання

26-30

730114,7

2,1

   Постачання електроенергії, газу, пари
    та кондиційованого повітря

D

6390359,4 

18,2

    Водопостачання; каналізація,
    поводження з відходами

Е

219161,4 

0,6

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн.

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

31082866,1 

100,0

  Добувна та переробна промисловість;
  постачання електроенергії, газу, пари
  та кондиційованого повітря

B+C+D

30886467,8 

99,4

   Добувна та переробна промисловість

B+C

25079226,3 

80,7

   Добувна промисловість і розроблення
   кар’єрів

B

564327,1 

1,8

   Переробна промисловість

С

24514899,2 

78,9

     з неї

 

 

     Виробництво харчових продуктів,
     напоїв та тютюнових виробів

10-12

19626895,4

63,1

     Текстильне виробництво, виробництво
     одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
     матеріалів

13-15

167513,4

0,5

     Виготовлення виробів з деревини,
     виробництво паперу та поліграфічна
     діяльність

16-18

1157872,6

3,7

     Виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

20

1173038,3

3,8

     Виробництво основних
     фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

249384,3

0,8

     Виробництво гумових і пластмасових
     виробів, іншої неметалевої мінеральної
     продукції

22,23

676723,1

2,2

     Металургійне виробництво,
     виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24,25

719658,6

2,3

     Машинобудування, крім ремонту і
     монтажу машин і устатковання

26-30

610058,7

2,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

5807241,5 

18,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

196398,3 

0,6

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн.

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

27262868,3 

100,0

  Добувна та переробна промисловість;
  постачання електроенергії, газу, пари
  та кондиційованого повітря

B+C+D

27089494,0

99,4

   Добувна та переробна промисловість

B+C

21803557,0

80,0

   Добувна промисловість і розроблення
   кар’єрів

B

501830,5

1,8

   Переробна промисловість

С

21301726,5

78,2

     з неї

 

 

     Виробництво харчових продуктів,
     напоїв та тютюнових виробів

10-12

17076844,9

62,6

     Текстильне виробництво, виробництво
     одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
     матеріалів

13-15

149139,5

0,5

     Виготовлення виробів з деревини,
     виробництво паперу та поліграфічна
     діяльність

16-18

986629,1

3,6

     Виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

20

1079139,6

4,0

     Виробництво основних
     фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

205525,8

0,8

     Виробництво гумових і пластмасових
     виробів, іншої неметалевої мінеральної
     продукції

22,23

558993,3

2,1

     Металургійне виробництво,
     виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24,25

627783,8

2,3

     Машинобудування, крім ремонту і
     монтажу машин і устатковання

26-30

504106,6

1,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

5285937,0

19,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

173374,3

0,6

Код
за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн.

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

23460465,8 

100,0

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

23309773,0 

99,4

Добувна та переробна промисловість

B+C

18713094,4 

79,8

  Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

435240,7 

1,9

  Переробна промисловість

С

18277853,7 

77,9

з неї

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

14688092,9

62,6

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

128434,9

0,5

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

858871,9

3,7

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

970167,1

4,1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

176297,7

0,8

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

454300,5

1,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

497846,6

2,1

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

410272,3

1,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4596678,6 

19,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

150692,8 

0,6

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн.

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

19683178,4

100,0

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

19556282,1

99,4

Добувна та переробна промисловість

B+C

15648909,0

79,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

346615,7

1,8

Переробна промисловість

С

15302293,3

77,7

з неї

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

12362823,9

62,8

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

104308,9

0,5

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

701419,7

3,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

850447,2

4,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

150892,8

0,8

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

350222,4

1,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

383857,1

2,0

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

323011,7

1,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3907373,1

19,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

126896,3

0,6

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн.

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

16178583,4 

100,0

  Добувна та переробна промисловість;
  постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

B+C+D

16074204,3 

99,4

   Добувна та переробна промисловість

B+C

12587362,6 

77,8

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

272894,1

1,7

   Переробна промисловість

С

12314468,5 

76,1

     з неї

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та
     тютюнових виробів

10-12

9977396,6

61,7

     Текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

84938,0

0,5

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

579246,1

3,6

     Виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

716424,6

4,4

     Виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

21

122082,5

0,8

     Виробництво гумових і пластмасових виробів,
     іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

263447,8

1,6

     Металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

285113,5

1,8

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин
     і устатковання

26-30

228947,8

1,4

   Постачання електроенергії, газу, пари та
   кондиційованого повітря

D

3486841,7 

21,6

   Водопостачання; каналізація, поводження з
   відходами

Е

104379,1 

0,6

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн.

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

13048252,8

100,0

  Добувна та переробна промисловість;
  постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

B+C+D

12965740,9

99,4

   Добувна та переробна промисловість

B+C

9885089,1

75,8

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

204984,8

1,6

    Переробна промисловість

С

9680104,3

74,2

     з неї

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та
     тютюнових виробів

10-12

7886284,8

60,4

     Текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

66433,5

0,5

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

473686,8

3,6

     Виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

524811,5

4,0

     Виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

21

99182,4

0,8

     Виробництво гумових і пластмасових виробів,
     іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

188430,4

1,4

     Металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

215886,1

1,7

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин
     і устатковання

26-30

181648,6

1,4

    Постачання електроенергії, газу, пари та
    кондиційованого повітря

D

3080651,8

23,6

    Водопостачання; каналізація, поводження з
    відходами

Е

82511,9

0,6

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн.

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

9701232,7 

100,0

  Добувна та переробна промисловість;
  постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

B+C+D

9641382,4

99,4

   Добувна та переробна промисловість

B+C

7230883,7

74,6 

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

132327,0

1,4 

     Переробна промисловість

С

7098556,7

73,2

       з неї

 

 

       Виробництво харчових продуктів, напоїв та
       тютюнових виробів

10-12

5856250,9

60,4

       Текстильне виробництво, виробництво одягу,
       шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

47774,7

0,5

       Виготовлення виробів з деревини, виробництво
       паперу та поліграфічна діяльність

16-18

328289,3

3,4

       Виробництво коксу та продуктів
       нафтоперероблення

19

       Виробництво хімічних речовин і хімічної
       продукції

20

381012,7

3,9

       Виробництво основних фармацевтичних
       продуктів і фармацевтичних препаратів

21

77427,1

0,8

       Виробництво гумових і пластмасових виробів,
       іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

118759,6

1,2

       Металургійне виробництво, виробництво
       готових металевих виробів, крім машин і
       устатковання

24,25

137515,3

1,4

       Машинобудування, крім ремонту і монтажу
       машин і устатковання

26-30

120567,8

1,2

     Постачання електроенергії, газу, пари та
     кондиційованого повітря

D

2410498,7

24,8 

     Водопостачання; каналізація, поводження з
     відходами

Е

59850,3

0,6

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн.

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

5999373,6 

100,0

  Добувна та переробна промисловість;
  постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

B+C+D

5962401,2

99,4

   Добувна та переробна промисловість

B+C

4381191,3

73,0

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

69551,4

1,2 

     Переробна промисловість

С

4311639,9

71,8

       з неї

 

 

       Виробництво харчових продуктів, напоїв та
       тютюнових виробів

10-12

3566507,1

59,4

       Текстильне виробництво, виробництво одягу,
       шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

29922,9

0,5

       Виготовлення виробів з деревини, виробництво
       паперу та поліграфічна діяльність

16-18

197746,4

3,3

       Виробництво коксу та продуктів
       нафтоперероблення

19

       Виробництво хімічних речовин і хімічної
       продукції

20

237576,5

4,0

       Виробництво основних фармацевтичних
       продуктів і фармацевтичних препаратів

21

48731,7

0,8

       Виробництво гумових і пластмасових виробів,
       іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

58421,8

1,0

       Металургійне виробництво, виробництво
       готових металевих виробів, крім машин і
       устатковання

24,25

80867,8

1,3

       Машинобудування, крім ремонту і монтажу
       машин і устатковання

26-30

74173,5

1,2

     Постачання електроенергії, газу, пари та
     кондиційованого повітря

D

1581209,9

26,4

     Водопостачання; каналізація, поводження з
     відходами

Е

36972,4

0,6

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн.

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість 

B+C+D+Е 

2534302,0 

100,0

  Добувна та переробна промисловість;
  постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

B+C+D

2517975,4

99,4

   Добувна та переробна промисловість

B+C

1726093,1

68,1

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

22242,9

0,9

     Переробна промисловість

С

1703850,2

67,2

       з неї

 

 

       Виробництво харчових продуктів, напоїв та
       тютюнових виробів

10-12

1406411,3

55,5

       Текстильне виробництво, виробництво одягу,
       шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

11955,1

0,5

       Виготовлення виробів з деревини, виробництво
       паперу та поліграфічна діяльність

16-18

72488,6

2,9

       Виробництво коксу та продуктів
       нафтоперероблення

19

       Виробництво хімічних речовин і хімічної
       продукції

20

101460,4

4,0

       Виробництво основних фармацевтичних
       продуктів і фармацевтичних препаратів

21

17539,1

0,7

       Виробництво гумових і пластмасових виробів,
       іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

21322,1

0,8

       Металургійне виробництво, виробництво
       готових металевих виробів, крім машин і
       устатковання

24,25

40054,4

1,6

       Машинобудування, крім ремонту і монтажу
       машин і устатковання

26-30

24551,7

1,0

     Постачання електроенергії, газу, пари та
     кондиційованого повітря

D

791882,3

31,3

     Водопостачання; каналізація, поводження з
     відходами

Е

16326,6

0,6

Обновлено 08.02.2016 15:19
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області