ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності
у 2016 році


 

Усього,

осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

Усього2

145268 

22153 

15,2

70975 

48,9

52140 

35,9

19376 

13,3

   у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

   сільське, лісове та рибне господарство

45503

9896

21,8

20895

45,9

14712

32,3

5603

12,3

   промисловість

51850

12257

23,6

29815

57,5

9778

18,9

2367

4,6

   будівництво

6310

2433

38,6

3877

61,4

1395

22,1

   оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
   засобів і мотоциклів

15605

5446

34,9

10159

65,1

4474

28,7

   транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська
   діяльність

9536

6743

70,7

2793

29,3

568

6,0

   тимчасове розміщування й організація харчування

1031

260

25,2

771

74,8

383

37,1

   інформація та телекомунікації

1482

264

17,8

1218

82,2

615

41,5

   фінансова та страхова діяльність

247

3

3

3

3

96

38,9

   операції з нерухомим майном

3417

468

13,7

2949

86,3

1786

52,3

   професійна, наукова та технічна діяльність

2449

689

28,1

1760

71,9

991

40,5

   діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
   обслуговування

3609

1674

46,4

1935

53,6

540

15,0

   освіта

398

3

3

3

3

95

23,9

   охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

3049

2035

66,7

1014

33,3

174

5,7

   мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

216

3

3

3

3

71

32,9

   надання інших видів послуг

566

3

3

3

3

218

38,5

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами їх основного виду економічної діяльності.
3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Обновлено 16.02.2018 11:28
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області