ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

(тис.грн)

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Усього

3544673

5080976

5824093

6109514

5674572

7372954

8301879

Сільське, лісове та рибне господарство

771552

1406273

1445500

1281408

1545876

2194797

3370792

   Сільське господарство, мисливство та
   надання пов'язаних із ними послуг

765420

1397052

1434929

1269591

1528062

2143245

3327299

   Лісове господарство та лісозаготівлі

5993

8732

10016

11434

13994

50697

40895

   Рибне господарство

139

489

555

383

3820

855

2598

Промисловість

1034652

1291064

1936373

2651256

2328804

2333565

1875316

   Добувна промисловість і розроблення
   кар'єрів

53312

76086

100612

94401

69867

143193

34115

   Переробна промисловість

753093

1012243

1595810

2248666

2026555

1971308

1524987

   Постачання електроенергії, газу, пари та
   кондиційованого повітря

217561

188566

213877

288365

203759

188296

267995

   Водопостачання; каналізація, поводження з
   відходами

10686

14169

26074

19824

28623

30768

48219

Будівництво

998058

1234790

1074733

1279521

835270

1182434

1048214

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

167800

270884

204137

145877

181930

237531

269046

   Оптова та роздрібна торгівля
   автотранспортними засобами та
   мотоциклами, їх ремонт

14100

18649

26397

23177

13799

44437

38821

   Оптова торгівля, крім торгівлі
   автотранспортними засобами та
   мотоциклами

126692

213576

131443

81761

116716

129820

141079

   Роздрібна торгівля, крім торгівлі 
   автотранспортними засобами та 
   мотоциклами

27008

38659

46297

40939

51415

63274

89146

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

80474

267160

277935

110172

74710

329648

182847

   Наземний і трубопровідний транспорт

19418

37770

45066

41658

40733

48979

114383

   Водний транспорт

1

   Авіаційний транспорт

1

1

1

1

1

1

1

   Складське господарство та допоміжна  
   діяльність усфері транспорту

61007

229386

232866

68223

33976

280667

67964

   Поштова та кур'єрська діяльність

Тимчасове розміщування й організація харчування

17663

6073

11202

35209

5392

8453

16116

   Тимчасове розміщування

1845

2090

1459

28444

304

5185

12873

   Діяльність із забезпечення стравами та
   напоями

15818

3983

9743

6765

5088

3268

3243

Інформація та телекомунікації

25888

23826

28611

33309

20426

34433

47690

   Видавнича діяльність, виробництво кіно-та
   відеофільмів, телевізійних програм, видання  
   звукозаписів, діяльність у сфері радіо та
   телевізійного мовлення

6781

5426

3769

4475

3319

7038

4929

   Телекомунікації (електрозв'язок)

14108

14178

7106

7422

3437

4164

4259

   Комп'ютерне програмування та надання
   інших інформаційних послуг

4999

4222

17736

21412

13670

23231

38502

Фінансова та страхова діяльність

1193

3879

9299

3664

2160

18177

9917

Операції з нерухомим майном

112975

92734

266142

56552

53606

90813

153179

Професійна, наукова та технічна діяльність

11169

39148

62277

88801

108804

135255

173977

   Діяльність у сферах права та бухгалтерського
   обліку, архітектури та інжинірингу, технічні
   випробування та дослідження, діяльність
   головних управлінь (хед-офісів)

8103

32535

55232

77102

94387

125896

141322

   Наукові дослідження та розробки

2083

2716

2866

251

712

885

2557

   Рекламна діяльність і дослідження
   кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова
   та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

983

3897

4179

11448

13705

8474

30098

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

9730

17772

21757

21291

9990

28029

30686

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

237893

327262

374062

266827

383660

572718

825555

Освіта

27631

50855

43084

51608

41573

93529

124442

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

39929

43162

61134

70109

66118

98433

153522

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4285

2471

3342

5595

5094

11195

18593

Надання інших видів послуг

3781

3623

4505

8315

11159

3944

1987

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.

Обновлено 16.02.2018 11:36
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області