ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2016 році
(уточнені дані)

           
    (відсотків до відповідного періоду попереднього року) 

 

Код за

КВЕД-2010

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

97,6

95,1

92,3

93,4

96,4

99,1

99,7

100,6

102,6

102,3

103,7

105,3

  Добувна та
  переробна
  промисловість

B+C

108,9

108,9

105,8

105,3

107,9

108,2

107,8

108,8

110,4

109,0

109,8

110,9

   Добувна 
   промисловість
   і розроблення
   кар’єрів

B

49,5

48,2

61,7

70,1

73,5

78,1

82,4

82,6

84,7

84,6

85,0

84,1

   Переробна
   промисловість

С

110,8

111,0

107,2

106,6

109,3

109,6

109,1

110,1

111,6

110,1

110,8

112,0

     з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Виробництво
     харчових
     продуктів,
     напоїв та
     тютюнових
     виробів

10-12

114,8

112,4

107,0

105,3

108,3

108,8

108,3

109,9

111,8

110,3

111,3

112,9

     Текстильне
     виробництво,
     виробництво
     одягу, шкіри,
     виробів зі
     шкіри
     та інших
     матеріалів

13-15

99,8

101,4

92,5

94,7

99,1

100,0

100,0

102,4

105,6

102,1

103,8

103,7

     Виготовлення
     виробів з
     деревини,
     виробництво
     паперу та
     поліграфічна
     діяльність

16-18

84,7

99,3

104,3

106,1

113,8

110,3

108,5

108,9

107,8

106,4

106,3

106,3

     Виробництво
     коксу та
     продуктів
     нафтоперероб-
     лення

19

     Виробництво
     хімічних
     речовин і
     хімічної
     продукції

20

41,9

51,6

55,6

58,8

60,7

61,3

64,8

67,7

70,7

73,4

75,2

75,0

     Виробництво
     основних
     фармацев-
     тичних
     продуктів і    
     фармацев-
     тичних
     препаратів

21

184,2

196,9

193,2

156,9

143,2

141,8

134,4

123,9

121,9

111,5

108,0

109,6

     Виробництво
     гумових і
     пластмасових
     виробів; іншої
     неметалевої
     мінеральної
     продукції

22, 23

110,7

139,4

143,1

138,9

133,1

127,2

123,2

118,9

117,8

116,5

115,4

113,9

     Металургійне
     виробництво,
     виробництво
     готових
     металевих
     виробів, крім
     машин і
     устатковання

24, 25

106,7

94,4

98,1

105,9

106,2

100,9

98,7

99,4

100,2

99,7

99,7

97,3

     Машинобуду-
     вання, крім
     ремонту і
     монтажу
     машин і
     устатковання

26-30

128,0

132,3

126,1

143,3

149,5

164,8

161,7

157,2

157,2

153,3

153,3

152,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

74,9

66,6

63,2

65,2

67,8

74,2

76,8

77,1

79,1

80,7

82,9

85,6

Обновлено 16.02.2018 11:53
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області