ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності
у 20
14 році

 

Усього,

тис.грн.

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн.

у % до загального показника відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального показника відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального показника відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального показника відповідного виду діяльності

Усього1

4690179,8 

1212447,5

25,9

2369918,1

50,5

1107814,2

23,6

349011,2

7,4

  у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  сільське, лісове
  та рибне
  господарство

1372042,3

444970,0

32,4

639184,7

46,6

287887,6

21,0

70497,0

5,1

  промисловість

1997954,8

751155,5

37,6

1062106,2

53,2

184693,1

9,2

38017,7

1,9

  будівництво

195116,0

113337,1

58,1

81778,9

41,9

27655,6

14,2

  оптова та
  роздрібна
  торгівля; ремонт
автотранспортних
  засобів і
  мотоциклів

388137,7

2

2

2

2

215184,1

55,4

92071,8

23,7

  транспорт,
  складське
  господарство,
  поштова та
  кур’єрська
  діяльність

270408,3

204053,1

75,5

66355,2

24,5

10318,1

3,8

  тимчасове
  розміщування й
  організація
  харчування

19148,3

7584,7

39,6

11563,6

60,4

4404,5

23,0

  інформація та
  телекомунікації

78665,2

43131,0

54,8

35534,2

45,2

17163,8

21,8

  фінансова та
  страхова
  діяльність

13824,0

13824,0

100,0

8601,7

62,2

  операції з
  нерухомим
  майном

84137,1

10642,5

12,6

73494,6

87,4

37353,7

44,4

  професійна,
  наукова та
  технічна
  діяльність

86961,2

31675,7

36,4

55285,5

63,6

23096,2

26,6

  діяльність у сфері
адміністративного
  та допоміжного
  обслуговування

98762,6

58774,5

59,5

39988,1

40,5

9375,8

9,5

  освіта

7350,6

2

2

2

2

2559,7

34,8

  охорона здоров’я
  та надання
  соціальної
  допомоги

61291,3

36069,2

58,8

25222,1

41,2

3842,1

6,3

  мистецтво,
  спорт, розваги та
  відпочинок

3207,9

2

2

2

2

829,4

25,9

  надання інших
  видів послуг

13172,5

2

2

2

2

3224,1

24,5

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ та із урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

Обновлено 19.10.2015 16:08
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області