ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності
за 2014 рік

(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Промисловість1

963409,3

21007861,7

4,6

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–159248,6

966652,4

–16,5

   Переробна промисловість

933657,6

16553059,9

5,6

     виробництво харчових продуктів, напоїв і
     тютюнових виробів

400758,5

10718585,7

3,7

     текстильне виробництво, виробництво
     одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
     матеріалів

14009,2

143576,5

9,8

     виготовлення виробів з деревини, паперу та
     поліграфічна діяльність

136149,0

1053542,3

12,9

     виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

     виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

176918,9

1328018,8

13,3

     виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

10514,0

204578,1

5,1

     виробництво ґумових і пластмасових
     виробів, іншої неметалевої мінеральної
     продукції

3454,6

940722,2

0,4

     металургійне виробництво, виробництво
    готових металевих виробів, крім машин і
     устатковання

111257,1

1164963,5

9,6

     машинобудування

72663,7

795133,8

9,1

       виробництво комп'ютерів, електронної та
       оптичної продукції

24301,5

130519,7

18,6

       виробництво електричного устатковання

29250,6

247261,6

11,8

       виробництво машин і устатковання, не
       віднесених до інших угруповань

7965,7

370205,2

2,2

       виробництво автотранспортних засобів,
       причепів і напівпричепів та інших
       транспортних засобів

11145,9

47147,3

23,6

     виробництво меблів, іншої продукції; ремонт
     і монтаж машин і устатковання

7932,6

203939,0

3,9

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

221713,3

3159508,5

7,0

  Водопостачання; каналізація, поводження з
  відходами

–32713,0

328640,9

–10,0

1 Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами їх основного виду економічної діяльності.

Обновлено 19.10.2015 15:16
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області