ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами промислової діяльності
за січень–вересень 2015 року

(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати
операційної
діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість

2142784,9 

26074009,6

8,2

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

27789,0

568935,0

4,9

   Переробна промисловість

2017438,9

22637365,6

8,9

     виробництво харчових продуктів, напоїв і
     тютюнових виробів

1480220,0

18179545,0

8,1

     текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

27009,0

150038,0

18,0

     виготовлення виробів з деревини, паперу та
     поліграфічна діяльність

189855,0

1080731,0

17,6

     виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

     виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

96296,0

1041586,0

9,2

     виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

     виробництво ґумових і пластмасових виробів,
     іншої неметалевої мінеральної продукції

29695,0

622306,0

4,8

     металургійне виробництво, виробництво
     готових металевих виробів, крім машин і
     устатковання

86207,0

740596,0

11,6

     машинобудування

79551,0

551709,0

14,4

      виробництво комп'ютерів, електронної та
      оптичної продукції

33410,0

78264,0

42,7

      виробництво електричного устатковання

23118,0

167773,0

13,8

      виробництво машин і устатковання, не
      віднесених до інших угруповань

19534,0

283136,0

6,9

      виробництво автотранспортних засобів,
      причепів і напівпричепів та інших
      транспортних засобів

1

1

1

      виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і
      монтаж машин і устатковання

3723,9

102670,6

3,6

   Постачання електроенергії, газу, пари та
   кондиційованого повітря

100396,0

2637192,0

3,8

   Водопостачання; каналізація, поводження з
   відходами

–2839,0

230517,0

–1,2

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

(тис.грн.)

 

Результат від   операційної

діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Промисловість

1330301,7 

17085752,8

7,8

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–5803,0

425857,0

–1,4

  Переробна промисловість

1254850,7

14635331,8

8,6

     виробництво харчових продуктів, напоїв і
     тютюнових виробів

962603,0

11795803,0

8,2

     текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

18681,0

95465,0

19,6

     виготовлення виробів з деревини, паперу та
     поліграфічна діяльність

106928,0

723153,0

14,8

     виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

     виробництво хімічних речовин і хімічної
    продукції

60592,0

737884,0

8,2

     виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

     виробництво ґумових і пластмасових виробів,
     іншої неметалевої мінеральної продукції

13855,0

346313,0

4,0

     металургійне виробництво, виробництво
     готових металевих виробів, крім машин і
     устатковання

47461,0

447910,0

10,6

     машинобудування

37528,0

309963,0

12,1

       виробництво комп'ютерів, електронної та
       оптичної продукції

24713,0

51929,0

47,6

       виробництво електричного устатковання

1996,0

76499,0

2,6

       виробництво машин і устатковання, не
       віднесених до інших угруповань

7657,0

165506,0

4,6

       виробництво автотранспортних засобів,
       причепів і напівпричепів та інших
       транспортних засобів

1

1

1

       виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і
       монтаж машин і устатковання

–276,3

57122,8

–0,5

    Постачання електроенергії, газу, пари та
    кондиційованого повітря

105094,0

1877413,0

5,6

    Водопостачання; каналізація, поводження з
    відходами

–23840,0

147151,0

–16,2

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

(тис.грн.)

 

Результат від   операційної

діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Промисловість

392477,1

8755685,9

4,5

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–71797,0

243275,0

–29,5

   Переробна промисловість

382569,1

7417793,9

5,2

     виробництво харчових продуктів, напоїв і
     тютюнових виробів

345737,0

5961163,0

5,8

     текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

11461,0

47767,0

24,0

     виготовлення виробів з деревини, паперу та
     поліграфічна діяльність

11318,0

430173,0

2,6

     виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

     виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

16048,0

376325,0

4,3

     виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

     виробництво ґумових і пластмасових виробів,
     іншої неметалевої мінеральної продукції

–8070,0

148761,0

–5,4

     металургійне виробництво, виробництво
     готових металевих виробів, крім машин і
     устатковання

–913,0

218763,0

–0,4

     машинобудування

11001,0

130206,0

8,4

       виробництво комп'ютерів, електронної та
       оптичної продукції

11959,0

22218,0

53,8

       виробництво електричного устатковання

–1237,0

36500,0

–3,4

       виробництво машин і устатковання, не
       віднесених до інших угруповань

–1118,0

63544,0

–1,8

       виробництво автотранспортних засобів,
       причепів і напівпричепів та інших
       транспортних засобів

1

1

1

     виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і
     монтаж машин і устатковання

–1038,9

28105,9

–3,7

   Постачання електроенергії, газу, пари та
   кондиційованого повітря

91480,0

1026507,0

8,9

   Водопостачання; каналізація, поводження з
   відходами

–9775,0

68110,0

–14,4

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

Обновлено 25.12.2015 11:17
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області