ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
за січень-грудень 2015 року


 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

6989905

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

1963635

28,1

   Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

1912939

27,4

   Лісове господарство та лісозаготівлі

49956

0,7

   Рибне господарство

740

0,0

Промисловість

2294361

32,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

140678

2,0

Переробна промисловість

1940218

27,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

187406

2,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

26059

0,3

Будівництво

1176033

16,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

252766

3,6

   Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та
   мотоциклами, їх ремонт

43926

0,6

   Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та
   мотоциклами

149379

2,1

   Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та
   мотоциклами

59461

0,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

320736

4,6

   Наземний і трубопровідний транспорт

48400

0,7

   Водний транспорт

   Авіаційний транспорт

   Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

272336

3,9

   Поштова та кур'єрська діяльність

Тимчасове розміщування й організація харчування

7468

0,1

   Тимчасове розміщування

618

0,0

   Діяльність із забезпечення стравами та напоями

6850

0,1

Інформація та телекомунікації

30286

0,4

   Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних
   програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері  радіо та телевізійного
   мовлення

6913

0,1

   Телекомунікації (електрозв'язок)

4088

0,1

   Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

19285

0,3

Фінансова та страхова діяльність

10060

0,1

Операції з нерухомим майном

88240

1,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

134244

1,9

   Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та
   інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних
   управлінь (хед-офісів)

125960

1,8

   Наукові дослідження та розробки

1

1

   Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна,
   наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

8270

0,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

16198

0,2

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

517751

7,4

Освіта

84624

1,2

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

79303

1,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

11223

0,2

Надання інших видів послуг

2977

0,0

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до

загального

обсягу

Усього

4583951

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

1453914

31,7

   Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

1417482

30,9

   Лісове господарство та лісозаготівлі

35716

0,8

   Рибне господарство

716

0,0

Промисловість

1505208

32,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

102073

2,2

Переробна промисловість

1325344

28,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

61606

1,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

16185

0,4

Будівництво

659668

14,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

176338

3,8

   Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх
   ремонт

37803

0,8

   Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

101868

2,2

   Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

36667

0,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

279183

6,1

   Наземний і трубопровідний транспорт

31179

0,7

   Водний транспорт

   Авіаційний транспорт

   Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

248004

5,4

   Поштова та кур'єрська діяльність

Тимчасове розміщування й організація харчування

3930

0,1

   Тимчасове розміщування

309

0,0

   Діяльність із забезпечення стравами та напоями

3621

0,1

Інформація та телекомунікації

22361

0,5

   Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм,
   видання звукозаписів, діяльність у сфері  радіо та телевізійного мовлення

4595

0,1

   Телекомунікації (електрозв'язок)

3128

0,1

   Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

14638

0,3

Фінансова та страхова діяльність

5314

0,1

Операції з нерухомим майном

70359

1,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

96059

2,1

   Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу,
   технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь
   (хед-офісів)

90834

2,0

   Наукові дослідження та розробки

1

1

   Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна,   
   наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

5222

0,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

10110

0,2

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

219069

4,8

Освіта

36608

0,8

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

35350

0,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

7887

0,2

Надання інших видів послуг

2593

0,1

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

2280647

100,0

 Сільське, лісове та рибне господарство

826043

36,2

    Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

804105

35,3

    Лісове господарство та лісозаготівлі

21666

0,9

    Рибне господарство

272

0,0

 Промисловість

658736

28,9

    Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

30164

1,3

    Переробна промисловість

586898

25,7

    Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

34387

1,5

 Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

7287

0,3

 Будівництво

394567

17,3

 Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

122396

5,4

    Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

32904

1,4

    Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

68636

3,0

    Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

20856

0,9

 Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

37116

1,6

    Наземний і трубопровідний транспорт

19978

0,9

    Водний транспорт

    Авіаційний транспорт

    Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

17138

0,8

    Поштова та кур'єрська діяльність

 Тимчасове розміщування й організація харчування

3277

0,1

    Тимчасове розміщування

120

0,0

    Діяльність із забезпечення стравами та напоями

3157

0,1

 Інформація та телекомунікації

17003

0,7

Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

2813

0,1

    Телекомунікації (електрозв'язок)

2114

0,1

    Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

12076

0,5

 Фінансова та страхова діяльність

3542

0,2

 Операції з нерухомим майном

21121

0,9

 Професійна, наукова та технічна діяльність

58693

2,6

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

54511

2,4

Наукові дослідження та розробки

1

1

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

4180

0,2

 Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3772

0,2

 Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

94792

4,2

 Освіта

14567

0,6

 Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

19783

0,9

 Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4085

0,2

 Надання інших видів послуг

1154

0,1

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до
загального обсягу

Усього

1020597

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

393790

38,6

   Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

389437

38,2

   Лісове господарство та лісозаготівлі

4312

0,4

   Рибне господарство

1

1

Промисловість

309768

30,4

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

3730

0,4

   Переробна промисловість

283450

27,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

19035

1,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

3553

0,3

Будівництво

187713

18,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

49662

4,9

   Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх
   ремонт

2242

0,2

   Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

36267

3,6

   Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

11153

1,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

10698

1,0

   Наземний і трубопровідний транспорт

6780

0,7

   Водний транспорт

   Авіаційний транспорт

   Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

3918

0,4

   Поштова та кур'єрська діяльність

Тимчасове розміщування й організація харчування

1750

0,2

   Тимчасове розміщування

1

1

   Діяльність із забезпечення стравами та напоями

1724

0,2

Інформація та телекомунікації

5421

0,5

   Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм,
   видання звукозаписів, діяльність у сфері  радіо та телевізійного мовлення

126

0,0

   Телекомунікації (електрозв'язок)

830

0,1

   Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

4465

0,4

Фінансова та страхова діяльність

121

0,0

Операції з нерухомим майном

8096

0,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

18478

1,8

   Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу,
   технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь
   (хед-офісів)

17782

1,7

   Наукові дослідження та розробки

1

1

   Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна,
   наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2090

0,2

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

22025

2,2

Освіта

3882

0,4

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

5880

0,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

893

0,1

Надання інших видів послуг

330

0,0

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

Обновлено 31.05.2016 14:24
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області