ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

за 2013-2014 рік (уточнені дані)

(відсотків до попереднього року)

 

Код за

КВЕД-2010

2013

2014

Промисловість

B+C+D

110,4 

105,4

  Добувна та переробна промисловість

B+C

107,7 

109,5

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

106,2

129,0

     Переробна промисловість

С

107,8 

108,9

з неї

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

110,7

121,6

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

95,9

91,2

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

100,9

110,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

-

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

123,5

98,8

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

139,9

85,6

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

92,0

97,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

103,8

86,5

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

92,5

84,3

  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
  повітря

D

118,6 

91,5

(відсотків до попереднього року)

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Промисловість

111,6

111,7

113,1

106,0

108,7

99,3

83,6

106,5

100,0

107,1

   Добувна та переробна
   промисловість

116,7

108,7

112,8

102,2

108,4

99,6

80,3

108,4

102,9

98,5

   Добувна промисловість

116,8

118,1

113,3

118,8

115,4

98,0

62,5

128,4

111,0

104,3

   Переробна промисловість

116,1

111,6

114,0

105,4

109,4

99,7

81,6

107,3

102,3

98,1

     з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Виробництво харчових продуктів,
     напоїв та тютюнових виробів

121,1

108,8

118,7

105,6

109,0

97,6

92,0

103,7

100,6

101,7

     Легка промисловість

94,8

108,0

105,5

90,5

96,7

96,5

79,2

97,2

97,5

83,3

     Оброблення деревини та
     виробництво виробів з деревини,
     крім меблів

166,4

190,1

90,8

144,1

174,1

185,2

74,7

95,4

102,8

89,6

     Целюлозно-паперове виробництво;
     видавнича діяльність

85,9

91,3

93,0

134,0

89,3

130,0

73,8

102,4

81,2

94,4

     Виробництво коксу, продуктів
     нафтоперероблення

3

3

3

3

3

     Хімічна та нафтохімічна
     промисловість

104,1

92,5

98,7

88,7

109,5

140,7

86,0

119,4

102,0

122,3

     Виробництво іншої неметалевої
     мінеральної продукції

133,1

86,9

137,2

116,5

133,3

99,8

41,5

108,2

130,2

83,9

     Металургійне виробництво та
     виробництво готових металевих
     виробів

131,0

124,5

106,2

130,1

114,8

92,5

84,1

114,7

108,3

103,0

     Машинобудування

94,3

132,3

111,3

110,6

105,4

93,7

65,3

128,5

104,5

80,2

   Виробництво та розподілення
   електроенергії, газу та води

86,2

111,9

106,7

110,0

100,5

96,6

91,9

102,2

93,3

129,3

1 Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005).
2 Розрахунок індексів за 2003-2008рр. здійснювався ланцюговим методом на підставі помісячних індексів, обчислених за даними підприємств про вартість виробленої продукції за місяць у порівнянних цінах (без урахування діяльності з розподілення теплоенергії, газу, води).
3
Інформація конфіденційна відповідно до Закону України  “Про державну статистику”.

Обновлено 26.02.2016 13:32
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області