ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
за січень-грудень 2015 року

 

(відсотків)

Код за    КВЕД-2010

Грудень 2015р. до
листопада 2015р.

Грудень 2015р. до
грудня  2014р.

Січень–грудень 2015р.до
січня–грудня 2014р.

Промисловість

B+C+D

94,1

99,3

104,1

  Добувна та переробна промисловість

B+C

92,5

117,0

105,9

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

131,1

85,2

80,4

   Переробна промисловість

С

92,0

117,9

106,9

     з неї

 

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та
     тютюнових виробів

10-12

82,1

102,9

98,3

     Текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

116,3

90,5

100,5

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

105,9

103,6

103,3

     Виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

20

117,3

68,1

80,3

     Виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

21

118,5

273,4

214,3

     Виробництво гумових і пластмасових виробів;
     іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

96,6

109,7

95,6

     Металургійне виробництво, виробництво
     готових металевих виробів, крім машин і
     устатковання

24, 25

103,9

109,6

97,3

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу
     машин і устатковання

26-30

114,2

110,1

87,6

   Постачання електроенергії, газу, пари та
   кондиційованого повітря

D

104,4

53,5

97,3

(відсотків)

 

Код за    КВЕД-2010

Листопад
2015р. до жовтня 
2015р.

Листопад
2015р. до листопада 2014р.

Січень–листопад 2015р. до січня–листопада  2014р.

Промисловість

B+C+D

93,4

89,7

104,6

  Добувна та переробна промисловість

B+C

93,6

96,2

104,8

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

65,9

106,3

80,1

   Переробна промисловість

С

94,1

96,0

105,8

     з неї

 

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та
     тютюнових виробів

10-12

95,3

85,1

97,8

     Текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

131,3

107,9

101,4

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

96,0

100,5

103,2

     Виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

20

83,4

54,8

81,5

     Виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

21

93,2

233,5

207,8

     Виробництво гумових і пластмасових виробів;
     іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

97,2

106,7

94,4

     Металургійне виробництво, виробництво
     готових металевих виробів, крім машин і
     устатковання

24, 25

103,7

109,3

96,2

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу
     машин і устатковання

26-30

74,7

88,7

85,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

92,2

62,7

103,9

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Жовтень 2015р. до вересня 2015р.

Жовтень 2015р. до жовтня 2014р.

Січень–жовтень 2015р. до січня–жовтня 2014р.

Промисловість

B+C+D

119,2

93,8

106,8

Добувна та переробна промисловість

B+C

120,6

102,1

106,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

84,7

44,6

79,2

Переробна промисловість

С

121,7

104,8

107,4

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

128,3

93,1

100,1

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

77,1

89,0

101,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

96,0

99,9

103,5

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

111,2

68,2

84,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

114,9

273,2

204,7

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

91,0

87,5

93,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

95,6

99,7

95,0

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

125,9

115,2

85,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

110,7

62,0

109,6

(відсотків)

 

Код за    КВЕД-2010

Вересень 2015р. до серпня 2015р.

Вересень 2015р. до вересня 2014р.

Січень–вересень 2015р. до
січня–вересня  2014р.

Промисловість

B+C+D

98,2

89,1

109,2

  Добувна та переробна промисловість

B+C

103,8

92,7

106,8

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

85,8

50,2

85,2

  Переробна промисловість

С

104,4

95,0

107,9

     з неї

 

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та    
     тютюнових виробів

10-12

130,6

83,0

101,6

     Текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

72,0

72,0

101,8

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

123,4

123,3

104,4

     Виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

20

93,0

55,7

86,4

     Виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

21

60,5

208,5

196,1

     Виробництво гумових і пластмасових виробів;
     іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

102,6

98,4

94,0

     Металургійне виробництво, виробництво
     готових металевих виробів, крім машин
     іустатковання

24, 25

95,2

103,1

94,4

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу
     машин і устатковання

26-30

79,3

89,3

82,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

74,7

72,5

118,2

(відсотків)

 

Код за    КВЕД-2010

Серпень 2015р. до липня 2015р.

Серпень 2015р. до серпня 2014р.

Січень–серпень      2015р.до
січня–серпня 2014р.

Промисловість

B+C+D

98,2

125,3

115,4

  Добувна та переробна промисловість

B+C

98,0

128,6

112,8

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

79,3

72,9

93,1

   Переробна промисловість

С

98,7

131,8

113,7

     з неї

 

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та
     тютюнових виробів

10-12

97,2

92,4

105,7

     Текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

87,3

90,0

105,8

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

92,9

100,4

101,8

     Виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

20

93,9

66,0

95,6

     Виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

21

101,5

508,7

197,4

     Виробництво гумових і пластмасових виробів;
     іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

97,3

95,2

93,2

     Металургійне виробництво, виробництво
     готових металевих виробів, крім машин і
     устатковання

24, 25

89,4

92,9

93,3

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу
     машин і устатковання

26-30

110,4

101,8

81,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

99,6

111,8

125,5

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-2010

Липень 2015р. до червня 2015р.

Липень 2015р. до липня 2014р.

Січень–липень 2015р. до січня–липня 2014р.

Промисловість

B+C+D

160,4

158,7

115,3

  Добувна та переробна промисловість

B+C

159,4

165,5

112,1

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

94,0

94,0

97,5

    Переробна промисловість

С

163,2

169,8

112,8

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

114,4

130,6

108,1

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

108,5

89,9

108,6

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

118,9

107,8

102,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

99,5

82,4

100,9

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

381,0

372,5

157,4

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

109,6

102,4

92,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

114,5

108,0

93,4

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

135,0

95,1

77,7

  Постачання електроенергії, газу, пари
  та кондиційованого повітря

D

166,2

130,0

127,8

(відсотків)

 

Код за    КВЕД-2010

Червень 2015р.
до
травня 2015р.

Червень 2015р.
до
червня 2014р.

Січень–червень      2015р. до
січня–червня 2014р.

Промисловість

B+C+D

98,8

96,2

107,7

  Добувна та переробна промисловість

B+C

104,7

98,5

102,7

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

130,2

122,8

98,5

   Переробна промисловість

С

103,5

97,4

102,8

     з неї

 

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та
     тютюнових виробів

10-12

100,0

93,9

104,6

     Текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

106,5

101,7

113,3

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

123,7

94,6

101,0

     Виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

20

90,1

80,8

104,2

     Виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

21

104,4

129,8

109,7

     Виробництво гумових і пластмасових виробів;
     іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

108,3

103,8

90,7

     Металургійне виробництво, виробництво
     готових металевих виробів, крім машин і
     устатковання

24, 25

120,8

99,7

90,5

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу
     машин і устатковання

26-30

122,5

55,6

74,4

   Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

75,3

85,2

127,4

(відсотків)

 

Код за    КВЕД-2010

Травень 2015р.
до
квітня  2015р.

Травень 2015р.
до
травня 2014р.

Січень–травень      2015р. до
січня–травня  2014р.

Промисловість

B+C+D

92,6

97,1

110,2

  Добувна та переробна промисловість

B+C

93,7

94,3

103,6

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

101,8

84,8

91,5

   Переробна промисловість

С

93,4

94,8

104,1

     з неї

 

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та
     тютюнових виробів

10-12

94,0

102,6

107,1

     Текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

87,5

111,0

116,3

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

73,0

91,5

102,3

     Виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

20

111,1

89,3

109,4

     Виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

21

89,2

78,8

105,6

     Виробництво гумових і пластмасових виробів;
     іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

107,5

93,4

87,3

     Металургійне виробництво, виробництво
     готових металевих виробів, крім машин і
     устатковання

24, 25

105,9

98,2

88,4

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу
     машин і устатковання

26-30

94,1

71,8

80,5

   Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

88,4

110,4

134,9

(відсотків)

 

Код за    КВЕД-2010

Квітень 2015р. до березня  2015р.

Квітень 2015р. до квітня  2014р.

Січень–квітень 2015р. до січня–квітня 2014р.

Промисловість

B+C+D

91,5

111,2

114,0

   Добувна та переробна промисловість

B+C

99,7

108,0

106,6

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

266,9

97,5

94,7

     Переробна промисловість

С

97,1

108,5

107,0

       з неї

 

 

 

       Виробництво харчових продуктів, напоїв та
       тютюнових виробів

10-12

96,1

102,2

108,6

       Текстильне виробництво, виробництво одягу,
       шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

103,7

118,1

117,8

       Виготовлення виробів з деревини, виробництво
       паперу та поліграфічна діяльність

16-18

94,4

110,5

104,7

       Виробництво коксу та продуктів
       нафтоперероблення

19

       Виробництво хімічних речовин і хімічної
       продукції

20

67,7

103,9

115,2

       Виробництво основних фармацевтичних
       продуктів і фармацевтичних препаратів

21

105,4

173,3

118,0

       Виробництво гумових і пластмасових виробів;
       іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

136,6

95,4

85,2

       Металургійне виробництво, виробництво
       готових металевих виробів, крім машин і
       устатковання

24, 25

93,2

78,7

86,1

       Машинобудування, крім ремонту і монтажу
       машин і устатковання

26-30

80,2

79,0

82,8

   Постачання електроенергії, газу, пари та
   кондиційованого повітря

D

69,6

125,5

140,3

(відсотків)

 

Код за    КВЕД-2010

Березень 2015р. до лютого 2015р.

Березень 2015р. до березня 2014р.

Січень–березень 2015р. до січня–березня 2014р.

Промисловість

B+C+D

110,8 

136,1

114,9

  Добувна та переробна промисловість

B+C

113,5

125,8

105,9

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

63,7

46,1

92,9

   Переробна промисловість

С

114,9

129,3

106,3

     з неї

 

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та
     тютюнових виробів

10-12

109,5

115,5

110,9

     Текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

129,8

111,8

117,7

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

105,1

107,6

102,4

     Виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

20

116,3

117,2

118,5

     Виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

21

142,0

614,7

100,9

     Виробництво гумових і пластмасових виробів;
     іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

125,2

76,2

80,3

     Металургійне виробництво, виробництво
     готових металевих виробів, крім машин і
     устатковання

24, 25

102,9

80,4

89,0

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу
     машин і устатковання

26-30

112,3

95,0

84,0

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

104,1

174,5

144,5

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Лютий 2015р. до січня 2015р.

Лютий 2015р. до лютого 2015р.

Січень–лютий      2015р. до
січня–лютого 2014р.

Промисловість

B+C+D

121,7 

114,2

104,9

  Добувна та переробна промисловість

B+C

127,4

104,3

96,2

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

125,0

112,9

145,0

   Переробна промисловість

С

127,5

104,1

95,3

     з неї

 

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та 
     тютюнових виробів

10-12

114,3

115,7

108,3

     Текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

134,2

136,7

122,5

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

139,8

106,4

99,4

     Виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

105,6

127,8

119,3

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів
     і фармацевтичних препаратів

21

251,1

73,9

54,6

     Виробництво гумових і пластмасових виробів;
     іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

137,6

81,3

83,5

     Металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

140,1

105,7

95,1

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

135,4

80,6

78,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

109,6

148,7

132,1

(відсотків)

 

Код за    КВЕД-2010

Січень 2015р.
до грудня 2014р.

Січень 2015р.
до січня 2014р.

Промисловість

B+C+D

63,0 

95,4

  Добувна та переробна промисловість

B+C

58,1

87,5

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

66,4

224,9

   Переробна промисловість

С

57,9

86,0

     з неї

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та
     тютюнових виробів

10-12

62,5

100,9

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

67,0

107,5

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність

16-18

63,7

91,0

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

91,2

111,3

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

28,5

33,0

     Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

43,1

87,3

     Металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

63,4

83,5

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

61,8

75,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

76,8

117,6

(відсотків)

 

Код за    КВЕД-2010

Грудень 2014р. до листопада 2014р.

Грудень 2014р. до грудня 2013р.

2014р. до 2013р.

Промисловість

B+C+D

85,4 

115,4

105,3

   Добувна та переробна промисловість

B+C

77,0

113,1

109,5

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

163,6

105,4

129,0

     Переробна промисловість

С

76,0

113,3

108,9

       з неї

 

 

 

       Виробництво харчових продуктів, напоїв та
       тютюнових виробів

10-12

67,9

127,8

121,5

       Текстильне виробництво, виробництво одягу,
       шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

139,3

108,2

88,6

       Виготовлення виробів з деревини, виробництво
       паперу та поліграфічна діяльність

16-18

102,8

109,6

110,2

       Виробництво коксу та продуктів
       нафтоперероблення

19

       Виробництво хімічних речовин і хімічної
       продукції

20

94,3

130,6

98,8

       Виробництво основних фармацевтичних
       продуктів і фармацевтичних препаратів

21

98,6

81,7

86,1

       Виробництво гумових і пластмасових виробів;
       іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

95,2

118,9

97,5

       Металургійне виробництво, виробництво
       готових металевих виробів, крім машин і
       устатковання

24, 25

103,6

90,8

84,7

       Машинобудування, крім ремонту і монтажу
       машин і устатковання

26-30

91,7

88,8

84,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

122,3

122,2

91,5

Обновлено 28.01.2016 10:28
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області