ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Товарна структура зовнішньої торгівлі Вінницької області
за 2014 рік
(за уточненими річними даними)


Код і назва товарів

згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до 2013р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до 2013р.

у % до загального обсягу

Усього

742207,2

109,3

100,0

428176,2

86,3

100,0

I. Живі тварини; продукти тваринного походження

35041,9

192,5

4,7

14710,0

102,0

3,4

01 живі тварини

173,6

108,5

0,0

2389,9

51,9

0,6

02 м'ясо та їстівні субпродукти

7157,2

115,9

1,0

3397,2

75,1

0,8

03 риба і ракоподібні

2,4

19,9

0,0

32,6

0,0

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

27708,6

233,6

3,7

8846,4

167,2

2,1

05 інші продукти тваринного походження

43,9

0,0

II. Продукти рослинного походження

167175,3

155,5

22,5

39693,9

333,2

9,3

06 живі дерева та інші рослини

11,0

246,1

0,0

1464,6

55,7

0,3

07 овочі

386,8

68,1

0,1

4281,9

333,5

1,0

08 їстівні плоди та горіхи

5464,5

152,6

0,7

31113,9

611,8

7,3

09 кава, чай

52,7

104,8

0,0

1763,4

113,7

0,4

10 зерновi культури

111641,0

167,7

15,0

17,2

50,4

0,0

11 продукція борошномельно-круп'яної промисловості

7812,0

79,8

1,1

24,0

34,2

0,0

12 насіння і плоди олійних рослин

36657,6

148,8

4,9

129,0

40,8

0,0

13 шелак природний

7,2

88,5

0,0

727,6

90,1

0,2

14 інші продукти рослинного походження

5142,5

223,6

0,7

172,3

125,1

0,0

ІІІ. Жири та олії тваринного або рослинного походження

164261,6

110,6

22,1

15351,2

197,3

3,6

IV. Готові харчові продукти

145504,6

97,9

19,6

24038,9

141,8

5,6

16 продукти з м'яса, риби

6405,5

64,3

0,9

55,2

49,2

0,0

17 цукор і кондитерські вироби з цукру

545,8

4,5

0,1

703,8

101,0

0,2

18 какао та продукти з нього

1109,0

74,3

0,1

224,6

49,4

0,1

19 готові продукти із зерна

14921,4

265,9

2,0

258,2

44,6

0,1

20 продукти переробки овочів

38760,0

71,5

5,2

3369,5

47,5

0,8

21 різні харчові продукти

5756,9

100,3

0,8

77,8

28,1

0,0

22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет

8894,2

78,8

1,2

10706,5

5240,2

2,5

23 залишки і відходи харчової промисловості

69111,8

143,9

9,3

8643,4

114,8

2,0

V. Мiнеральнi продукти

32107,7

89,7

4,3

74992,2

78,9

17,5

25 сіль; сірка; землі та каміння

31964,2

89,3

4,3

4790,3

87,9

1,1

26 руди, шлак і зола

118,3

783,0

0,0

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

25,2

0,0

70201,9

78,4

16,4

VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості

50245,8

132,1

6,8

68531,9

88,9

16,0

28 продукти неорганічної хiмiї

22,3

585,3

0,0

14205,6

75,1

3,3

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

10619,4

222,3

1,4

7916,4

175,0

1,8

30 фармацевтична продукція

1426,1

95,1

0,2

4628,4

102,3

1,1

31 добрива

2685,3

282,5

0,4

5724,4

57,4

1,3

32 екстракти дубильні

56,5

123,4

0,0

7979,5

105,8

1,9

33 ефiрнi олії

364,0

82,6

0,0

6128,3

71,6

1,4

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

26786,7

117,1

3,6

16358,3

90,1

3,8

35 бiлковi речовини

5446,4

98,2

0,7

3602,7

105,0

0,8

36 порох і вибуховi речовини

104,7

53,5

0,0

38 різноманітна хімічна продукція

2839,2

148,1

0,4

1883,7

145,6

0,4

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

3248,0

90,0

0,4

27407,0

87,0

6,4

39 пластмаси, полімерні матеріали

1268,2

115,0

0,2

23578,8

82,9

5,5

40 каучук, гума

1979,8

79,0

0,3

3828,2

125,0

0,9

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

752,6

83,8

0,1

150,9

51,8

0,0

41 шкури

639,8

97,5

0,1

28,2

40,2

0,0

42 вироби із шкіри

112,8

48,1

0,0

105,4

58,8

0,0

43 натуральне та штучне хутро

17,2

41,1

0,0

IX. Деревина і вироби з деревини

68946,3

107,3

9,3

21984,6

151,7

5,1

44 деревина і вироби з деревини

68943,0

107,3

9,3

21774,4

153,2

5,1

45 пробка та вироби з неї

3,2

0,0

209,8

76,6

0,0

46 вироби із соломи

0,4

9,8

0,0

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

171,6

21,7

0,0

3354,7

72,4

0,8

48 папір та картон

159,7

22,4

0,0

3330,8

74,5

0,8

49 друкована продукція

11,9

15,8

0,0

23,9

14,3

0,0

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

32170,2

95,0

4,3

27850,8

90,8

6,5

50 шовк

1,1

0,8

0,0

51 вовна

97,9

107,5

0,0

8438,2

111,2

2,0

52 бавовна

14,7

14,7

0,0

4676,3

88,8

1,1

53 інші текстильні волокна

0,4

28,0

0,0

206,4

52,4

0,0

54 нитки синтетичні або штучні

15,3

24,9

0,0

3025,8

81,0

0,7

55 синтетичні або штучні штапельні волокна

118,5

61,6

0,0

2933,6

77,5

0,7

56 вата

62,1

627,7

0,0

657,7

93,8

0,2

57 килими

1,3

5,6

0,0

58 спецiальнi тканини

11,2

39,0

0,0

658,0

74,1

0,2

59 текстильні матеріали

16,9

117,7

0,0

748,6

82,8

0,2

60 трикотажні полотна

8,9

147,5

0,0

736,6

87,7

0,2

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

1016,2

118,5

0,1

3340,1

142,9

0,8

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

30806,6

94,9

4,2

2246,2

57,7

0,5

63 інші готові текстильні вироби

1,5

11,2

0,0

180,9

90,1

0,0

XII. Взуття, головні убори, парасольки

1349,9

171,5

0,3

64 взуття

1148,5

183,6

0,3

65 головні убори

166,4

103,5

0,0

66 парасольки

1,5

410,7

0,0

67 оброблені пір’я та пух

33,5

17591,9

0,0

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

2189,3

153,0

0,3

3978,8

55,2

0,9

68 вироби з каменю, гіпсу, цементу

1070,4

76,2

0,1

1780,9

49,9

0,4

69 керамiчнi вироби

1,8

18,9

0,0

1037,4

40,1

0,2

70 скло та вироби із скла

1117,2

6596,4

0,2

1160,6

109,5

0,3

XIV. Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

693,6

12,8

0,1

301,5

6,2

0,1

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

11825,5

56,5

1,6

23177,8

66,0

5,4

72 чорні метали

960,5

88,9

0,1

13569,1

87,0

3,2

73 вироби з чорних металів

2614,1

56,9

0,4

6026,6

79,8

1,4

74 мідь i вироби з неї

19,9

85,9

0,0

90,4

55,0

0,0

75 нікель і вироби з нього

6,2

0,0

76 алюмiнiй i вироби з нього

175,4

39,9

0,0

1328,6

13,3

0,3

79 цинк i вироби з нього

0,0

0,0

81 інші недорогоцінні метали

27,5

30,9

0,0

6,5

0,0

82 інструменти, ножові вироби

554,0

73,7

0,1

419,2

64,6

0,1

83 інші вироби з недорогоцінних металів

7468,0

53,5

1,0

1737,4

144,4

0,4

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

20916,7

51,9

2,8

39577,5

66,0

9,2

84 реактори ядерні, котли, машини

13401,0

46,7

1,8

32194,3

62,2

7,5

85 електричні машини

7515,7

64,6

1,0

7383,2

90,3

1,7

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

547,8

45,7

0,1

29856,5

42,2

7,0

87 засоби наземного транспорту крім залізничного

547,8

46,6

0,1

29856,5

42,2

7,0

XVIII. Прилади і апарати оптичні; фотографічні

3354,8

115,4

0,5

3789,8

91,3

0,9

90 прилади і апарати оптичні, фотографічні

3295,1

113,5

0,4

3789,7

91,3

0,9

91 годинники

59,7

1105,4

0,0

0,0

0,0

92 музичні інструменти

0,1

0,0

XX. Рiзнi промислові товари

816,6

93,4

0,1

3926,8

50,5

0,9

94 меблі

406,9

62,7

0,1

2040,7

43,0

0,5

95 іграшки

352,5

201,4

0,0

90,1

21,1

0,0

96 різні готові вироби

57,1

114,5

0,0

1796,0

68,8

0,4

Товари, придбані в       портах

341,1

50,8

0,1

Різне

2237,4

36,2

0,3

3827,8

2403,5

0,9

Обновлено 09.02.2016 12:15
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області