ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Основні показники ринку праці (річні показники) Печать
Статистична інформація 2011
Основні показники ринку праці (річні дані)

 

Економічно активне населення

У тому числі

Середня тривалість безробіття (за методо-логією МОП) населення віком
15-70
років, місяців

у віці 15-70 років

працездатного віку

зайняте населення

безробітне населення
(за методологією МОП)

тис.осіб

у % до насе-
лення
відпо-
відної
вікової
групи

в серед-ньому, тис.осіб

у % до насе-
лення
відпо-
відної
вікової
групи

у віці 15-70 років

працездатного віку

у віці 15-70 років

працездатного віку

в серед-ньому, тис.осіб

у % до насе-
лення
відпо-
відної
вікової
групи

в
серед-ньому, тис.осіб

у % до
насе-
лення
відпо-
відної
вікової
групи

в серед-ньому, тис.осіб

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

в серед-ньому, тис.осіб

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

2000

919,1

72,1

782,7

79,9

839,4

65,9

703,3

71,8

79,7

8,7

79,4

10,1

23

2001

879,7

69,3

764,7

77,6

797,8

62,8

683,1

69,3

81,9

9,3

81,6

10,8

26

2002

865,5

68,5

771,5

78,1

798,2

63,2

704,3

71,3

67,3

7,8

67,3

8,7

22

2003

869,2

69,0

763,7

77,1

821,0

65,1

715,6

72,2

48,2

5,5

48,1

6,3

19

2004

783,2

62,4

711,2

71,7

720,8

57,4

650,1

65,6

62,4

8,0

61,0

8,6

21

2005

775,4

61,8

702,7

71,2

723,0

57,6

650,6

65,9

52,4

6,8

52,1

7,4

14

2006

773,3

61,8

704,0

71,3

722,6

57,7

653,3

66,2

50,7

6,6

50,7

7,2

12

2007

773,9

62,1

704,0

71,5

726,8

58,3

656,9

66,7

47,1

6,1

47,1

6,7

2008

775,3

62,7

705,4

72,0

725,6

58,7

656,1

67,0

49,7

6,4

49,3

7,0

2009

776,1

63,6

697,0

71,6

693,5

56,9

614,4

63,1

82,6

10,6

82,6

11,9

2010

771,2

63,9

692,5

71,6

694,3

57,5

615,6

63,7

76,9

10,0

76,9

11,1

...

Продовження

 

Безробітне населення працездатного віку зареєстроване у державній службі зайнятості1

Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної служби зайнятості, в цілому за рік1

Потреба в робочій силі, на кінець року, тис. осіб1

Наванта-
ження незайнятого
населення
на одне
вільне
робоче
місце,
вакантну
посаду,
на кінець
року, осіб1

Середній розмір допомоги по безробіттю, в грудні1

в серед-ньому, тис. осіб

у % до

всього,
тис, осіб

з них працевла-штовано

перебували на обліку, на кінець року, тис. осіб

економічно активного населення працездат-
ного віку

населення працездат-
ного віку

тис. осіб

у %

гривень

у %

до мінімальної заробітної плати

до поперед-
нього року

2000

38,6

4,9

4,0

91,9

22,6

24,6

40,3

1,1

35

50

42,3

117,3

2001

38,5

5,0

4,0

104,8

33,4

31,9

41,6

1,5

27

69

58,2

137,3

2002

41,3

5,4

4,3

109,2

37,7

34,5

36,7

1,8

20

100

60,8

146,2

2003

33,2

4,3

3,4

105,4

39,5

37,5

31,8

2,7

12

137

66,7

136,3

2004

35,2

4,9

3,7

111,2

41,5

37,3

42,2

2,6

16

132

55,6

96,4

2005

38,4

5,5

4,0

121,8

44,1

36,2

42,2

3,0

14

191

57,5

144,9

2006

35,7

5,1

3,7

116,6

46,3

39,7

37,3

2,7

14

238

59,5

124,6

2007

31,3

4,4

3,3

105,0

46,7

44,5

32,5

2,2

15

316

68,8

132,8

2008

29,2

4,1

3,0

110,7

46,5

42,0

43,2

1,1

39

564

93,2

178,5

2009

31,9

4,6

3,3

91,4

30,6

33,5

26,8

0,6

48

593

79,7

105,2

2010

22,0

3,2

2,3

82,9

32,6

39,4

30,3

0,6

49

796

86,3

134,1

Продовження

 

Середньооблікова кількість штатних працівників2 тис. осіб

Коефіцієнт обороту
робочої сили

Середньомісячна заробітна плата2

по прийому

по звільненню

номінальна

реальна, у % до
попереднього року

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

гривень

у % до прожиткового мінімуму для працездатних осіб

2000

530,6

17,2

18,9

159

58,9

2001

499,5

17,1

21,7

215

69,1

2002

461,6

20,6

25,7

265

72,6

118,9

2003

416,2

22,9

34,3

334

91,5

117,1

2004

383,11

24,1

29,5

435

112,5

125,4

2005

377,2

26,0

30,5

597

131,8

122,7

2006

369,6

27,9

31,2

793

157,0

120,5

2007

359,8

29,1

31,5

1028

162,4

111,9

2008

353,0

28,2

33,1

1404

209,9

108,7

2009

331,9

23,6

28,1

1511

203,1

94,7

2010

330,0

27,6

31,4

1782

193,3

111,9

1 Інформацію наведено за адміністративними даними державної служби зайнятості.
2 Дані щодо кількості працівників та середньомісячної заробітної плати наведено без урахування працівників статистично малих підприємств та зайнятих у громадян - підприємців. Більш детальні дані та методологія розрахунку показників заробітної плати наведені у розділі "Доходи населення".

 

 

Обновлено 06.10.2011 15:10
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області