ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Методологічні пояснення Печать
Статистична інформація 2011
Промисловість

Методологічні пояснення

Індекс промислової продукції, починаючи з 2009 року, розраховується відповідно до міжнародних стандартів у цій сфері за Методикою, затвердженою наказом Держкомстату від 02.08.2005 №224, яка розміщена на веб-сайті Держкомстату. Розрахунок індексу базується на даних про динаміку виробництва за постійним набором товарів-представників та структурі валової доданої вартості за базисний рік (за базисний прийнято 2007 рік). Щомісячно розраховуються індекси до середньомісячного значення базисного року з використанням формули Ласпейреса. Індекс визначається без урахування діяльності з розподілення газу, теплоенергії, води, оброблення відходів і брухту та видавничої діяльності.

На підстві індексів до середньомісячного значення базисного року обчислюються індекси до попереднього місяця, відповідного місяця і періоду попереднього року.

Виробництво промислової продукції у натуральному виразі показане, як правило, по валовому випуску продукції, тобто разом з продукцією, використаною для подальшої переробки в межах одного підприємства. Інформація щодо виробництва продукції надана за Номенклатурою продукції промисловості (НПП), яка гармонізована з Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД), Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) та Класифікацією продукції за видами економічної діяльності Європейського Союзу (СРА, 2002), що дозволяє здійснювати відповідні співставлення інформації як на національному, так і міжнародному рівні.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) визначається за ціною продажу відвантаженої за межі підприємства готової продукції (виконаних робіт, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (включаючи продукцію (роботи, послуги) за бартерним контрактом), за винятком непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо). Продукція визнається реалізованою після оформлення документів незалежно від надходження платежів за неї. Дані щодо обсягів реалізації за видами промислової діяльності сформовано за функціональним принципом (по однорідних продуктах).

Короткострокові дані щодо обсягів реалізованої продукції формуються на підставі щомісячної статистичної звітності великих, середніх та вагомих за обсягами малих підприємств (без урахування продукції, реалізованої підприємствами-замовниками, які замовляють її виготовлення підприємствам-виробникам на давальницьких засадах).

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області