БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк
Статистична інформація 2012

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності
за 2011 рік

(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість1

560383,0

20175638,3

2,8

  Добувна промисловість

10090,4

532169,8

1,9

    добування паливно–енергетичних корисних копалин

    добування корисних копалин, крім паливно–енергетичних

10090,4

532169,8

1,9

  Переробна промисловість

510419,1

16671656,0

3,1

    у тому числі

 

 

 

    виробництво харчових продуктів, напоїв
    та тютюнових виробів

198361,1

11742085,2

1,7

    легка промисловість

3444,2

206470,3

1,7

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

3611,6

197426,9

1,8

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–167,4

9043,4

–1,9

    оброблення деревини та виробництво виробів
    з деревини, крім меблів

78605,1

877041,9

9,0

    целюлозно–паперове виробництво; видавнича діяльність

15399,1

170444,4

9,0

    виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

2

2

2

    хімічна та нафтохімічна промисловість

100442,1

1075635,2

9,3

хімічне виробництво

89658,5

825072,9

10,9

виробництво гумових та пластмасових виробів

10783,6

250562,3

4,3

    виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

16380,1

508910,0

3,2

    металургійне виробництво та виробництво
    готових металевих виробів

40380,5

622786,1

6,5

    машинобудування

56786,4

1259297,2

4,5

виробництво машин та устатковання

37269,6

872317,3

4,3

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

26515,8

270735,1

9,8

виробництво транспортних засобів та устатковання

–6999,0

116244,8

–6,0

  Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

39873,5

2971812,5

1,3

1Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами їх основного виду економічної діяльності.

2Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

Останнє оновлення на Середа, 24 жовтня 2012, 11:58
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області