БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк
Статистична інформація 2012
Архів  2010  2011
Товарна структура зовнішньої торгівлі регіону

за 2012 рік

 

Код і назва товарів
згідно з УКТЗЕД

 

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до
2011р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до
2011р.

у % до загального обсягу

Усього

652401,8

98,6

100,0

498364,7

129,6

100,0

I. Живі тварини; продукти тваринного походження

18185,2

102,8

2,8

18986,9

91,4

3,8

01 живі тварини

3306,6

116,7

0,7

02 м’ясо та їстівні субпродукти

6258,8

353,5

1,0

14209,2

80,7

2,9

03 риба i ракоподібні

11,0

0,0

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

11901,7

74,8

1,8

1471,2

434,3

0,3

05 інші продукти тваринного походження

13,7

164,5

0,0

II. Продукти рослинного походження

95562,0

157,8

14,6

15176,3

92,0

3,0

06 живі дерева та інші рослини

2288,3

122,1

0,5

07 овочі

917,5

317,0

0,1

1569,9

76,1

0,3

08 їстівні плоди та горіхи

7127,3

78,9

1,1

8256,0

97,3

1,7

09 кава, чай

11,0

41,0

0,0

1599,8

74,9

0,3

10 зерновi культури

58852,8

263,0

9,0

99,2

28,5

0,0

11 продукція борошномельно–круп’яної промисловості

8038,4

98,0

1,2

63,9

92,7

0,0

12 насіння і плоди олійних рослин

20610,6

99,9

3,2

513,4

54,5

0,1

13 шелак природний

4,5

31,2

0,0

616,4

107,5

0,1

14 рослинні матеріали для виготовлення

169,4

3992,9

0,0

III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

159708,4

76,3

24,5

7156,3

279,0

1,4

IV. Готові харчові продукти

156530,8

107,0

24,0

6027,0

80,4

1,2

16 продукти з м’яса, риби

12209,8

139,9

1,9

30,0

13,6

0,0

17 цукор і кондитерські вироби з цукру

16375,9

606,3

2,5

777,1

198,8

0,2

18 какао та продукти з нього

1877,1

112,7

0,3

246,8

266,9

0,0

19 готові продукти із зерна

499,4

136,2

0,1

682,5

121,3

0,1

20 продукти переробки овочів

55560,5

114,5

8,5

2529,8

52,9

0,5

21 різні харчові продукти

4891,1

86,4

0,7

255,2

108,5

0,1

22 алкогольні i безалкогольні напої та оцет

26492,6

52,6

4,1

243,5

283,1

0,0

23 залишки і відходи харчової промисловості

38624,4

136,9

5,9

1262,1

112,5

0,3

24 тютюн і промислові замінники тютюну

V. Мiнеральнi продукти

34327,2

130,7

5,3

113432,4

572,3

22,8

25 сіль; сірка; землі та каміння

33789,6

128,8

5,2

6295,3

206,1

1,3

26 руди, шлак і зола

127,5

0,0

80,6

0,0

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

410,1

927,4

0,1

107056,6

638,6

21,5

VI. Продукція хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi

18011,1

90,0

2,8

73404,6

104,8

14,7

28 продукти неорганічної хімії

30,9

18,5

0,0

13806,8

96,9

2,8

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

145,5

0,0

1938,3

97,2

0,4

30 фармацевтична продукція

974,7

59,1

0,1

4654,4

179,2

0,9

31 добрива

456,9

51,8

0,1

17766,3

120,2

3,6

32 екстракти дубильні

11,7

0,0

8003,3

115,1

1,6

33 ефiрнi олії

576,6

233,8

0,1

7526,6

104,8

1,5

34 мило, поверхнево–активні органічні речовини

4094,2

126,1

0,6

16653,3

84,4

3,3

35 бiлковi речовини

9542,9

89,1

1,5

1964,8

99,7

0,4

36 порох і вибухові речовини

98,6

66,0

0,0

37 фотографічні або кінематографічні товари

10,5

0,0

38 різноманітна хімічна продукція

2177,7

70,0

0,3

981,8

235,2

0,2

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

1659,3

118,9

0,3

22327,8

105,9

4,5

39 пластмаси, полімерні матеріали

305,7

41,2

0,0

19308,3

108,3

3,9

40 каучук, гума

1353,7

207,3

0,2

3019,5

92,6

0,6

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

991,6

84,3

0,2

322,1

86,0

0,1

41 шкури

783,4

82,1

0,1

93,2

43,5

0,0

42 вироби із шкіри

165,1

74,5

0,0

175,9

593,7

0,0

43 натуральне та штучне хутро

43,1

0,0

53,0

40,6

0,0

IX. Деревина і вироби з деревини

64471,4

88,5

9,9

10250,4

103,9

2,1

44 деревина і вироби з деревини

64456,5

88,5

9,9

10042,7

103,2

2,0

45 корок та вироби з нього

14,8

111,5

0,0

207,1

160,2

0,0

46 вироби із соломи

0,5

10,0

0,0

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

209,1

67,7

0,0

4205,1

123,3

0,8

47 маса з деревини

48 папір та картон

204,2

78,3

0,0

3255,3

116,8

0,7

49 друкована продукція

5,0

10,3

0,0

949,9

160,3

0,2

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

34653,1

84,6

5,3

29631,0

96,6

5,9

50 шовк

9,8

40,4

0,0

393,9

126,3

0,1

51 вовна

84,8

32,0

0,0

8694,2

86,6

1,7

52 бавовна

77,1

37,6

0,0

5139,9

96,3

1,0

53 інші текстильні волокна

4,8

204,8

0,0

248,0

28,9

0,0

54 нитки синтетичні або штучні

33,4

37,3

0,0

3685,8

88,7

0,7

55 синтетичні або штучні штапельні волокна

207,0

57,0

0,0

4749,0

87,9

1,0

56 вата

10,1

49,8

0,0

858,0

100,3

0,2

57 килими

26,4

132,5

0,0

58 спецiальнi тканини

8,8

21,1

0,0

1040,1

80,5

0,2

59 текстильні матеріали

2,0

9,7

0,0

1178,2

119,2

0,2

60 трикотажні полотна

2,7

25,5

0,0

601,7

102,6

0,1

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

343,3

110,2

0,1

843,3

755,1

0,2

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

33755,7

85,4

5,2

1940,5

419,7

0,4

63 інші готові текстильні вироби

113,2

133,1

0,0

232,0

99,1

0,0

XII. Взуття, головні убори, парасольки

5,2

14,0

0,0

77,5

45,4

0,0

64 взуття

3,3

2,4

0,0

65 головні убори

0,5

1,7

0,0

72,4

237,3

0,0

66 парасольки

4,7

2004,6

0,0

0,6

275,5

0,0

67 оброблені пір’я та пух

1,1

75,8

0,0

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

1027,3

122,1

0,2

7152,7

76,6

1,4

68 вироби з каменю, гіпсу, цементу

1018,5

132,4

0,2

4042,6

197,7

0,8

69 керамiчнi вироби

0,7

0,0

1152,6

70,5

0,2

70 скло та вироби із скла

8,1

11,2

0,0

1957,6

34,6

0,4

XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

7348,7

125,9

1,1

5944,2

106,6

1,2

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

14900,2

98,6

2,3

34421,0

105,9

6,9

72 чорні метали

565,1

31,1

0,1

15217,5

159,4

3,1

73 вироби з чорних металів

3597,9

139,9

0,6

9145,3

77,2

1,8

74 мідь i вироби з неї

0,2

21,1

0,0

338,1

77,7

0,1

75 нікель i вироби з нього

76 алюмiнiй i вироби з нього

59,7

55,1

0,0

7855,1

111,7

1,6

78 свинець і вироби з нього

79 цинк i вироби з нього

80 олово і вироби з нього

81 інші недорогоцінні метали

0,1

0,0

82 інструменти, ножові вироби

443,3

57,3

0,1

898,1

114,2

0,2

83 інші вироби з недорогоцінних металів

10234,2

104,0

1,6

966,8

34,0

0,2

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

35565,7

104,3

5,5

64680,7

107,2

13,0

84 реактори ядерні, котли, машини

27248,5

115,2

4,2

55852,8

107,7

11,2

85 електричні машини

8317,2

79,6

1,3

8827,9

104,4

1,8

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

767,6

61,4

0,1

76010,0

121,1

15,3

86 залізничні локомотиви

14,0

596,9

0,0

977,6

322,1

0,2

87 засоби наземного транспорту,  крім залізничного

526,3

43,8

0,1

75002,0

120,3

15,0

88 літальні апарати

227,3

490,5

0,0

89 судна

30,4

29,9

0,0

XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

2282,6

85,3

0,3

2036,6

104,7

0,4

90 прилади та апарати оптичні, фотографічні

2281,3

85,3

0,3

2035,2

104,9

0,4

91 годинники

1,3

0,0

1,5

34,4

0,0

92 музичні інструменти

ХX. Рiзнi промислові товари

615,6

27,0

0,1

5681,6

74,9

1,1

94 меблі

154,1

7,6

0,0

3004,1

64,2

0,6

95 іграшки

407,1

280,4

0,1

287,0

97,6

0,1

96 рiзнi готові вироби

54,4

48,5

0,0

2390,5

91,6

0,5

Товари, придбані в портах

615,2

105,4

0,1

Різне

5579,5

200,2

0,9

825,0

67,3

0,2

{/spoiler}

 • за січень–листопад 2012 року
  •  

   Код і назва товарів
   згідно з УКТЗЕД

    

   Експорт

   Імпорт

   тис.дол. США

   у % до
   січня–листопада
   2011р.

   у % до загального обсягу

   тис.дол. США

   у % до
   січня–листопада
   2011р.

   у % до загального обсягу

   Усього

   592906,6

   98,7

   100,0

   465490,3

   132,9

   100,0

   I. Живі тварини; продукти тваринного походження

   16193,0

   98,0

   2,7

   17548,0

   93,4

   3,8

   01 живі тварини

   2994,1

   112,7

   0,6

   02 м’ясо та їстівні субпродукти

   5120,1

   305,3

   0,9

   13904,7

   88,0

   3,0

   03 риба i ракоподібні

   11,0

   0,0

   04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

   11048,2

   74,4

   1,9

   649,2

   191,7

   0,1

   05 інші продукти тваринного походження

   13,7

   0,0

   II. Продукти рослинного походження

   81918,5

   170,2

   13,8

   13961,4

   93,3

   3,0

   06 живі дерева та інші рослини

   2288,3

   122,1

   0,5

   07 овочі

   870,7

   300,8

   0,1

   1555,6

   86,5

   0,3

   08 їстівні плоди та горіхи

   6215,3

   76,8

   1,0

   7181,2

   94,3

   1,5

   09 кава, чай

   11,0

   41,0

   0,0

   1573,3

   74,3

   0,3

   10 зерновi культури

   49424,8

   363,6

   8,3

   99,2

   28,5

   0,0

   11 продукція борошномельно-круп’яної промисловості

   6804,2

   91,4

   1,1

   41,1

   59,6

   0,0

   12 насіння і плоди олійних рослин

   18588,1

   99,6

   3,1

   513,4

   84,8

   0,1

   13 шелак природний

   4,5

   169,8

   0,0

   540,0

   101,9

   0,1

   14 рослинні матеріали для виготовлення

   169,4

   3992,9

   0,0

   III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

   143083,4

   74,6

   24,1

   6409,9

   317,9

   1,4

   IV. Готові харчові продукти

   142945,6

   107,5

   24,1

   5419,2

   75,5

   1,2

   16 продукти з м’яса, риби

   11098,2

   143,0

   1,9

   8,6

   4,1

   0,0

   17 цукор і кондитерські вироби з цукру

   15742,8

   620,4

   2,7

   742,5

   200,1

   0,2

   18 какао та продукти з нього

   1683,4

   109,7

   0,3

   182,8

   214,9

   0,0

   19 готові продукти із зерна

   454,7

   132,7

   0,1

   599,0

   114,9

   0,1

   20 продукти переробки овочів

   52104,4

   115,4

   8,8

   2178,6

   46,6

   0,5

   21 різні харчові продукти

   4425,1

   88,0

   0,7

   228,7

   115,9

   0,0

   22 алкогольні i безалкогольні напої та оцет

   23947,0

   53,2

   4,0

   243,5

   407,6

   0,1

   23 залишки і відходи харчової промисловості

   33489,9

   130,6

   5,6

   1235,4

   116,6

   0,3

   24 тютюн і промислові замінники тютюну

   V. Мiнеральнi продукти

   32789,1

   136,1

   5,5

   111991,3

   576,4

   24,1

   25 сіль; сірка; землі та каміння

   32251,5

   134,1

   5,4

   5919,8

   222,0

   1,3

   26 руди, шлак і зола

   127,5

   0,0

   80,6

   0,0

   27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

   410,1

   927,4

   0,1

   105990,9

   632,3

   22,8

   VI. Продукція хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi

   17283,3

   89,0

   2,9

   66989,3

   106,4

   14,4

   28 продукти неорганічної хімії

   29,0

   18,9

   0,0

   12654,8

   100,1

   2,7

   29 органiчнi хiмiчнi сполуки

   47,5

   0,0

   1542,9

   81,0

   0,3

   30 фармацевтична продукція

   969,5

   60,0

   0,2

   4109,4

   178,7

   0,9

   31 добрива

   456,9

   51,8

   0,1

   16651,4

   123,7

   3,6

   32 екстракти дубильні

   9,3

   0,0

   7150,2

   115,8

   1,5

   33 ефiрнi олії

   564,3

   260,6

   0,1

   6792,2

   111,7

   1,5

   34 мило, поверхнево–активні органічні речовини

   3679,1

   128,4

   0,6

   15311,6

   84,4

   3,3

   35 бiлковi речовини

   9489,4

   89,2

   1,6

   1758,1

   99,9

   0,4

   36 порох і вибухові речовини

   98,6

   66,0

   0,0

   37 фотографічні або кінематографічні товари

   10,5

   0,0

   38 різноманітна хімічна продукція

   2038,3

   66,9

   0,3

   909,7

   251,2

   0,2

   VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

   1588,0

   118,1

   0,3

   19782,9

   100,7

   4,2

   39 пластмаси, полімерні матеріали

   296,5

   40,5

   0,1

   16958,1

   102,4

   3,6

   40 каучук, гума

   1291,4

   211,1

   0,2

   2824,8

   91,9

   0,6

   VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

   802,6

   85,9

   0,1

   316,6

   107,5

   0,1

   41 шкури

   687,8

   90,8

   0,1

   93,2

   68,2

   0,0

   42 вироби із шкіри

   113,9

   64,6

   0,0

   170,9

   608,1

   0,0

   43 натуральне та штучне хутро

   0,9

   0,0

   52,6

   40,4

   0,0

   IX. Деревина і вироби з деревини

   61039,4

   90,5

   10,3

   9465,6

   103,9

   2,0

   44 деревина і вироби з деревини

   61024,6

   90,5

   10,3

   9270,5

   103,2

   2,0

   45 корок та вироби з нього

   14,8

   111,5

   0,0

   194,8

   150,7

   0,0

   46 вироби із соломи

   0,2

   11,6

   0,0

   X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

   192,9

   64,2

   0,0

   3822,4

   128,9

   0,8

   47 маса з деревини

   48 папір та картон

   188,4

   74,4

   0,0

   2912,9

   122,0

   0,6

   49 друкована продукція

   4,5

   9,5

   0,0

   909,6

   166,7

   0,2

   ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

   31610,7

   83,7

   5,3

   27092,5

   96,2

   5,8

   50 шовк

   9,8

   40,5

   0,0

   385,9

   160,7

   0,1

   51 вовна

   30,9

   11,7

   0,0

   7943,7

   84,4

   1,7

   52 бавовна

   76,2

   38,6

   0,0

   4536,6

   95,4

   1,0

   53 інші текстильні волокна

   4,8

   204,8

   0,0

   199,0

   26,4

   0,0

   54 нитки синтетичні або штучні

   22,8

   25,8

   0,0

   3355,7

   89,7

   0,7

   55 синтетичні або штучні штапельні волокна

   205,3

   61,9

   0,0

   4201,4

   85,7

   0,9

   56 вата

   5,8

   28,5

   0,0

   799,5

   100,5

   0,2

   57 килими

   22,9

   121,8

   0,0

   58 спецiальнi тканини

   6,6

   15,8

   0,0

   984,6

   79,9

   0,2

   59 текстильні матеріали

   1,9

   9,2

   0,0

   1135,3

   117,8

   0,2

   60 трикотажні полотна

   2,7

   25,6

   0,0

   545,3

   94,3

   0,1

   61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

   265,8

   89,2

   0,0

   833,3

   815,9

   0,2

   62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

   30886,4

   84,8

   5,2

   1921,7

   440,5

   0,4

   63 інші готові текстильні вироби

   91,6

   125,9

   0,0

   227,4

   105,4

   0,0

   XII. Взуття, головні убори, парасольки

   5,2

   15,6

   0,0

   77,5

   47,4

   0,0

   64 взуття

   3,3

   2,5

   0,0

   65 головні убори

   0,5

   1,9

   0,0

   72,4

   237,3

   0,0

   66 парасольки

   4,7

   2004,6

   0,0

   0,6

   299,6

   0,0

   67 оброблені пір’я та пух

   1,1

   83,5

   0,0

   XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

   1004,2

   131,1

   0,2

   6889,7

   83,3

   1,5

   68 вироби з каменю, гіпсу, цементу

   997,5

   142,9

   0,2

   3867,2

   202,6

   0,8

   69 керамiчнi вироби

   0,1

   0,0

   1103,2

   72,7

   0,2

   70 скло та вироби із скла

   6,6

   9,7

   0,0

   1919,3

   39,6

   0,4

   XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

   6086,0

   107,5

   1,0

   4916,7

   104,7

   1,1

   XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

   14187,7

   100,5

   2,4

   31448,2

   106,1

   6,8

   72 чорні метали

   558,8

   31,5

   0,1

   13756,6

   164,7

   3,0

   73 вироби з чорних металів

   3316,6

   143,8

   0,6

   8367,8

   77,3

   1,8

   74 мідь i вироби з неї

   0,2

   21,1

   0,0

   318,5

   78,3

   0,1

   75 нікель i вироби з нього

   76 алюмiнiй i вироби з нього

   59,1

   74,1

   0,0

   7278,9

   112,3

   1,6

   78 свинець і вироби з нього

   79 цинк i вироби з нього

   80 олово і вироби з нього

   81 інші недорогоцінні метали

   0,1

   0,0

   82 інструменти, ножові вироби

   441,1

   62,8

   0,1

   874,1

   115,7

   0,2

   83 інші вироби з недорогоцінних металів

   9811,9

   106,0

   1,7

   852,1

   30,4

   0,2

   XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

   33420,9

   108,4

   5,6

   61052,4

   107,1

   13,1

   84 реактори ядерні, котли, машини

   25766,0

   121,7

   4,3

   52870,1

   107,3

   11,4

   85 електричні машини

   7654,9

   79,4

   1,3

   8182,3

   105,8

   1,8

   XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

   701,3

   59,6

   0,1

   69937,3

   125,5

   15,0

   86 залізничні локомотиви

   9,3

   397,9

   0,0

   977,6

   322,1

   0,2

   87 засоби наземного транспорту,  крім залізничного

   464,7

   41,2

   0,1

   68929,3

   124,6

   14,8

   88 літальні апарати

   227,3

   490,5

   0,0

   89 судна

   30,4

   29,9

   0,0

   XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

   2109,3

   82,5

   0,4

   1858,8

   100,2

   0,4

   90 прилади та апарати оптичні, фотографічні

   2108,0

   82,5

   0,4

   1857,3

   100,3

   0,4

   91 годинники

   1,3

   0,0

   1,5

   50,8

   0,0

   92 музичні інструменти

   ХX. Рiзнi промислові товари

   521,0

   23,4

   0,1

   5222,4

   87,8

   1,1

   94 меблі

   154,1

   7,7

   0,0

   2842,4

   86,9

   0,6

   95 іграшки

   322,7

   261,2

   0,1

   231,6

   89,4

   0,0

   96 рiзнi готові вироби

   44,2

   40,4

   0,0

   2148,4

   88,9

   0,5

   Товари, придбані в портах

   504,6

   143,8

   0,1

   Різне

   5424,3

   196,7

   0,9

   783,6

   73,2

   0,2

 • за січень–жовтень 2012 року
  • Код і назва товарів
   згідно з УКТЗЕД

   Експорт

   Імпорт

   тис.дол. США

   у % до січня–жовтня 2011р.

   у % до загального обсягу

   тис.дол. США

   у % до січня–жовтня 2011р.

   у % до загального обсягу

   Усього

   532258,3

   97,4

   100,0

   427021,2

   136,7

   100,0

   I. Живі тварини; продукти тваринного походження

   14406,0

   92,4

   2,7

   16625,9

   98,0

   3,9

   01 живі тварини

   2729,8

   111,6

   0,6

   02 м’ясо та їстівні субпродукти

   4355,4

   312,7

   0,8

   13247,0

   93,5

   3,1

   03 риба i ракоподібні

   11,0

   0,0

   04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

   10025,9

   70,6

   1,9

   649,2

   191,7

   0,2

   05 інші продукти тваринного походження

   13,7

   0,0

   II. Продукти рослинного походження

   70688,2

   182,2

   13,3

   12459,0

   90,7

   2,9

   06 живі дерева та інші рослини

   2254,8

   122,8

   0,5

   07 овочі

   782,0

   286,8

   0,1

   1501,5

   85,9

   0,4

   08 їстівні плоди та горіхи

   5353,2

   72,3

   1,0

   6191,4

   90,6

   1,4

   09 кава, чай

   11,0

   41,0

   0,0

   1254,6

   68,7

   0,3

   10 зерновi культури

   42737,3

   387,8

   8,0

   87,0

   25,0

   0,0

   11 продукція борошномельно-круп’яної промисловості

   5692,8

   83,5

   1,1

   41,1

   88,2

   0,0

   12 насіння і плоди олійних рослин

   16107,4

   121,6

   3,0

   464,5

   76,7

   0,1

   13 шелак природний

   4,5

   169,8

   0,0

   494,7

   103,5

   0,1

   14 рослинні матеріали для виготовлення

   169,4

   3992,9

   0,0

   III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

   125094,9

   70,9

   23,5

   5685,7

   341,7

   1,3

   IV. Готові харчові продукти

   128947,3

   106,5

   24,2

   4700,8

   84,7

   1,1

   16 продукти з м’яса, риби

   10241,7

   154,1

   1,9

   8,6

   4,4

   0,0

   17 цукор і кондитерські вироби з цукру

   15171,5

   737,1

   2,9

   665,0

   208,7

   0,2

   18 какао та продукти з нього

   1451,3

   108,2

   0,3

   112,9

   187,6

   0,0

   19 готові продукти із зерна

   409,3

   146,8

   0,1

   568,4

   116,0

   0,1

   20 продукти переробки овочів

   46266,9

   110,8

   8,7

   2033,4

   60,2

   0,5

   21 різні харчові продукти

   3990,2

   84,0

   0,7

   188,2

   99,0

   0,0

   22 алкогольні i безалкогольні напої та оцет

   22045,5

   53,7

   4,1

   230,8

   671,6

   0,1

   23 залишки і відходи харчової промисловості

   29370,9

   126,9

   5,5

   893,4

   101,0

   0,2

   24 тютюн і промислові замінники тютюну

   V. Мiнеральнi продукти

   30316,5

   144,3

   5,7

   110303,3

   580,2

   25,8

   25 сіль; сірка; землі та каміння

   29778,9

   142,0

   5,6

   5393,5

   225,8

   1,3

   26 руди, шлак і зола

   127,5

   0,0

   80,6

   0,0

   27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

   410,1

   927,4

   0,1

   104829,2

   630,6

   24,5

   VI. Продукція хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi

   16436,8

   88,2

   3,1

   60517,8

   106,8

   14,2

   28 продукти неорганічної хімії

   29,0

   20,3

   0,0

   11137,6

   96,9

   2,6

   29 органiчнi хiмiчнi сполуки

   1380,6

   77,7

   0,3

   30 фармацевтична продукція

   879,3

   60,7

   0,2

   3783,9

   185,9

   0,9

   31 добрива

   456,9

   51,8

   0,1

   15864,7

   127,0

   3,7

   32 екстракти дубильні

   6,9

   0,0

   6365,8

   114,6

   1,5

   33 ефiрнi олії

   501,4

   235,3

   0,1

   5898,6

   109,1

   1,4

   34 мило, поверхнево–активні органічні речовини

   3328,7

   127,0

   0,6

   13535,3

   84,7

   3,2

   35 бiлковi речовини

   9442,7

   90,3

   1,8

   1600,0

   102,7

   0,4

   36 порох і вибухові речовини

   98,6

   230,8

   0,0

   37 фотографічні або кінематографічні товари

   10,5

   0,0

   38 різноманітна хімічна продукція

   1791,8

   62,5

   0,3

   842,3

   264,0

   0,2

   VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

   1433,4

   112,2

   0,3

   17518,1

   100,2

   4,1

   39 пластмаси, полімерні матеріали

   280,1

   38,6

   0,1

   15103,3

   103,7

   3,5

   40 каучук, гума

   1153,3

   208,9

   0,2

   2414,8

   82,8

   0,6

   VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

   679,6

   78,3

   0,1

   296,5

   132,2

   0,1

   41 шкури

   577,5

   83,4

   0,1

   86,5

   119,6

   0,0

   42 вироби із шкіри

   101,2

   57,5

   0,0

   159,0

   717,6

   0,0

   43 натуральне та штучне хутро

   0,9

   0,0

   51,0

   39,3

   0,0

   IX. Деревина і вироби з деревини

   55221,0

   89,6

   10,4

   8303,5

   101,7

   1,9

   44 деревина і вироби з деревини

   55206,2

   89,6

   10,4

   8142,2

   100,9

   1,9

   45 корок та вироби з нього

   14,8

   111,5

   0,0

   161,0

   165,0

   0,0

   46 вироби із соломи

   0,2

   11,6

   0,0

   X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

   184,1

   65,3

   0,0

   3348,1

   121,4

   0,8

   47 маса з деревини

   48 папір та картон

   179,6

   76,2

   0,0

   2524,5

   114,0

   0,6

   49 друкована продукція

   4,5

   9,7

   0,0

   823,7

   161,5

   0,2

   ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

   29765,2

   83,2

   5,6

   24587,1

   98,6

   5,8

   50 шовк

   9,8

   40,5

   0,0

   288,4

   194,0

   0,1

   51 вовна

   30,9

   11,7

   0,0

   7509,0

   84,3

   1,8

   52 бавовна

   71,6

   36,9

   0,0

   3621,3

   89,7

   0,8

   53 інші текстильні волокна

   4,8

   204,8

   0,0

   184,6

   52,5

   0,0

   54 нитки синтетичні або штучні

   21,2

   24,2

   0,0

   3057,8

   92,4

   0,7

   55 синтетичні або штучні штапельні волокна

   190,9

   60,9

   0,0

   3837,4

   88,0

   0,9

   56 вата

   5,7

   28,5

   0,0

   744,9

   102,9

   0,2

   57 килими

   19,8

   112,2

   0,0

   58 спецiальнi тканини

   6,2

   15,0

   0,0

   926,2

   82,2

   0,2

   59 текстильні матеріали

   1,9

   9,2

   0,0

   992,2

   115,1

   0,2

   60 трикотажні полотна

   2,7

   25,6

   0,0

   505,9

   104,3

   0,1

   61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

   262,8

   135,5

   0,0

   829,4

   2344,6

   0,2

   62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

   29076,3

   84,2

   5,5

   1896,3

   464,9

   0,4

   63 інші готові текстильні вироби

   80,3

   113,5

   0,0

   173,9

   103,5

   0,0

   XII. Взуття, головні убори, парасольки

   5,2

   15,5

   0,0

   77,5

   48,4

   0,0

   64 взуття

   3,3

   2,5

   0,0

   65 головні убори

   0,5

   1,7

   0,0

   72,4

   250,0

   0,0

   66 парасольки

   4,7

   2004,6

   0,0

   0,6

   299,6

   0,0

   67 оброблені пір’я та пух

   1,1

   196,8

   0,0

   XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

   942,7

   131,3

   0,2

   6290,0

   90,2

   1,5

   68 вироби з каменю, гіпсу, цементу

   935,9

   142,2

   0,2

   3519,8

   234,4

   0,8

   69 керамiчнi вироби

   0,1

   0,0

   951,7

   79,8

   0,2

   70 скло та вироби із скла

   6,6

   11,0

   0,0

   1818,5

   42,5

   0,4

   XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

   6033,6

   125,9

   1,1

   4909,2

   134,7

   1,1

   XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

   12974,6

   97,9

   2,4

   26966,4

   121,7

   6,3

   72 чорні метали

   558,7

   33,3

   0,1

   12532,5

   167,8

   2,9

   73 вироби з чорних металів

   2892,2

   141,3

   0,5

   6489,4

   117,0

   1,5

   74 мідь i вироби з неї

   0,2

   21,1

   0,0

   306,8

   85,9

   0,1

   75 нікель i вироби з нього

   76 алюмiнiй i вироби з нього

   10,6

   13,3

   0,0

   6266,4

   116,9

   1,5

   78 свинець і вироби з нього

   79 цинк i вироби з нього

   80 олово і вироби з нього

   81 інші недорогоцінні метали

   0,1

   0,0

   82 інструменти, ножові вироби

   404,7

   57,8

   0,1

   673,5

   98,0

   0,2

   83 інші вироби з недорогоцінних металів

   9108,2

   104,1

   1,7

   697,8

   25,4

   0,2

   XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

   30959,4

   109,5

   5,8

   54036,3

   99,7

   12,7

   84 реактори ядерні, котли, машини

   23986,9

   123,1

   4,5

   47181,0

   100,1

   11,0

   85 електричні машини

   6972,4

   79,4

   1,3

   6855,3

   97,2

   1,6

   XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

   593,9

   50,5

   0,1

   62569,8

   124,4

   14,7

   86 залізничні локомотиви

   4,7

   199,0

   0,0

   790,4

   341,0

   0,2

   87 засоби наземного транспорту,  крім залізничного

   362,3

   32,1

   0,1

   61749,0

   123,5

   14,5

   88 літальні апарати

   227,0

   490,3

   0,0

   89 судна

   30,4

   29,9

   0,0

   XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

   1982,4

   91,6

   0,4

   1703,8

   96,5

   0,4

   90 прилади та апарати оптичні, фотографічні

   1981,1

   91,5

   0,4

   1702,3

   96,6

   0,4

   91 годинники

   1,3

   0,0

   1,5

   59,9

   0,0

   92 музичні інструменти

   ХX. Рiзнi промислові товари

   519,2

   24,6

   0,1

   4834,0

   103,8

   1,1

   94 меблі

   153,6

   8,2

   0,0

   2747,8

   121,6

   0,6

   95 іграшки

   322,2

   261,6

   0,1

   200,5

   85,0

   0,0

   96 рiзнi готові вироби

   43,5

   40,2

   0,0

   1885,7

   87,2

   0,4

   Товари, придбані в портах

   504,6

   143,8

   0,1

   Різне

   5074,3

   200,1

   1,0

   783,6

   75,6

   0,2

 • за січень–вересень 2012 року
  •  

   Код і назва товарів

   згідно з УКТЗЕД

    

   Експорт

   Імпорт

   тис.дол. США

   у % до
   січня–вересня 2011р.

   у % до загального обсягу

   тис.дол. США

   у % до
   січня–вересня 2011р.

   у % до загального обсягу

   Усього

   473254,2

   97,9

   100,0

   390181,4

   137,8

   100,0

   I. Живі тварини; продукти тваринного походження

   12054,8

   82,6

   2,5

   15019,7

   107,2

   3,8

   01 живі тварини

   2465,8

   113,4

   0,6

   02 м’ясо та їстівні субпродукти

   3533,3

   317,1

   0,7

   11904,8

   103,6

   3,1

   03 риба i ракоподібні

   11,0

   0,0

   04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

   8496,8

   63,0

   1,8

   649,2

   191,7

   0,2

   05 інші продукти тваринного походження

   13,7

   0,0

   II. Продукти рослинного походження

   62809,5

   189,2

   13,3

   11675,1

   93,1

   3,0

   06 живі дерева та інші рослини

   2254,3

   122,7

   0,6

   07 овочі

   89,9

   33,3

   0,0

   1376,9

   78,9

   0,4

   08 їстівні плоди та горіхи

   4964,4

   74,2

   1,0

   5737,0

   93,0

   1,5

   09 кава, чай

   11,0

   41,0

   0,0

   1158,4

   80,7

   0,3

   10 зерновi культури

   39997,3

   432,1

   8,5

   87,0

   31,8

   0,0

   11 продукція борошномельно-круп’яної промисловості

   4811,2

   78,1

   1,0

   41,1

   88,2

   0,0

   12 насіння і плоди олійних рослин

   12931,3

   119,8

   2,7

   464,5

   76,7

   0,1

   13 шелак природний

   4,5

   169,8

   0,0

   455,6

   109,4

   0,1

   14 рослинні матеріали для виготовлення

   100,5

   2367,9

   0,0

   III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

   115558,9

   75,0

   24,4

   4133,7

   326,7

   1,1

   IV. Готові харчові продукти

   112230,5

   106,2

   23,7

   4223,7

   97,0

   1,1

   16 продукти з м’яса, риби

   9545,2

   173,3

   2,0

   8,6

   5,4

   0,0

   17 цукор і кондитерські вироби з цукру

   14120,1

   1438,2

   3,0

   620,9

   246,8

   0,2

   18 какао та продукти з нього

   1289,4

   110,5

   0,3

   86,5

   249,6

   0,0

   19 готові продукти із зерна

   323,3

   136,9

   0,1

   537,2

   123,7

   0,1

   20 продукти переробки овочів

   38477,1

   98,3

   8,1

   1973,7

   81,4

   0,5

   21 різні харчові продукти

   3429,6

   83,8

   0,7

   179,1

   119,6

   0,0

   22 алкогольні i безалкогольні напої та оцет

   20466,2

   58,8

   4,3

   220,6

   641,8

   0,1

   23 залишки і відходи харчової промисловості

   24579,6

   124,2

   5,2

   597,1

   68,9

   0,2

   24 тютюн і промислові замінники тютюну

   V. Мiнеральнi продукти

   26723,4

   148,3

   5,6

   109219,1

   591,6

   28,0

   25 сіль; сірка; землі та каміння

   26185,8

   145,7

   5,5

   4352,6

   227,7

   1,1

   26 руди, шлак і зола

   127,5

   0,0

   80,6

   0,0

   27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

   410,1

   927,4

   0,1

   104785,9

   633,2

   26,9

   VI. Продукція хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi

   13933,5

   81,1

   2,9

   54901,3

   107,2

   14,1

   28 продукти неорганічної хімії

   29,0

   24,1

   0,0

   9720,6

   95,7

   2,5

   29 органiчнi хiмiчнi сполуки

   1274,3

   84,6

   0,3

   30 фармацевтична продукція

   533,0

   44,6

   0,1

   3235,1

   175,5

   0,8

   31 добрива

   456,9

   59,6

   0,1

   15779,3

   131,2

   4,0

   32 екстракти дубильні

   5,0

   0,0

   5649,4

   116,4

   1,4

   33 ефiрнi олії

   281,4

   214,4

   0,1

   5114,6

   103,3

   1,3

   34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

   2735,5

   114,2

   0,6

   11865,9

   83,3

   3,0

   35 бiлковi речовини

   8458,4

   84,4

   1,8

   1346,2

   96,3

   0,3

   36 порох і вибухові речовини

   98,6

   0,0

   37 фотографічні або кінематографічні товари

   10,5

   0,0

   38 різноманітна хімічна продукція

   1434,3

   56,1

   0,3

   806,7

   346,9

   0,2

   VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

   1221,5

   100,6

   0,3

   15034,9

   95,8

   3,9

   39 пластмаси, полімерні матеріали

   228,6

   32,8

   0,0

   12889,9

   97,9

   3,3

   40 каучук, гума

   992,9

   192,2

   0,2

   2145,0

   84,6

   0,5

   VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

   645,4

   93,7

   0,1

   267,2

   136,7

   0,1

   41 шкури

   577,2

   100,5

   0,1

   86,5

   179,7

   0,0

   42 вироби із шкіри

   67,2

   58,8

   0,0

   130,2

   739,9

   0,0

   43 натуральне та штучне хутро

   0,9

   0,0

   50,5

   38,9

   0,0

   IX. Деревина і вироби з деревини

   49008,2

   88,3

   10,4

   7177,5

   98,1

   1,8

   44 деревина і вироби з деревини

   49008,2

   88,3

   10,4

   7034,1

   97,0

   1,8

   45 корок та вироби з нього

   143,1

   207,9

   0,0

   46 вироби із соломи

   0,2

   11,6

   0,0

   X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

   166,2

   63,4

   0,0

   3023,2

   124,1

   0,8

   47 маса з деревини

   48 папір та картон

   163,0

   75,3

   0,0

   2308,2

   112,6

   0,6

   49 друкована продукція

   3,2

   6,9

   0,0

   715,0

   201,5

   0,2

   ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

   28124,9

   83,7

   5,9

   21860,2

   94,5

   5,6

   50 шовк

   9,8

   40,6

   0,0

   173,7

   123,6

   0,0

   51 вовна

   30,4

   11,5

   0,0

   7316,1

   84,3

   1,9

   52 бавовна

   70,7

   40,3

   0,0

   2927,2

   84,3

   0,8

   53 інші текстильні волокна

   4,8

   204,8

   0,0

   111,6

   31,8

   0,0

   54 нитки синтетичні або штучні

   21,0

   24,4

   0,0

   2572,8

   84,8

   0,7

   55 синтетичні або штучні штапельні волокна

   182,0

   62,0

   0,0

   3445,3

   90,9

   0,9

   56 вата

   5,6

   27,9

   0,0

   695,7

   100,5

   0,2

   57 килими

   19,8

   113,6

   0,0

   58 спецiальнi тканини

   5,8

   18,7

   0,0

   874,2

   80,8

   0,2

   59 текстильні матеріали

   1,9

   9,1

   0,0

   863,6

   105,3

   0,2

   60 трикотажні полотна

   2,7

   29,9

   0,0

   501,7

   106,8

   0,1

   61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

   197,5

   117,4

   0,0

   361,2

   1026,2

   0,1

   62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

   27512,0

   84,8

   5,8

   1839,5

   471,4

   0,5

   63 інші готові текстильні вироби

   80,6

   114,0

   0,0

   157,9

   103,4

   0,0

   XII. Взуття, головні убори, парасольки

   5,2

   28,7

   0,0

   64,2

   66,7

   0,0

   64 взуття

   3,3

   3,5

   0,0

   65 головні убори

   0,5

   4,0

   0,0

   59,2

   4393,2

   0,0

   66 парасольки

   4,7

   2004,6

   0,0

   0,6

   318,6

   0,0

   67 оброблені пір’я та пух

   1,1

   0,0

   XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

   811,3

   134,7

   0,2

   5753,9

   90,9

   1,5

   68 вироби з каменю, гіпсу, цементу

   805,4

   148,1

   0,2

   3096,0

   274,3

   0,8

   69 керамiчнi вироби

   0,1

   0,0

   921,0

   87,7

   0,2

   70 скло та вироби із скла

   5,9

   10,0

   0,0

   1736,9

   41,8

   0,4

   XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

   5144,4

   108,6

   1,1

   3715,3

   102,1

   1,0

   XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

   10895,2

   92,0

   2,3

   23011,9

   114,9

   5,9

   72 чорні метали

   558,7

   39,2

   0,1

   10933,6

   170,9

   2,8

   73 вироби з чорних металів

   2035,9

   112,6

   0,4

   5213,2

   99,4

   1,3

   74 мідь i вироби з неї

   0,2

   21,1

   0,0

   306,5

   90,0

   0,1

   75 нікель i вироби з нього

   76 алюмiнiй i вироби з нього

   0,1

   3,4

   0,0

   5340,3

   113,6

   1,4

   78 свинець і вироби з нього

   79 цинк i вироби з нього

   80 олово і вироби з нього

   81 інші недорогоцінні метали

   0,1

   0,0

   82 інструменти, ножові вироби

   371,0

   56,9

   0,1

   640,2

   97,9

   0,2

   83 інші вироби з недорогоцінних металів

   7929,2

   99,8

   1,7

   578,0

   21,4

   0,1

   XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

   26980,5

   107,2

   5,7

   49756,6

   98,4

   12,8

   84 реактори ядерні, котли, машини

   21921,5

   125,3

   4,6

   44208,0

   100,1

   11,3

   85 електричні машини

   5059,0

   65,8

   1,1

   5548,6

   86,7

   1,4

   XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

   554,2

   50,0

   0,1

   53951,8

   119,2

   13,8

   86 залізничні локомотиви

   162,9

   70,3

   0,0

   87 засоби наземного транспорту,  крім залізничного

   327,2

   30,9

   0,1

   53758,5

   119,6

   13,8

   88 літальні апарати

   227,0

   490,3

   0,0

   89 судна

   30,4

   29,9

   0,0

   XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

   1587,3

   86,1

   0,3

   1586,2

   106,1

   0,4

   90 прилади та апарати оптичні, фотографічні

   1586,0

   86,1

   0,3

   1584,7

   106,2

   0,4

   91 годинники

   1,3

   0,0

   1,5

   69,8

   0,0

   92 музичні інструменти

   ХX. Рiзнi промислові товари

   432,1

   22,5

   0,1

   4582,4

   122,4

   1,2

   94 меблі

   106,1

   6,2

   0,0

   2690,9

   181,2

   0,7

   95 іграшки

   288,3

   252,6

   0,1

   180,9

   87,0

   0,0

   96 рiзнi готові вироби

   37,8

   36,3

   0,0

   1710,5

   83,5

   0,4

   Товари, придбані в портах

   504,6

   143,8

   0,1

   Різне

   4367,2

   209,0

   0,9

   718,9

   72,0

   0,2

 • за січень–серпень 2012 року
  •  

   Код і назва товарів
   згідно з УКТЗЕД

    

   Експорт

   Імпорт

   тис.дол. США

   у % до
   січня–серпня 2011р.

   у % до загального обсягу

   тис.дол. США

   у % до
   січня–серпня 2011р.

   у % до загального обсягу

   Усього

   415346,2

   97,3

   100,0

   348802,7

   139,1

   100,0

   I. Живі тварини; продукти тваринного походження

   10560,7

   77,2

   2,5

   13117,7

   121,0

   3,8

   01 живі тварини

   2018,1

   110,0

   0,6

   02 м’ясо та їстівні субпродукти

   3142,6

   305,3

   0,8

   10450,5

   120,7

   3,0

   03 риба i ракоподібні

   11,0

   0,0

   04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

   7393,4

   58,4

   1,8

   649,2

   191,7

   0,2

   05 інші продукти тваринного походження

   13,7

   0,0

   II. Продукти рослинного походження

   45723,9

   168,1

   11,0

   10978,3

   93,5

   3,1

   06 живі дерева та інші рослини

   2254,3

   122,7

   0,6

   07 овочі

   77,3

   29,7

   0,0

   1376,9

   81,5

   0,4

   08 їстівні плоди та горіхи

   4486,9

   73,2

   1,1

   5458,0

   96,0

   1,6

   09 кава, чай

   11,0

   41,0

   0,0

   885,0

   63,9

   0,3

   10 зерновi культури

   27197,4

   509,7

   6,5

   73,8

   45,7

   0,0

   11 продукцiя борошномельно–круп’яної промисловості

   3958,5

   70,0

   1,0

   41,1

   88,2

   0,0

   12 насіння і плоди олійних рослин

   9990,2

   102,1

   2,4

   434,0

   71,7

   0,1

   13 шелак природний

   2,6

   100,2

   0,0

   354,8

   108,2

   0,1

   14 рослинні матеріали для виготовлення

   100,5

   2367,9

   0,0

   III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

   108574,6

   79,7

   26,1

   3103,6

   300,8

   0,9

   IV. Готові харчові продукти

   98516,3

   103,3

   23,7

   3663,1

   105,9

   1,1

   16 продукти з м’яса, риби

   9032,4

   201,1

   2,2

   8,6

   6,7

   0,0

   17 цукор і кондитерські вироби з цукру

   13218,3

   2573,6

   3,2

   580,5

   279,0

   0,2

   18 какао та продукти з нього

   1158,3

   110,7

   0,3

   32,2

   141,3

   0,0

   19 готові продукти із зерна

   290,6

   135,7

   0,1

   476,4

   121,4

   0,1

   20 продукти переробки овочів

   32380,3

   91,0

   7,8

   1633,9

   91,1

   0,5

   21 різні харчові продукти

   2992,3

   79,8

   0,7

   146,4

   112,2

   0,0

   22 алкогольні i безалкогольні напої та оцет

   18598,0

   58,6

   4,5

   220,6

   722,8

   0,1

   23 залишки і відходи харчової промисловості

   20846,0

   115,8

   5,0

   564,6

   75,1

   0,2

   24 тютюн і промислові замінники тютюну

   V. Мiнеральнi продукти

   23784,0

   158,0

   5,7

   99580,8

   552,9

   28,5

   25 сіль; сірка; землі та каміння

   23373,9

   155,7

   5,6

   3529,9

   219,0

   1,0

   26 руди, шлак і зола

   80,6

   0,0

   27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

   410,1

   927,4

   0,1

   95970,2

   585,3

   27,5

   VI. Продукція хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi

   11492,0

   73,2

   2,8

   50202,2

   111,9

   14,4

   28 продукти неорганічної хімії

   24,1

   23,4

   0,0

   8951,2

   100,2

   2,6

   29 органiчнi хiмiчнi сполуки

   1080,2

   81,7

   0,3

   30 фармацевтична продукція

   460,4

   49,6

   0,1

   3018,1

   197,7

   0,9

   31 добрива

   456,9

   59,6

   0,1

   15628,5

   138,9

   4,5

   32 екстракти дубильні

   5,0

   0,0

   4903,1

   124,9

   1,4

   33 ефiрнi олії

   156,6

   234,5

   0,0

   4332,1

   97,0

   1,2

   34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

   2184,5

   101,3

   0,5

   10278,9

   85,2

   2,9

   35 бiлковi речовини

   6932,7

   73,8

   1,7

   1287,1

   108,5

   0,4

   36 порох і вибухові речовини

   5,9

   0,0

   37 фотографічні або кінематографічні товари

   10,5

   0,0

   38 різноманітна хімічна продукція

   1271,8

   55,4

   0,3

   706,7

   396,8

   0,2

   VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

   1120,2

   98,3

   0,3

   12710,0

   92,0

   3,6

   39 пластмаси, полімерні матеріали

   222,7

   34,1

   0,1

   10898,3

   93,9

   3,1

   40 каучук, гума

   897,5

   184,6

   0,2

   1811,7

   82,1

   0,5

   VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

   571,0

   131,2

   0,1

   262,2

   194,2

   0,1

   41 шкури

   507,3

   143,3

   0,1

   86,5

   180,3

   0,0

   42 вироби із шкіри

   63,8

   78,4

   0,0

   125,2

   725,2

   0,0

   43 натуральне та штучне хутро

   0,0

   0,0

   50,5

   72,4

   0,0

   IX. Деревина і вироби з деревини

   44190,5

   89,3

   10,6

   6420,2

   97,5

   1,8

   44 деревина і вироби з деревини

   44190,5

   89,3

   10,6

   6312,8

   96,9

   1,8

   45 корок та вироби з нього

   107,2

   155,7

   0,0

   46 вироби із соломи

   0,2

   11,6

   0,0

   X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

   151,3

   80,0

   0,0

   2736,0

   123,5

   0,8

   47 маса з деревини

   48 папір та картон

   148,2

   98,6

   0,0

   2037,9

   111,0

   0,6

   49 друкована продукція

   3,1

   8,1

   0,0

   698,0

   201,7

   0,2

   ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

   25093,2

   85,6

   6,0

   18972,3

   88,4

   5,4

   50 шовк

   9,8

   40,6

   0,0

   173,7

   132,4

   0,0

   51 вовна

   17,2

   6,6

   0,0

   6987,0

   83,1

   2,0

   52 бавовна

   61,4

   37,1

   0,0

   2490,7

   81,8

   0,7

   53 інші текстильні волокна

   4,8

   206,9

   0,0

   111,6

   34,8

   0,0

   54 нитки синтетичні або штучні

   16,7

   20,4

   0,0

   2363,3

   88,9

   0,7

   55 синтетичні або штучні штапельні волокна

   180,5

   63,0

   0,0

   3097,4

   87,6

   0,9

   56 вата

   5,1

   27,5

   0,0

   560,3

   85,7

   0,2

   57 килими

   19,8

   114,0

   0,0

   58 спецiальнi тканини

   5,1

   17,6

   0,0

   810,3

   78,8

   0,2

   59 текстильні матеріали

   0,8

   5,8

   0,0

   715,8

   101,0

   0,2

   60 трикотажні полотна

   2,7

   30,1

   0,0

   494,1

   124,1

   0,1

   61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

   166,8

   109,9

   0,0

   250,2

   726,4

   0,1

   62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

   24559,0

   87,1

   5,9

   773,0

   205,4

   0,2

   63 інші готові текстильні вироби

   63,4

   89,9

   0,0

   125,0

   89,8

   0,0

   XII. Взуття, головні убори, парасольки

   5,2

   29,4

   0,0

   27,9

   62,3

   0,0

   64 взуття

   3,3

   7,6

   0,0

   65 головні убори

   0,5

   4,1

   0,0

   22,8

   1695,6

   0,0

   66 парасольки

   4,7

   0,0

   0,6

   318,6

   0,0

   67 оброблені пір’я та пух

   1,1

   0,0

   XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

   638,8

   128,5

   0,2

   4776,7

   96,9

   1,4

   68 вироби з каменю, гіпсу, цементу

   633,1

   144,3

   0,2

   2648,6

   333,8

   0,8

   69 керамiчнi вироби

   0,1

   0,0

   865,3

   103,0

   0,2

   70 скло та вироби із скла

   5,6

   9,6

   0,0

   1262,9

   38,3

   0,4

   XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

   5144,4

   125,9

   1,2

   3606,2

   132,8

   1,0

   XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

   9874,4

   91,3

   2,4

   19744,5

   111,9

   5,7

   72 чорні метали

   542,6

   41,7

   0,1

   9720,6

   160,5

   2,8

   73 вироби з чорних металів

   1744,3

   98,5

   0,4

   4212,6

   103,5

   1,2

   74 мідь i вироби з неї

   0,2

   21,1

   0,0

   266,1

   87,1

   0,1

   75 нікель i вироби з нього

   76 алюмiнiй i вироби з нього

   0,1

   3,4

   0,0

   4422,7

   111,4

   1,3

   78 свинець і вироби з нього

   79 цинк i вироби з нього

   80 олово і вироби з нього

   81 інші недорогоцінні метали

   0,1

   0,0

   82 інструменти, ножові вироби

   339,3

   55,6

   0,1

   598,0

   100,5

   0,2

   83 інші вироби з недорогоцінних металів

   7248,0

   101,6

   1,7

   524,5

   19,8

   0,2

   XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

   23458,1

   109,3

   5,6

   44416,4

   97,5

   12,7

   84 реактори ядерні, котли, машини

   19671,0

   127,1

   4,7

   39615,5

   98,9

   11,4

   85 електричні машини

   3787,1

   63,2

   0,9

   4800,9

   87,2

   1,4

   XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

   443,8

   42,7

   0,1

   47806,1

   119,3

   13,7

   86 залізничні локомотиви

   162,9

   70,3

   0,0

   87 засоби наземного транспорту,  крім залізничного

   279,2

   28,2

   0,1

   47612,8

   119,8

   13,7

   88 літальні апарати

   164,6

   355,5

   0,0

   89 судна

   30,4

   29,9

   0,0

   XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

   1573,4

   101,4

   0,4

   1304,7

   109,4

   0,4

   90 прилади та апарати оптичні, фотографічні

   1572,1

   101,3

   0,4

   1303,2

   109,5

   0,4

   91 годинники

   1,3

   0,0

   1,5

   71,5

   0,0

   92 музичні інструменти

   ХX. Рiзнi промислові товари

   423,9

   23,7

   0,1

   4309,1

   131,8

   1,2

   94 меблі

   102,8

   6,4

   0,0

   2610,2

   221,1

   0,7

   95 іграшки

   288,3

   357,0

   0,1

   158,4

   106,1

   0,0

   96 рiзнi готові вироби

   32,8

   34,5

   0,0

   1540,4

   79,4

   0,4

   Товари, придбані в портах

   368,9

   169,5

   0,1

   Різне

   4006,5

   214,8

   1,0

   695,8

   70,1

   0,2

 • за січень–липень 2012 року
  • Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД

   Експорт

   Імпорт

   тис.дол. США

   у % до січня–липня 2011р.

   у % до загального обсягу

   тис.дол. США

   у % до січня–липня 2011р.

   у % до загального обсягу

   Усього

   362277,0

   95,6

   100,0

   299917,9

   140,6

   100,0

   I. Живі тварини; продукти тваринного походження

   8180,4

   68,0

   2,3

   11455,9

   152,8

   3,8

   01 живі тварини

   1741,6

   110,3

   0,6

   02 м’ясо та їстівні субпродукти

   2662,7

   345,1

   0,7

   9065,2

   162,6

   3,0

   03 риба i ракоподібні

   04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

   5504,0

   48,9

   1,5

   649,2

   191,7

   0,2

   05 інші продукти тваринного походження

   13,7

   0,0

   II. Продукти рослинного походження

   38428,1

   167,5

   10,6

   10280,6

   94,0

   3,4

   06 живі дерева та інші рослини

   2223,5

   121,1

   0,7

   07 овочі

   29,7

   11,4

   0,0

   1376,9

   81,5

   0,5

   08 їстівні плоди та горіхи

   4247,0

   74,5

   1,2

   5157,9

   94,1

   1,7

   09 кава, чай

   558,6

   52,8

   0,2

   10 зерновi культури

   21147,8

   545,0

   5,8

   44,8

   29,2

   0,0

   11 продукцiя борошномельно–круп’яної промисловості

   3260,3

   64,0

   0,9

   41,1

   88,2

   0,0

   12 насіння і плоди олійних рослин

   9742,3

   122,1

   2,7

   434,0

   129,7

   0,1

   13 шелак природний

   1,0

   38,5

   0,0

   351,0

   107,3

   0,1

   14 рослинні матеріали для виготовлення

   92,9

   2188,8

   0,0

   III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

   99496,8

   78,5

   27,5

   2979,0

   288,8

   1,0

   IV. Готові харчові продукти

   87012,4

   103,5

   24,0

   3223,8

   107,1

   1,1

   16 продукти з м’яса, риби

   7603,7

   234,2

   2,1

   8,6

   8,2

   0,0

   17 цукор і кондитерські вироби з цукру

   11242,8

   2318,7

   3,1

   527,9

   317,2

   0,2

   18 какао та продукти з нього

   1066,0

   124,4

   0,3

   32,2

   330,2

   0,0

   19 готові продукти із зерна

   240,9

   114,1

   0,1

   397,7

   119,4

   0,1

   20 продукти переробки овочів

   28135,5

   86,4

   7,8

   1399,1

   90,4

   0,5

   21 різні харчові продукти

   2653,3

   83,0

   0,7

   135,6

   103,9

   0,0

   22 алкогольні i безалкогольні напої та оцет

   16944,5

   64,7

   4,7

   220,6

   722,8

   0,1

   23 залишки і відходи харчової промисловості

   19125,7

   110,3

   5,3

   502,1

   73,3

   0,2

   24 тютюн і промислові замінники тютюну

   V. Мiнеральнi продукти

   20537,0

   156,6

   5,7

   80584,0

   607,7

   26,9

   25 сіль; сірка; землі та каміння

   20537,0

   157,1

   5,7

   2480,6

   184,9

   0,8

   26 руди, шлак і зола

   27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

   78103,5

   655,3

   26,0

   VI. Продукція хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi

   8964,7

   69,3

   2,5

   43846,9

   110,2

   14,6

   28 продукти неорганічної хімії

   24,1

   32,2

   0,0

   7363,2

   101,1

   2,5

   29 органiчнi хiмiчнi сполуки

   1079,4

   81,7

   0,4

   30 фармацевтична продукція

   454,8

   49,0

   0,1

   2247,2

   157,6

   0,7

   31 добрива

   456,9

   106,9

   0,1

   14813,7

   131,7

   4,9

   32 екстракти дубильні

   3,2

   0,0

   4380,1

   131,5

   1,5

   33 ефiрнi олії

   26,0

   68,1

   0,0

   3801,2

   99,7

   1,3

   34 мило, поверхнево–активні органічні речовини

   1739,0

   92,7

   0,5

   8516,7

   84,1

   2,8

   35 бiлковi речовини

   5251,1

   68,9

   1,4

   1025,4

   96,6

   0,3

   36 порох і вибухові речовини

   37 фотографічні або кінематографічні товари

   10,5

   0,0

   38 різноманітна хімічна продукція

   1009,6

   51,1

   0,3

   609,5

   345,2

   0,2

   VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

   928,6

   96,2

   0,3

   11221,0

   91,0

   3,7

   39 пластмаси, полімерні матеріали

   179,0

   34,4

   0,0

   9549,1

   92,9

   3,2

   40 каучук, гума

   749,6

   168,7

   0,2

   1671,9

   81,7

   0,6

   VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

   539,5

   145,0

   0,1

   194,3

   226,6

   0,1

   41 шкури

   507,3

   174,4

   0,1

   66,2

   201,2

   0,0

   42 вироби із шкіри

   32,2

   39,7

   0,0

   77,6

   449,5

   0,0

   43 натуральне та штучне хутро

   0,0

   0,0

   50,5

   142,0

   0,0

   IX. Деревина і вироби з деревини

   39394,8

   88,1

   10,9

   5438,4

   94,0

   1,8

   44 деревина і вироби з деревини

   39394,8

   88,2

   10,9

   5370,1

   93,9

   1,8

   45 корок та вироби з нього

   68,0

   102,3

   0,0

   46 вироби із соломи

   0,2

   16,1

   0,0

   X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

   133,5

   83,3

   0,0

   2445,2

   122,1

   0,8

   47 маса з деревини

   48 папір та картон

   130,4

   106,5

   0,0

   1799,9

   109,4

   0,6

   49 друкована продукція

   3,1

   8,3

   0,0

   645,2

   199,5

   0,2

   ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

   20896,1

   85,9

   5,8

   16971,0

   88,0

   5,7

   50 шовк

   9,8

   40,6

   0,0

   173,7

   142,1

   0,1

   51 вовна

   14,5

   7,3

   0,0

   6594,7

   87,4

   2,2

   52 бавовна

   4,2

   2,6

   0,0

   2062,0

   77,8

   0,7

   53 інші текстильні волокна

   4,8

   208,7

   0,0

   111,5

   35,0

   0,0

   54 нитки синтетичні або штучні

   10,9

   14,7

   0,0

   2221,3

   91,9

   0,7

   55 синтетичні або штучні штапельні волокна

   147,6

   57,1

   0,0

   2661,3

   82,0

   0,9

   56 вата

   4,8

   32,4

   0,0

   530,1

   91,0

   0,2

   57 килими

   19,8

   137,5

   0,0

   58 спецiальнi тканини

   4,0

   15,5

   0,0

   780,5

   80,8

   0,3

   59 текстильні матеріали

   0,5

   4,2

   0,0

   669,2

   112,8

   0,2

   60 трикотажні полотна

   2,7

   62,6

   0,0

   466,3

   132,5

   0,2

   61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

   112,1

   76,2

   0,0

   215,5

   864,3

   0,1

   62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

   20532,8

   88,0

   5,7

   342,8

   105,7

   0,1

   63 інші готові текстильні вироби

   47,3

   67,2

   0,0

   122,0

   89,9

   0,0

   XII. Взуття, головні убори, парасольки

   5,2

   29,5

   0,0

   6,9

   15,5

   0,0

   64 взуття

   3,3

   7,6

   0,0

   65 головні убори

   0,5

   4,1

   0,0

   1,9

   141,4

   0,0

   66 парасольки

   4,7

   0,0

   0,6

   555,8

   0,0

   67 оброблені пір’я та пух

   1,1

   0,0

   XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

   532,0

   140,5

   0,1

   4161,4

   119,8

   1,4

   68 вироби з каменю, гіпсу, цементу

   526,4

   143,3

   0,1

   2182,3

   431,1

   0,7

   69 керамiчнi вироби

   0,1

   0,0

   818,2

   129,5

   0,3

   70 скло та вироби із скла

   5,4

   49,2

   0,0

   1160,9

   49,7

   0,4

   XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

   4284,4

   113,5

   1,2

   3452,7

   127,8

   1,2

   XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

   7985,6

   88,7

   2,2

   16838,0

   107,2

   5,6

   72 чорні метали

   486,5

   48,4

   0,1

   7987,8

   145,2

   2,7

   73 вироби з чорних металів

   1435,5

   113,2

   0,4

   3527,1

   102,0

   1,2

   74 мідь i вироби з неї

   260,9

   89,6

   0,1

   75 нікель i вироби з нього

   76 алюмiнiй i вироби з нього

   4065,2

   122,6

   1,4

   78 свинець і вироби з нього

   79 цинк i вироби з нього

   80 олово і вироби з нього

   81 інші недорогоцінні метали

   0,1

   0,0

   82 інструменти, ножові вироби

   307,0

   55,7

   0,1

   520,4

   96,6

   0,2

   83 інші вироби з недорогоцінних металів

   5756,6

   93,2

   1,6

   476,4

   18,3

   0,2

   XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

   19352,4

   110,6

   5,3

   38653,7

   107,0

   12,9

   84 реактори ядерні, котли, машини

   16452,0

   125,6

   4,5

   34259,1

   109,2

   11,4

   85 електричні машини

   2900,4

   65,9

   0,8

   4394,6

   92,0

   1,5

   XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

   279,2

   27,0

   0,1

   41902,3

   118,5

   14,0

   86 залізничні локомотиви

   162,9

   70,3

   0,1

   87 засоби наземного транспорту,  крім залізничного

   279,2

   28,2

   0,1

   41710,9

   119,0

   13,9

   88 літальні апарати

   89 судна

   28,4

   31,8

   0,0

   XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

   1281,9

   91,5

   0,4

   1090,6

   112,1

   0,4

   90 прилади та апарати оптичні, фотографічні

   1280,5

   91,4

   0,4

   1089,1

   112,2

   0,4

   91 годинники

   1,3

   0,0

   1,5

   72,6

   0,0

   92 музичні інструменти

   ХX. Рiзнi промислові товари

   392,0

   24,3

   0,1

   4187,0

   148,4

   1,4

   94 меблі

   83,4

   5,7

   0,0

   2603,9

   284,5

   0,9

   95 іграшки

   279,3

   372,4

   0,1

   123,2

   82,5

   0,0

   96 рiзнi готові вироби

   29,3

   35,7

   0,0

   1459,9

   83,1

   0,5

   Товари, придбані в портах

   368,9

   169,5

   0,1

   Різне

   3652,2

   216,1

   1,0

   616,4

   67,7

   0,2

 • за січень–червень 2012 року
  •  

   Код і назва товарів

   згідно з УКТЗЕД

    

   Експорт

   Імпорт

   тис.дол. США

   у % до січня–червня

   2011р.

   у % до

   загального

   обсягу

   тис.дол. США

   у % до січня–червня

   2011р.

   у % до

   загального

   обсягу

   Усього

   312126,5

   92,2

   100,0

   241929,8

   138,6

   100,0

   I. Живі тварини; продукти тваринного походження

   5787,8

   55,0

   1,9

   9242,0

   163,0

   3,8

   01 живі тварини

   1467,3

   119,5

   0,6

   02 м’ясо та їстівні субпродукти

   1815,2

   268,1

   0,6

   7125,5

   173,8

   2,9

   03 риба i ракоподібні

    

    

    

    

    

    

   04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

   3958,9

   40,2

   1,3

   649,2

   191,7

   0,3

   05 інші продукти тваринного походження

   13,7

   0,0

   II. Продукти рослинного походження

   35788,9

   167,0

   11,5

   9573,6

   93,7

   4,0

   06 живі дерева та інші рослини

   2180,0

   118,7

   0,9

   07 овочі

   29,7

   11,4

   0,0

   1344,2

   79,7

   0,6

   08 їстівні плоди та горіхи

   3659,2

   72,0

   1,2

   4616,2

   90,2

   1,9

   09 кава, чай

   558,6

   62,6

   0,2

   10 зерновi культури

   19992,7

   515,3

   6,4

   44,8

   29,2

   0,0

   11 продукцiя борошномельно–круп’яної промисловості

   2473,5

   56,9

   0,8

   21,4

   91,6

   0,0

   12 насіння і плоди олійних рослин

   9633,1

   123,2

   3,1

   434,0

   136,0

   0,2

   13 шелак природний

   0,7

   25,8

   0,0

   296,1

   164,1

   0,1

   14 рослинні матеріали для виготовлення

   78,4

   1847,9

   0,0

   III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

   87304,3

   73,1

   28,0

   2120,2

   210,3

   0,9

   IV. Готові харчові продукти

   76462,7

   98,1

   24,5

   2509,1

   107,1

   1,0

   16 продукти з м’яса, риби

   6650,7

   288,9

   2,1

   8,6

   12,3

   0,0

   17 цукор і кондитерські вироби з цукру

   9005,0

   2001,6

   2,9

   395,1

   269,9

   0,2

   18 какао та продукти з нього

   897,6

   132,5

   0,3

   32,2

   330,2

   0,0

   19 готові продукти із зерна

   220,2

   116,1

   0,1

   316,6

   131,1

   0,1

   20 продукти переробки овочів

   24961,8

   83,5

   8,0

   1120,0

   101,5

   0,5

   21 різні харчові продукти

   2145,9

   71,9

   0,7

   125,0

   95,8

   0,1

   22 алкогольні i безалкогольні напої та оцет

   15985,1

   65,6

   5,1

   190,6

   789,0

   0,1

   23 залишки і відходи харчової промисловості

   16596,4

   97,2

   5,3

   321,0

   52,0

   0,1

   24 тютюн і промислові замінники тютюну

    

    

    

    

    

    

   V. Мiнеральнi продукти

   17208,5

   165,0

   5,5

   63379,7

   875,8

   26,2

   25 сіль; сірка; землі та каміння

   17208,5

   165,6

   5,5

   1448,2

   128,9

   0,6

   26 руди, шлак і зола

    

    

    

    

    

    

   27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

   61931,5

   1013,1

   25,6

   VI. Продукція хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi

   6588,7

   63,8

   2,1

   35541,2

   103,3

   14,7

   28 продукти неорганічної хімії

   22,8

   37,3

   0,0

   5912,8

   92,5

   2,4

   29 органiчнi хiмiчнi сполуки

   992,2

   102,3

   0,4

   30 фармацевтична продукція

   190,9

   23,2

   0,1

   1879,9

   172,6

   0,8

   31 добрива

   272,4

   81,5

   0,1

   12226,4

   117,4

   5,1

   32 екстракти дубильні

   3,2

   0,0

   3520,2

   139,8

   1,5

   33 ефiрнi олії

   20,3

   53,2

   0,0

   3075,8

   94,0

   1,3

   34 мило, поверхнево–активні органічні речовини

   1436,5

   98,7

   0,5

   6654,6

   76,2

   2,8

   35 бiлковi речовини

   3841,2

   64,6

   1,2

   856,9

   93,0

   0,4

   36 порох і вибухові речовини

    

    

    

    

    

    

   37 фотографічні або кінематографічні товари

    

    

    

    

    

    

   38 різноманітна хімічна продукція

   801,5

   47,9

   0,3

   422,3

   430,5

   0,2

   VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

   692,8

   91,7

   0,2

   9125,2

   87,9

   3,8

   39 пластмаси, полімерні матеріали

   117,6

   34,4

   0,0

   7699,8

   88,3

   3,2

   40 каучук, гума

   575,2

   139,2

   0,2

   1425,5

   86,0

   0,6

   VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

   491,0

   268,6

   0,2

   172,1

   213,9

   0,1

   41 шкури

   458,8

   378,8

   0,1

   65,0

   197,6

   0,0

   42 вироби із шкіри

   32,2

   52,3

   0,0

   56,5

   412,2

   0,0

   43 натуральне та штучне хутро

   0,0

   0,0

   50,5

   149,4

   0,0

   IX. Деревина і вироби з деревини

   33846,0

   88,9

   10,8

   4608,4

   89,9

   1,9

   44 деревина і вироби з деревини

   33846,0

   88,9

   10,8

   4545,6

   89,7

   1,9

   45 корок та вироби з нього

   62,7

   108,9

   0,0

   46 вироби із соломи

   0,1

   9,6

   0,0

   X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

   69,5

   47,5

   0,0

   2082,8

   117,7

   0,9

   47 маса з деревини

   48 папір та картон

   67,1

   61,9

   0,0

   1529,4

   106,8

   0,6

   49 друкована продукція

   2,4

   6,2

   0,0

   553,4

   181,1

   0,2

   ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

   17234,2

   90,1

   5,5

   13719,4

   84,1

   5,7

   50 шовк

   9,2

   38,0

   0,0

   171,6

   140,4

   0,1

   51 вовна

   7,2

   11,8

   0,0

   5348,7

   79,0

   2,2

   52 бавовна

   4,1

   6,8

   0,0

   1865,3

   87,3

   0,8

   53 інші текстильні волокна

   4,7

   258,8

   0,0

   111,5

   35,0

   0,0

   54 нитки синтетичні або штучні

   8,1

   14,6

   0,0

   1748,3

   82,4

   0,7

   55 синтетичні або штучні штапельні волокна

   140,6

   77,3

   0,0

   2194,2

   89,6

   0,9

   56 вата

   4,2

   56,7

   0,0

   348,1

   65,6

   0,1

   57 килими

   14,0

   97,4

   0,0

   58 спецiальнi тканини

   3,5

   18,2

   0,0

   641,1

   102,4

   0,3

   59 текстильні матеріали

   0,5

   4,5

   0,0

   397,6

   87,6

   0,2

   60 трикотажні полотна

   2,4

   121,5

   0,0

   281,7

   85,5

   0,1

   61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

   84,2

   76,3

   0,0

   215,5

   1054,6

   0,1

   62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

   16918,2

   91,3

   5,4

   275,1

   92,3

   0,1

   63 інші готові текстильні вироби

   47,2

   67,1

   0,0

   106,7

   89,0

   0,0

   XII. Взуття, головні убори, парасольки

   5,1

   29,2

   0,0

   6,9

   20,5

   0,0

   64 взуття

   3,3

   10,0

   0,0

   65 головні убори

   0,4

   3,7

   0,0

   1,9

   194,4

   0,0

   66 парасольки

   4,7

   0,0

   0,6

   555,8

   0,0

   67 оброблені пір’я та пух

   1,1

   0,0

   XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

   442,9

   138,9

   0,1

   3495,8

   112,7

   1,4

   68 вироби з каменю, гіпсу, цементу

   438,3

   142,3

   0,1

   1566,6

   422,7

   0,6

   69 керамiчнi вироби

   0,1

   0,0

   802,1

   152,3

   0,3

   70 скло та вироби із скла

   4,5

   41,1

   0,0

   1127,1

   51,1

   0,5

   XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

   2963,2

   95,7

   0,9

   2829,5

   127,3

   1,2

   XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

   6525,6

   93,1

   2,1

   12922,3

   99,1

   5,3

   72 чорні метали

   425,7

   60,0

   0,1

   6472,6

   135,7

   2,7

   73 вироби з чорних металів

   1061,4

   119,4

   0,3

   2823,9

   115,8

   1,2

   74 мідь i вироби з неї

   77,1

   50,3

   0,0

   75 нікель i вироби з нього

    

    

    

    

    

    

   76 алюмiнiй i вироби з нього

   2768,5

   105,2

   1,1

   78 свинець і вироби з нього

    

    

    

    

    

    

   79 цинк i вироби з нього

    

    

    

    

    

    

   80 олово і вироби з нього

    

    

    

    

    

    

   81 інші недорогоцінні метали

    

    

    

    

    

    

   82 інструменти, ножові вироби

   260,2

   65,7

   0,1

   488,1

   96,6

   0,2

   83 інші вироби з недорогоцінних металів

   4778,2

   95,4

   1,5

   292,2

   11,5

   0,1

   XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

   15596,8

   108,2

   5,0

   30288,6

   107,6

   12,5

   84 реактори ядерні, котли, машини

   13218,4

   121,1

   4,2

   28034,1

   114,9

   11,6

   85 електричні машини

   2378,4

   67,9

   0,8

   2254,5

   60,3

   0,9

   XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

   213,8

   21,3

   0,1

   35011,9

   118,1

   14,5

   86 залізничні локомотиви

   162,9

   70,3

   0,1

   87 засоби наземного транспорту,  крім залізничного

   213,8

   22,4

   0,1

   34823,8

   118,5

   14,4

   88 літальні апарати

   89 судна

   25,2

   111,6

   0,0

   XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

   1143,8

   82,7

   0,4

   906,2

   106,6

   0,4

   90 прилади та апарати оптичні, фотографічні

   1142,5

   82,6

   0,4

   905,2

   106,7

   0,4

   91 годинники

   1,3

   0,0

   1,0

   50,9

   0,0

   92 музичні інструменти

    

    

    

    

    

    

   ХX. Рiзнi промислові товари

   344,9

   24,4

   0,1

   3579,4

   148,2

   1,5

   94 меблі

   83,4

   6,5

   0,0

   2408,8

   337,9

   1,0

   95 іграшки

   250,7

   389,5

   0,1

   123,2

   94,5

   0,1

   96 рiзнi готові вироби

   10,8

   15,8

   0,0

   1047,3

   66,6

   0,4

   Товари, придбані в портах

   368,9

   169,5

   0,2

   Різне

   3416,1

   217,3

   1,1

   446,7

   128,7

   0,2

 • за січень–травень 2012 року
  • Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД

   Експорт

   Імпорт

   тис.дол. США

   у % до січня–травня 2011р.

   у % до загального обсягу

   тис.дол. США

   у % до січня–травня 2011р.

   у % до загального обсягу

   Усього

   258989,5

   90,5

   100,0

   185170,0

   135,2

   100,0

   I. Живі тварини; продукти тваринного походження

   4543,1

   52,5

   1,8

   7578,0

   193,3

   4,1

   01 живі тварини

   1227,0

   146,2

   0,7

   02 м’ясо та їстівні субпродукти

   1307,8

   259,5

   0,5

   5701,9

   208,2

   3,1

   03 риба i ракоподібні

   04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

   3221,6

   39,5

   1,2

   649,2

   191,7

   0,4

   05 інші продукти тваринного походження

   13,7

   0,0

   II. Продукти рослинного походження

   29166,3

   151,6

   11,3

   8510,2

   91,6

   4,6

   06 живі дерева та інші рослини

   2180,0

   118,7

   1,2

   07 овочі

   19,7

   7,6

   0,0

   1301,3

   86,5

   0,7

   08 їстівні плоди та горіхи

   2635,4

   58,6

   1,0

   3838,8

   85,5

   2,1

   09 кава, чай

   413,9

   50,3

   0,2

   10 зерновi культури

   17457,1

   516,0

   6,7

   44,8

   29,2

   0,0

   11 продукцiя борошномельно–круп’яної промисловості

   2233,7

   64,9

   0,9

   21,4

   91,6

   0,0

   12 насіння і плоди олійних рослин

   6820,4

   89,6

   2,6

   434,0

   136,0

   0,2

   13 шелак природний

   248,3

   177,6

   0,1

   14 рослинні матеріали для виготовлення

   27,8

   654,6

   0,0

   III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

   71451,3

   71,7

   27,6

   1925,5

   220,6

   1,0

   IV. Готові харчові продукти

   66316,9

   92,8

   25,6

   2015,6

   106,0

   1,1

   16 продукти з м’яса, риби

   5638,3

   499,5

   2,2

   8,6

   12,3

   0,0

   17 цукор і кондитерські вироби з цукру

   8062,3

   1956,2

   3,1

   318,8

   318,0

   0,2

   18 какао та продукти з нього

   761,7

   118,0

   0,3

   32,2

   330,2

   0,0

   19 готові продукти із зерна

   215,3

   156,0

   0,1

   223,1

   123,8

   0,1

   20 продукти переробки овочів

   21671,5

   78,0

   8,4

   886,3

   90,4

   0,5

   21 різні харчові продукти

   1837,7

   69,9

   0,7

   85,7

   88,3

   0,0

   22 алкогольні i безалкогольні напої та оцет

   14196,5

   60,0

   5,5

   190,6

   901,7

   0,1

   23 залишки і відходи харчової промисловості

   13933,7

   92,2

   5,4

   270,3

   61,1

   0,1

   24 тютюн і промислові замінники тютюну

   V. Мiнеральнi продукти

   14241,6

   176,3

   5,5

   40092,4

   1034,5

   21,7

   25 сіль; сірка; землі та каміння

   14241,6

   176,8

   5,5

   1125,9

   132,0

   0,6

   26 руди, шлак і зола

   27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

   38966,5

   1289,2

   21,0

   VI. Продукція хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi

   5227,6

   69,6

   2,0

   27081,5

   97,5

   14,6

   28 продукти неорганічної хімії

   13,4

   29,5

   0,0

   4781,1

   95,1

   2,6

   29 органiчнi хiмiчнi сполуки

   831,4

   116,0

   0,4

   30 фармацевтична продукція

   132,6

   16,1

   0,1

   1594,4

   186,5

   0,9

   31 добрива

   148,1

   44,3

   0,1

   8251,6

   96,9

   4,5

   32 екстракти дубильні

   1,6

   0,0

   2636,5

   121,5

   1,4

   33 ефiрнi олії

   20,3

   53,2

   0,0

   2370,8

   84,0

   1,3

   34 мило, поверхнево–активні органічні речовини

   1249,2

   100,9

   0,5

   5563,8

   81,5

   3,0

   35 бiлковi речовини

   3054,4

   83,4

   1,2

   706,0

   94,1

   0,4

   36 порох і вибухові речовини

   37 фотографічні або кінематографічні товари

   38 різноманітна хімічна продукція

   608,1

   44,4

   0,2

   345,9

   438,3

   0,2

   VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

   558,2

   102,3

   0,2

   8052,2

   89,2

   4,3

   39 пластмаси, полімерні матеріали

   78,7

   38,2

   0,0

   6724,8

   88,2

   3,6

   40 каучук, гума

   479,5

   141,3

   0,2

   1327,4

   94,3

   0,7

   VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

   344,3

   192,4

   0,1

   88,0

   238,9

   0,0

   41 шкури

   312,0

   257,6

   0,1

   65,0

   244,8

   0,0

   42 вироби із шкіри

   32,2

   55,8

   0,0

   23,0

   226,4

   0,0

   43 натуральне та штучне хутро

   0,0

   0,0

   IX. Деревина і вироби з деревини

   28591,0

   90,0

   11,0

   3657,0

   83,7

   2,0

   44 деревина і вироби з деревини

   28591,0

   90,0

   11,0

   3628,8

   83,7

   2,0

   45 корок та вироби з нього

   28,1

   80,6

   0,0

   46 вироби із соломи

   0,1

   0,0

   X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

   63,6

   69,3

   0,0

   1756,1

   111,7

   0,9

   47 маса з деревини

   48 папір та картон

   61,4

   67,7

   0,0

   1330,6

   106,3

   0,7

   49 друкована продукція

   2,2

   232,1

   0,0

   425,5

   147,7

   0,2

   ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

   13948,3

   92,4

   5,4

   11025,7

   86,8

   6,0

   50 шовк

   9,2

   38,0

   0,0

   149,0

   132,8

   0,1

   51 вовна

   5,7

   11,8

   0,0

   4056,8

   82,0

   2,2

   52 бавовна

   3,7

   6,2

   0,0

   1531,1

   89,9

   0,8

   53 інші текстильні волокна

   4,7

   268,3

   0,0

   111,5

   35,1

   0,1

   54 нитки синтетичні або штучні

   5,9

   11,3

   0,0

   1469,7

   83,9

   0,8

   55 синтетичні або штучні штапельні волокна

   114,5

   73,7

   0,0

   1872,4

   93,9

   1,0

   56 вата

   4,0

   61,0

   0,0

   290,1

   65,1

   0,2

   57 килими

   14,0

   142,0

   0,0

   58 спецiальнi тканини

   3,2

   27,9

   0,0

   530,7

   106,5

   0,3

   59 текстильні матеріали

   0,4

   4,2

   0,0

   293,7

   90,1

   0,2

   60 трикотажні полотна

   2,3

   147,8

   0,0

   185,0

   72,0

   0,1

   61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

   83,8

   101,4

   0,0

   209,0

   1405,8

   0,1

   62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

   13684,5

   94,0

   5,3

   233,5

   99,0

   0,1

   63 інші готові текстильні вироби

   26,2

   37,3

   0,0

   79,3

   87,5

   0,0

   XII. Взуття, головні убори, парасольки

   4,7

   74,8

   0,0

   6,9

   21,2

   0,0

   64 взуття

   3,3

   10,0

   0,0

   65 головні убори

   1,9

   0,0

   66 парасольки

   4,7

   0,0

   0,6

   0,0

   67 оброблені пір’я та пух

   1,1

   0,0

   XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

   308,9

   133,8

   0,1

   2935,2

   102,6

   1,6

   68 вироби з каменю, гіпсу, цементу

   305,1

   138,3

   0,1

   1166,5

   462,0

   0,6

   69 керамiчнi вироби

   0,1

   0,0

   757,3

   163,8

   0,4

   70 скло та вироби із скла

   3,7

   36,1

   0,0

   1011,3

   47,1

   0,5

   XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

   2955,7

   117,8

   1,1

   2059,3

   99,5

   1,1

   XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

   5133,8

   98,1

   2,0

   10005,5

   106,8

   5,4

   72 чорні метали

   362,2

   70,1

   0,1

   5111,7

   168,0

   2,8

   73 вироби з чорних металів

   883,9

   149,1

   0,3

   2286,0

   115,4

   1,2

   74 мідь i вироби з неї

   77,1

   87,2

   0,0

   75 нікель i вироби з нього

   76 алюмiнiй i вироби з нього

   1817,3

   131,4

   1,0

   78 свинець і вироби з нього

   79 цинк i вироби з нього

   80 олово і вироби з нього

   81 інші недорогоцінні метали

   82 інструменти, ножові вироби

   204,8

   51,8

   0,1

   469,2

   119,6

   0,3

   83 інші вироби з недорогоцінних металів

   3682,9

   98,9

   1,4

   244,3

   9,8

   0,1

   XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

   12153,4

   108,9

   4,7

   24550,8

   132,2

   13,3

   84 реактори ядерні, котли, машини

   10336,0

   123,7

   4,0

   22992,5

   149,5

   12,4

   85 електричні машини

   1817,4

   64,8

   0,7

   1558,3

   48,8

   0,8

   XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

   111,6

   13,4

   0,0

   29646,0

   115,7

   16,0

   86 залізничні локомотиви

   162,9

   72,1

   0,1

   87 засоби наземного транспорту,  крім залізничного

   111,6

   14,2

   0,0

   29457,9

   116,1

   15,9

   88 літальні апарати

   89 судна

   25,2

   118,9

   0,0

   XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

   891,9

   75,4

   0,3

   533,6

   75,2

   0,3

   90 прилади та апарати оптичні, фотографічні

   890,6

   75,3

   0,3

   532,7

   75,3

   0,3

   91 годинники

   1,3

   0,0

   0,9

   50,0

   0,0

   92 музичні інструменти

   ХX. Рiзнi промислові товари

   298,1

   23,6

   0,1

   3110,0

   157,5

   1,7

   94 меблі

   40,4

   3,5

   0,0

   2195,5

   342,5

   1,2

   95 іграшки

   248,1

   385,6

   0,1

   84,6

   139,0

   0,0

   96 рiзнi готові вироби

   9,6

   16,2

   0,0

   829,9

   65,2

   0,4

   Товари, придбані в портах

   169,5

   200,0

   0,1

   Різне

   2679,4

   196,7

   1,0

   370,8

   114,7

   0,2

 • за січень–квітень 2012 року
  •  

   Код і назва товарів

   згідно з УКТЗЕД

    

   Експорт

   Імпорт

   тис.дол. США

   у % до
   січня–квітня
   2011р.

   у % до
   загального
   обсягу

   тис.дол. США

   у % до
   січня–квітня
   2011р.

   у % до
   загального
   обсягу

   Усього

   202178,3

   91,2

   100,0

   141731,2

   142,1

   100,0

   I. Живі тварини; продукти тваринного походження

   3309,8

   47,7

   1,6

   6328,2

   210,8

   4,5

   01 живі тварини

   990,2

   171,1

   0,7

   02 м’ясо та їстівні субпродукти

   946,7

   230,3

   0,5

   4688,9

   225,4

   3,3

   03 риба i ракоподібні

   04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

   2349,4

   36,0

   1,2

   649,2

   191,7

   0,5

   05 інші продукти тваринного походження

   13,7

   0,0

   II. Продукти рослинного походження

   22991,6

   144,3

   11,4

   5995,9

   95,0

   4,2

   06 живі дерева та інші рослини

   1127,7

   105,3

   0,8

   07 овочі

   9,7

   4,0

   0,0

   846,7

   113,5

   0,6

   08 їстівні плоди та горіхи

   1860,4

   52,5

   0,9

   2884,9

   82,6

   2,0

   09 кава, чай

   413,9

   91,7

   0,3

   10 зерновi культури

   14290,4

   530,3

   7,1

   44,8

   29,7

   0,0

   11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості

   1891,0

   72,2

   0,9

   21,4

   91,6

   0,0

   12 насіння і плоди олійних рослин

   4940,0

   72,6

   2,4

   434,0

   136,0

   0,3

   13 шелак природний

   211,2

   372,4

   0,1

   14 рослинні матеріали для виготовлення

   11,3

   265,2

   0,0

   III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

   58765,2

   78,9

   29,1

   1719,8

   253,6

   1,2

   IV. Готові харчові продукти

   50114,7

   88,9

   24,8

   1601,0

   129,0

   1,1

   16 продукти з м’яса, риби

   4514,7

   782,6

   2,2

   8,6

   24,9

   0,0

   17 цукор і кондитерські вироби з цукру

   4150,1

   1042,3

   2,1

   257,6

   522,9

   0,2

   18 какао та продукти з нього

   635,3

   109,3

   0,3

   22,8

   0,0

   19 готові продукти із зерна

   180,6

   133,7

   0,1

   150,8

   169,1

   0,1

   20 продукти переробки овочів

   17174,8

   69,5

   8,5

   666,2

   112,0

   0,5

   21 різні харчові продукти

   1679,8

   76,0

   0,8

   79,9

   103,3

   0,1

   22 алкогольні i безалкогольні напої та оцет

   12097,3

   82,2

   6,0

   172,7

   1143,7

   0,1

   23 залишки і відходи харчової промисловості

   9682,2

   74,4

   4,8

   242,4

   63,6

   0,2

   24 тютюн і промислові замінники тютюну

   V. Мiнеральнi продукти

   10954,8

   180,6

   5,4

   30595,8

   2723,6

   21,6

   25 сіль; сірка; землі та каміння

   10954,8

   181,3

   5,4

   799,6

   136,5

   0,6

   26 руди, шлак і зола

   27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

   29796,2

   5544,2

   21,0

   VI. Продукція хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi

   3363,3

   63,6

   1,7

   19860,7

   98,5

   14,0

   28 продукти неорганічної хімії

   11,5

   32,6

   0,0

   3320,6

   90,9

   2,3

   29 органiчнi хiмiчнi сполуки

   692,3

   115,1

   0,5

   30 фармацевтична продукція

   121,0

   24,8

   0,1

   1209,8

   179,5

   0,9

   31 добрива

   148,1

   44,3

   0,1

   6059,3

   111,5

   4,3

   32 екстракти дубильні

   1,6

   0,0

   2008,1

   126,2

   1,4

   33 ефiрнi олії

   1759,3

   83,0

   1,2

   34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

   951,4

   85,3

   0,5

   4120,3

   75,0

   2,9

   35 бiлковi речовини

   1645,6

   73,2

   0,8

   578,5

   111,3

   0,4

   36 порох і вибухові речовини

   37 фотографічні або кінематографічні товари

   38 різноманітна хімічна продукція

   484,1

   46,7

   0,2

   112,6

   143,6

   0,1

   VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

   420,4

   126,0

   0,2

   5959,7

   83,9

   4,2

   39 пластмаси, полімерні матеріали

   46,3

   44,5

   0,0

   4937,2

   84,0

   3,5

   40 каучук, гума

   374,1

   162,9

   0,2

   1022,5

   83,5

   0,7

   VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

   255,4

   273,4

   0,1

   64,8

   320,7

   0,0

   41 шкури

   223,1

   389,9

   0,1

   49,8

   254,7

   0,0

   42 вироби із шкіри

   32,2

   89,0

   0,0

   15,0

   2800,9

   0,0

   43 натуральне та штучне хутро

   0,0

   0,0

   IX. Деревина і вироби з деревини

   22952,4

   90,9

   11,4

   2828,5

   89,8

   2,0

   44 деревина і вироби з деревини

   22952,4

   90,9

   11,4

   2800,3

   89,6

   2,0

   45 корок та вироби з нього

   28,1

   125,4

   0,0

   46 вироби із соломи

   0,1

   0,0

   X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

   51,8

   71,8

   0,0

   1391,3

   103,6

   1,0

   47 маса з деревини

   48 папір та картон

   49,7

   69,8

   0,0

   1004,7

   97,2

   0,7

   49 друкована продукція

   2,1

   221,5

   0,0

   386,5

   139,6

   0,3

   ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

   10538,4

   90,2

   5,2

   7345,1

   86,9

   5,2

   50 шовк

   9,2

   48,8

   0,0

   68,1

   109,3

   0,0

   51 вовна

   4,6

   12,2

   0,0

   2507,6

   79,1

   1,8

   52 бавовна

   3,2

   6,0

   0,0

   1094,7

   89,7

   0,8

   53 інші текстильні волокна

   4,7

   324,2

   0,0

   105,1

   36,6

   0,1

   54 нитки синтетичні або штучні

   4,8

   10,0

   0,0

   932,2

   84,0

   0,7

   55 синтетичні або штучні штапельні волокна

   61,8

   46,2

   0,0

   1306,3

   94,9

   0,9

   56 вата

   3,6

   60,5

   0,0

   186,9

   62,1

   0,1

   57 килими

   14,0

   141,5

   0,0

   58 спецiальнi тканини

   2,4

   21,9

   0,0

   321,9

   104,8

   0,2

   59 текстильні матеріали

   0,3

   3,1

   0,0

   228,2

   112,5

   0,2

   60 трикотажні полотна

   2,3

   206,4

   0,0

   133,0

   87,8

   0,1

   61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

   83,7

   142,0

   0,0

   201,7

   1445,7

   0,1

   62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

   10340,6

   92,0

   5,1

   183,1

   111,5

   0,1

   63 інші готові текстильні вироби

   17,2

   24,4

   0,0

   62,4

   81,9

   0,0

   XII. Взуття, головні убори, парасольки

   4,7

   74,8

   0,0

   3,7

   11,3

   0,0

   64 взуття

   2,1

   6,5

   0,0

   65 головні убори

   0,1

   0,0

   66 парасольки

   4,7

   0,0

   0,3

   0,0

   67 оброблені пір’я та пух

   1,1

   0,0

   XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

   220,2

   140,7

   0,1

   2121,1

   110,9

   1,5

   68 вироби з каменю, гіпсу, цементу

   217,1

   147,3

   0,1

   739,0

   638,1

   0,5

   69 керамiчнi вироби

   0,1

   0,0

   565,3

   271,3

   0,4

   70 скло та вироби із скла

   3,0

   32,4

   0,0

   816,8

   51,4

   0,6

   XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

   2132,8

   88,0

   1,1

   1979,2

   135,3

   1,4

   XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

   3475,9

   85,0

   1,7

   7617,3

   114,4

   5,4

   72 чорні метали

   344,4

   89,2

   0,2

   3940,8

   196,5

   2,8

   73 вироби з чорних металів

   749,3

   156,9

   0,4

   1900,1

   139,8

   1,3

   74 мідь i вироби з неї

   76,0

   86,7

   0,1

   75 нікель i вироби з нього

   76 алюмiнiй i вироби з нього

   1098,5

   173,2

   0,8

   78 свинець і вироби з нього

   79 цинк i вироби з нього

   80 олово і вироби з нього

   81 інші недорогоцінні метали

   82 інструменти, ножові вироби

   150,3

   68,7

   0,1

   431,0

   141,3

   0,3

   83 інші вироби з недорогоцінних металів

   2231,8

   74,3

   1,1

   170,8

   7,5

   0,1

   XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

   9323,1

   106,6

   4,6

   19410,5

   145,3

   13,7

   84 реактори ядерні, котли, машини

   7971,0

   119,3

   3,9

   18191,7

   165,6

   12,8

   85 електричні машини

   1352,1

   65,4

   0,7

   1218,8

   51,4

   0,9

   XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

   57,2

   8,5

   0,0

   23606,0

   110,8

   16,7

   86 залізничні локомотиви

   162,9

   72,1

   0,1

   87 засоби наземного транспорту,  крім залізничного

   57,2

   9,2

   0,0

   23443,1

   111,3

   16,5

   88 літальні апарати

   89 судна

   XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

   636,6

   61,1

   0,3

   408,6

   70,5

   0,3

   90 прилади та апарати оптичні, фотографічні

   635,2

   61,0

   0,3

   407,7

   70,6

   0,3

   91 годинники

   1,3

   0,0

   0,9

   50,0

   0,0

   92 музичні інструменти

   ХX. Рiзнi промислові товари

   279,3

   28,5

   0,1

   2381,1

   167,2

   1,7

   94 меблі

   40,4

   4,5

   0,0

   1844,3

   387,3

   1,3

   95 іграшки

   231,2

   1086,7

   0,1

   31,6

   52,3

   0,0

   96 рiзнi готові вироби

   7,7

   14,2

   0,0

   505,1

   56,9

   0,4

   Товари, придбані в портах

   169,5

   200,0

   0,1

   Різне

   2330,8

   210,1

   1,2

   343,3

   106,1

   0,2

 • за січень–березень 2012 року
  • Код і назва товарів
   згідно з УКТЗЕД

   Експорт

   Імпорт

   тис.дол. США

   у % до січня–березня 2011р.

   у % до
   загального обсягу

   тис.дол. США

   у % до січня–березня 2011р.

   у % до
   загального обсягу

   Усього

   149757,9

   93,4

   100,0

   89281,8

   130,3

   100,0

   I. Живі тварини; продукти тваринного походження

   2519,0

   60,6

   1,7

   4121,9

   196,1

   4,6

   01 живі тварини

   737,4

   157,5

   0,8

   02 м’ясо та їстівні субпродукти

   677,9

   215,3

   0,5

   3384,5

   245,5

   3,8

   03 риба i ракоподібні

   04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

   1827,3

   47,6

   1,2

   05 інші продукти тваринного походження

   13,7

   0,0

   II. Продукти рослинного походження

   17264,2

   135,7

   11,5

   3570,1

   91,4

   4,0

   06 живі дерева та інші рослини

   179,9

   31,3

   0,2

   07 овочі

   466,2

   181,0

   0,5

   08 їстівні плоди та горіхи

   1094,0

   40,3

   0,7

   2153,5

   78,5

   2,4

   09 кава, чай

   256,5

   125,7

   0,3

   10 зерновi культури

   12793,5

   481,0

   8,5

   11 продукцiя борошномельно–круп’яної промисловості

   1493,0

   67,1

   1,0

   12 насіння і плоди олійних рослин

   1883,6

   38,0

   1,3

   407,5

   872,9

   0,5

   13 шелак природний

   95,2

   167,9

   0,1

   14 рослинні матеріали для виготовлення

   11,3

   0,0

   III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

   49016,4

   88,9

   32,7

   1334,7

   254,1

   1,5

   IV. Готові харчові продукти

   31292,4

   80,1

   20,9

   1152,9

   124,0

   1,3

   16 продукти з м’яса, риби

   3125,2

   1069,3

   2,1

   8,6

   24,9

   0,0

   17 цукор і кондитерські вироби з цукру

   425,2

   143,3

   0,3

   199,3

   667,7

   0,2

   18 какао та продукти з нього

   458,3

   121,1

   0,3

   22,7

   0,0

   19 готові продукти із зерна

   136,3

   122,5

   0,1

   96,2

   159,3

   0,1

   20 продукти переробки овочів

   10867,6

   57,5

   7,3

   457,8

   109,7

   0,5

   21 різні харчові продукти

   1311,5

   74,8

   0,9

   69,9

   90,3

   0,1

   22 алкогольні i безалкогольні напої та оцет

   7876,2

   109,1

   5,3

   161,6

   1337,7

   0,2

   23 залишки і відходи харчової промисловості

   7092,2

   70,2

   4,7

   136,8

   45,9

   0,2

   24 тютюн і промислові замінники тютюну

   V. Мiнеральнi продукти

   7472,4

   173,1

   5,0

   12522,6

   1337,0

   14,0

   25 сіль; сірка; землі та каміння

   7472,4

   174,0

   5,0

   593,9

   139,6

   0,7

   26 руди, шлак і зола

   27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

   11928,7

   2333,5

   13,4

   VI. Продукція хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi

   2270,0

   69,3

   1,5

   13946,4

   98,2

   15,6

   28 продукти неорганічної хімії

   6,3

   40,1

   0,0

   2085,7

   85,9

   2,3

   29 органiчнi хiмiчнi сполуки

   603,0

   198,2

   0,7

   30 фармацевтична продукція

   97,9

   24,4

   0,1

   889,3

   166,4

   1,0

   31 добрива

   148,1

   44,3

   0,1

   4055,3

   114,8

   4,5

   32 екстракти дубильні

   1,6

   0,0

   1538,8

   119,8

   1,7

   33 ефiрнi олії

   1354,2

   79,1

   1,5

   34 мило, поверхнево–активні органічні речовини

   672,8

   87,4

   0,4

   2899,0

   72,0

   3,2

   35 бiлковi речовини

   1023,4

   110,0

   0,7

   442,0

   127,0

   0,5

   36 порох і вибухові речовини

   37 фотографічні або кінематографічні товари

   38 різноманітна хімічна продукція

   319,8

   40,3

   0,2

   78,9

   211,0

   0,1

   VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

   259,2

   100,0

   0,2

   4448,2

   87,3

   5,0

   39 пластмаси, полімерні матеріали

   28,9

   39,8

   0,0

   3725,4

   86,8

   4,2

   40 каучук, гума

   230,3

   123,4

   0,2

   722,8

   89,7

   0,8

   VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

   211,1

   234,7

   0,1

   53,2

   309,3

   0,1

   41 шкури

   181,1

   316,4

   0,1

   49,8

   301,2

   0,1

   42 вироби із шкіри

   30,1

   91,8

   0,0

   3,4

   629,8

   0,0

   43 натуральне та штучне хутро

   0,0

   0,0

   IX. Деревина і вироби з деревини

   17190,0

   91,2

   11,5

   2064,6

   83,2

   2,3

   44 деревина і вироби з деревини

   17190,0

   91,2

   11,5

   2064,4

   83,9

   2,3

   45 корок та вироби з нього

   46 вироби із соломи

   0,1

   0,0

   X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

   45,3

   89,9

   0,0

   1124,5

   162,4

   1,3

   47 маса з деревини

   48 папір та картон

   44,8

   90,3

   0,0

   775,1

   152,0

   0,9

   49 друкована продукція

   0,5

   62,3

   0,0

   349,4

   221,5

   0,4

   ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

   8514,5

   99,3

   5,7

   4632,7

   89,6

   5,2

   50 шовк

   9,2

   48,8

   0,0

   0,1

   0,3

   0,0

   51 вовна

   4,5

   12,0

   0,0

   1630,1

   103,1

   1,8

   52 бавовна

   3,2

   6,0

   0,0

   669,9

   73,1

   0,8

   53 інші текстильні волокна

   4,7

   477,2

   0,0

   73,5

   29,8

   0,1

   54 нитки синтетичні або штучні

   4,8

   10,6

   0,0

   600,2

   84,3

   0,7

   55 синтетичні або штучні штапельні волокна

   61,3

   51,1

   0,0

   923,2

   94,9

   1,0

   56 вата

   1,2

   26,8

   0,0

   119,1

   67,0

   0,1

   57 килими

   14,0

   172,3

   0,0

   58 спецiальнi тканини

   2,0

   26,1

   0,0

   203,8

   117,2

   0,2

   59 текстильні матеріали

   0,3

   3,1

   0,0

   172,2

   180,9

   0,2

   60 трикотажні полотна

   2,2

   220,7

   0,0

   85,7

   122,7

   0,1

   61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

   83,7

   142,2

   0,1

   1,0

   8,6

   0,0

   62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

   8320,3

   102,1

   5,6

   104,0

   97,0

   0,1

   63 інші готові текстильні вироби

   17,1

   24,4

   0,0

   35,9

   61,9

   0,0

   XII. Взуття, головні убори, парасольки

   2,3

   7,2

   0,0

   64 взуття

   0,9

   2,7

   0,0

   65 головні убори

   66 парасольки

   0,3

   0,0

   67 оброблені пір’я та пух

   1,1

   0,0

   XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

   137,5

   180,9

   0,1

   1541,0

   123,4

   1,7

   68 вироби з каменю, гіпсу, цементу

   136,3

   181,7

   0,1

   446,3

   3935,8

   0,5

   69 керамiчнi вироби

   0,1

   0,0

   414,5

   279,0

   0,5

   70 скло та вироби із скла

   1,0

   109,7

   0,0

   680,1

   62,5

   0,8

   XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

   2046,1

   108,8

   1,4

   700,2

   52,8

   0,8

   XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

   2373,1

   70,7

   1,6

   5388,1

   149,0

   6,0

   72 чорні метали

   269,7

   87,7

   0,2

   2936,7

   453,6

   3,3

   73 вироби з чорних металів

   420,0

   109,9

   0,3

   1445,6

   146,3

   1,6

   74 мідь i вироби з неї

   24,3

   66,4

   0,0

   75 нікель i вироби з нього

   76 алюмiнiй i вироби з нього

   596,0

   168,9

   0,7

   78 свинець і вироби з нього

   79 цинк i вироби з нього

   80 олово і вироби з нього

   81 інші недорогоцінні метали

   82 інструменти, ножові вироби

   116,1

   74,2

   0,1

   247,5

   85,4

   0,3

   83 інші вироби з недорогоцінних металів

   1567,3

   62,4

   1,0

   138,2

   10,6

   0,2

   XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

   6740,5

   116,4

   4,5

   13614,0

   154,1

   15,2

   84 реактори ядерні, котли, машини

   5840,3

   136,8

   3,9

   12856,7

   174,6

   14,4

   85 електричні машини

   900,1

   59,1

   0,6

   757,3

   51,5

   0,8

   XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

   57,2

   11,3

   0,0

   16255,0

   104,7

   18,2

   86 залізничні локомотиви

   162,9

   135,6

   0,2

   87 засоби наземного транспорту,  крім залізничного

   57,2

   12,4

   0,0

   16092,1

   104,5

   18,0

   88 літальні апарати

   89 судна

   XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

   635,7

   83,6

   0,4

   289,4

   59,3

   0,3

   90 прилади та апарати оптичні, фотографічні

   634,4

   83,4

   0,4

   288,5

   59,3

   0,3

   91 годинники

   1,3

   0,0

   0,9

   49,8

   0,0

   92 музичні інструменти

   ХX. Рiзнi промислові товари

   81,8

   12,8

   0,1

   2143,4

   215,7

   2,4

   94 меблі

   40,4

   6,8

   0,0

   1810,7

   420,0

   2,0

   95 іграшки

   35,9

   192,8

   0,0

   19,0

   31,4

   0,0

   96 рiзнi готові вироби

   5,5

   23,5

   0,0

   313,8

   62,5

   0,4

   Товари, придбані в портах

   169,5

   200,0

   0,2

   Різне

   1631,6

   186,9

   1,1

   207,1

   68,5

   0,2

 • за січень–лютий 2012 року
  •  

   Код і назва товарів

   згідно з УКТЗЕД

    

   Експорт

   Імпорт

   тис.дол. США

   у % до
   січня–
   лютого
   2011р.

   у % до

   загального
   обсягу

   тис.дол. США

   у % до
   січня–
   лютого
   2011р.

   у % до

   загального
   обсягу

   Усього

   83692,2

   83,6

   100,0

   45685,9

   117,3

   100,0

   I. Живі тварини; продукти тваринного походження

   1376,1

   79,7

   1,6

   2529,6

   191,7

   5,5

   01 живі тварини

   470,4

   116,0

   1,0

   02 м’ясо та їстівні субпродукти

   171,3

   109,6

   0,2

   2059,2

   290,7

   4,5

   03 риба i ракоподібні

   04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

   1191,1

   75,8

   1,4

   05 інші продукти тваринного походження

   13,7

   0,0

   II. Продукти рослинного походження

   12896,6

   152,1

   15,4

   2234,4

   105,5

   4,9

   06 живі дерева та інші рослини

   127,9

   57,1

   0,3

   07 овочі

   268,8

   261,0

   0,6

   08 їстівні плоди та горіхи

   335,4

   18,9

   0,4

   1127,7

   73,4

   2,5

   09 кава, чай

   207,3

   164,4

   0,5

   10 зерновi культури

   10197,5

   556,7

   12,2

   11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості

   863,8

   65,5

   1,0

   12 насіння і плоди олійних рослин

   1499,9

   43,4

   1,8

   407,5

   872,9

   0,9

   13 шелак природний

   95,2

   167,9

   0,2

   14 рослинні матеріали для виготовлення

   III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

   22059,7

   61,5

   26,4

   683,8

   148,6

   1,5

   IV. Готові харчові продукти

   17912,7

   71,9

   21,4

   536,0

   91,2

   1,2

   16 продукти з м’яса, риби

   1638,9

   917,0

   2,0

   17 цукор і кондитерські вироби з цукру

   16,8

   17,6

   0,0

   100,4

   532,4

   0,2

   18 какао та продукти з нього

   308,5

   120,5

   0,4

   19 готові продукти із зерна

   67,9

   83,2

   0,1

   30,4

   100,7

   0,1

   20 продукти переробки овочів

   6497,7

   51,6

   7,8

   350,4

   126,2

   0,8

   21 різні харчові продукти

   802,5

   54,8

   1,0

   29,5

   38,5

   0,1

   22 алкогольні i безалкогольні напої та оцет

   3974,1

   117,4

   4,7

   8,3

   137,0

   0,0

   23 залишки і відходи харчової промисловості

   4606,4

   67,2

   5,5

   17,0

   9,5

   0,0

   24 тютюн і промислові замінники тютюну

   V. Мiнеральнi продукти

   4140,4

   173,6

   4,9

   1464,6

   184,0

   3,2

   25 сіль; сірка; землі та каміння

   4140,4

   175,1

   4,9

   398,4

   129,8

   0,9

   26 руди, шлак і зола

   27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

   1066,3

   218,0

   2,3

   VI. Продукція хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi

   560,2

   30,3

   0,7

   8584,1

   106,8

   18,8

   28 продукти неорганічної хімії

   3,3

   53,3

   0,0

   1128,2

   79,3

   2,5

   29 органiчнi хiмiчнi сполуки

   371,6

   155,2

   0,8

   30 фармацевтична продукція

   1,0

   0,3

   0,0

   442,5

   203,0

   1,0

   31 добрива

   2759,6

   153,3

   6,0

   32 екстракти дубильні

   902,7

   163,4

   2,0

   33 ефiрнi олії

   853,2

   84,2

   1,9

   34 мило, поверхнево–активні органічні речовини

   382,4

   83,1

   0,5

   1732,8

   68,8

   3,8

   35 бiлковi речовини

   14,6

   7,0

   0,0

   339,9

   140,4

   0,7

   36 порох і вибухові речовини

   37 фотографічні або кінематографічні товари

   38 різноманітна хімічна продукція

   158,9

   30,5

   0,2

   53,7

   162,6

   0,1

   VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

   174,4

   150,5

   0,2

   2622,2

   111,8

   5,7

   39 пластмаси, полімерні матеріали

   17,9

   38,8

   0,0

   2113,1

   107,6

   4,6

   40 каучук, гума

   156,6

   224,0

   0,2

   509,1

   133,6

   1,1

   VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

   74,7

   83,0

   0,1

   26,6

   277,5

   0,1

   41 шкури

   73,9

   129,2

   0,1

   24,6

   264,4

   0,1

   42 вироби із шкіри

   0,7

   2,3

   0,0

   2,0

   1210,6

   0,0

   43 натуральне та штучне хутро

   0,0

   0,0

   IX. Деревина і вироби з деревини

   10060,5

   87,1

   12,0

   1299,4

   96,8

   2,8

   44 деревина і вироби з деревини

   10060,5

   87,1

   12,0

   1299,4

   97,8

   2,8

   45 корок та вироби з нього

   46 вироби із соломи

   0,0

   0,0

   X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

   10,0

   45,8

   0,0

   662,8

   153,0

   1,5

   47 маса з деревини

   48 папір та картон

   9,8

   45,3

   0,0

   451,0

   132,3

   1,0

   49 друкована продукція

   0,2

   88,1

   0,0

   211,9

   295,7

   0,5

   ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

   5739,0

   102,4

   6,9

   2753,9

   94,3

   6,0

   50 шовк

   9,2

   48,8

   0,0

   0,1

   0,3

   0,0

   51 вовна

   0,6

   3,6

   0,0

   858,7

   181,6

   1,9

   52 бавовна

   1,7

   3,7

   0,0

   452,4

   65,1

   1,0

   53 інші текстильні волокна

   4,7

   2991,5

   0,0

   34,1

   15,3

   0,1

   54 нитки синтетичні або штучні

   3,6

   10,0

   0,0

   326,6

   78,2

   0,7

   55 синтетичні або штучні штапельні волокна

   58,2

   66,4

   0,1

   612,3

   81,2

   1,3

   56 вата

   1,1

   30,2

   0,0

   63,4

   75,9

   0,1

   57 килими

   9,0

   13244,7

   0,0

   58 спецiальнi тканини

   1,8

   56,2

   0,0

   130,5

   146,9

   0,3

   59 текстильні матеріали

   0,3

   3,6

   0,0

   144,8

   375,1

   0,3

   60 трикотажні полотна

   2,2

   247,0

   0,0

   52,0

   218,5

   0,1

   61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

   82,8

   167,1

   0,1

   62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

   5572,4

   105,1

   6,7

   54,4

   95,9

   0,1

   63 інші готові текстильні вироби

   0,3

   0,9

   0,0

   15,4

   52,8

   0,0

   XII. Взуття, головні убори, парасольки

   1,4

   0,0

   64 взуття

   0,3

   0,0

   65 головні убори

   66 парасольки

   0,3

   0,0

   67 оброблені пір’я та пух

   0,7

   0,0

   XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

   45,9

   175,7

   0,1

   941,9

   123,1

   2,1

   68 вироби з каменю, гіпсу, цементу

   45,2

   174,8

   0,1

   203,1

   1943,8

   0,4

   69 керамiчнi вироби

   0,1

   0,0

   98,9

   105,7

   0,2

   70 скло та вироби із скла

   0,6

   212,0

   0,0

   639,9

   96,8

   1,4

   XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

   1152,5

   155,9

   1,4

   609,9

   74,5

   1,3

   XV. Недорогоцінні метали та вироби
   з них

   1789,2

   92,4

   2,1

   3187,0

   194,8

   7,0

   72 чорні метали

   212,0

   144,4

   0,3

   1718,2

   433,9

   3,8

   73 вироби з чорних металів

   252,5

   104,3

   0,3

   1077,6

   187,1

   2,4

   74 мідь i вироби з неї

   8,6

   35,6

   0,0

   75 нікель i вироби з нього

   76 алюмiнiй i вироби з нього

   267,2

   575,0

   0,6

   78 свинець і вироби з нього

   79 цинк i вироби з нього

   80 олово і вироби з нього

   81 інші недорогоцінні метали

   82 інструменти, ножові вироби

   76,8

   78,1

   0,1

   48,2

   141,8

   0,1

   83 інші вироби з недорогоцінних металів

   1248,0

   86,1

   1,5

   67,3

   12,0

   0,1

   XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

   4085,8

   123,7

   4,9

   7832,2

   164,1

   17,1

   84 реактори ядерні, котли, машини

   3439,1

   154,0

   4,1

   7254,0

   189,7

   15,9

   85 електричні машини

   646,7

   60,4

   0,8

   578,2

   61,0

   1,3

   XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

   0,2

   0,1

   0,0

   8361,1

   87,9

   18,3

   86 залізничні локомотиви

   162,9

   135,6

   0,4

   87 засоби наземного транспорту,  крім залізничного

   0,2

   0,1

   0,0

   8198,2

   87,4

   17,9

   88 літальні апарати

   89 судна

   XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

   483,0

   104,2

   0,6

   174,6

   59,0

   0,4

   90 прилади та апарати оптичні, фотографічні

   481,7

   104,0

   0,6

   174,5

   59,4

   0,4

   91 годинники

   1,3

   0,0

   0,1

   5,1

   0,0

   92 музичні інструменти

   ХX. Рiзнi промислові товари

   43,9

   11,5

   0,1

   1180,2

   241,8

   2,6

   94 меблі

   39,6

   10,9

   0,0

   1000,0

   405,0

   2,2

   95 іграшки

   19,0

   172,0

   0,0

   96 рiзнi готові вироби

   4,3

   47,0

   0,0

   161,3

   70,1

   0,4

   Різне

   1087,3

   331,6

   1,3

 • за січень 2012 року
  •  

   Код і назва товарів

   згідно з УКТЗЕД

    

   Експорт

   Імпорт

   тис.дол. США

   у % до січня

   2011р.

   у % до

   загального

   обсягу

   тис.дол. США

   у % до січня

   2011р.

   у % до

   загального

   обсягу

   Усього

   39967,1

   97,0

   100,0

   19398,6

   129,1

   100,0

   I. Живі тварини; продукти тваринного походження

   615,9

   233,4

   1,5

   1382,9

   344,8

   7,1

   01 живі тварини

   182,1

   291,2

   0,9

   02 м’ясо та їстівні субпродукти

   84,8

   0,2

   1200,7

   557,5

   6,2

   03 риба i ракоподібні

   04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

   517,4

   196,0

   1,3

   05 інші продукти тваринного походження

   13,7

   0,0

   II. Продукти рослинного походження

   7315,8

   220,8

   18,3

   1110,1

   105,5

   5,7

   06 живі дерева та інші рослини

   127,9

   147,0

   0,7

   07 овочі

   157,3

   2386,5

   0,8

   08 їстівні плоди та горіхи

   128,3

   13,5

   0,3

   608,3

   81,7

   3,1

   09 кава, чай

   10 зерновi культури

   6334,2

   15,8

   11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості

   339,5

   65,2

   0,8

   12 насіння і плоди олійних рослин

   513,8

   28,1

   1,3

   202,3

   433,5

   1,0

   13 шелак природний

   14,3

   34,3

   0,1

   14 рослинні матеріали для виготовлення

   III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

   10001,7

   76,3

   25,0

   338,3

   126,5

   1,7

   IV. Готові харчові продукти

   7926,6

   73,1

   19,8

   241,1

   79,0

   1,2

   16 продукти з м’яса, риби

   685,1

   549,4

   1,7

   17 цукор і кондитерські вироби з цукру

   16,8

   27,1

   0,0

   17,8

   0,1

   18 какао та продукти з нього

   126,6

   90,3

   0,3

   19 готові продукти із зерна

   44,7

   101,0

   0,1

   30,4

   100,7

   0,2

   20 продукти переробки овочів

   3059,9

   54,4

   7,7

   166,7

   169,1

   0,9

   21 різні харчові продукти

   400,6

   82,3

   1,0

   9,2

   14,0

   0,0

   22 алкогольні i безалкогольні напої та оцет

   1062,2

   103,0

   2,7

   23 залишки і відходи харчової промисловості

   2530,8

   76,1

   6,3

   17,0

   16,3

   0,1

   24 тютюн і промислові замінники тютюну

   V. Мiнеральнi продукти

   1551,9

   142,3

   3,9

   306,1

   49,5

   1,6

   25 сіль; сірка; землі та каміння

   1551,9

   142,3

   3,9

   251,1

   171,5

   1,3

   26 руди, шлак і зола

   27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

   55,0

   11,6

   0,3

   VI. Продукція хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi

   225,8

   34,6

   0,6

   3773,4

   114,6

   19,5

   28 продукти неорганічної хімії

   3,3

   119,3

   0,0

   743,7

   88,6

   3,8

   29 органiчнi хiмiчнi сполуки

   44,3

   31,4

   0,2

   30 фармацевтична продукція

   0,4

   74,5

   0,0

   232,8

   1,2

   31 добрива

   1172,7

   138,1

   6,0

   32 екстракти дубильні

   523,5

   365,4

   2,7

   33 ефiрнi олії

   336,6

   122,2

   1,7

   34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

   165,1

   73,4

   0,4

   560,5

   60,1

   2,9

   35 бiлковi речовини

   153,4

   138,7

   0,8

   36 порох і вибухові речовини

   37 фотографічні або кінематографічні товари

   38 різноманітна хімічна продукція

   56,9

   21,1

   0,1

   5,9

   314,3

   0,0

   VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

   40,4

   154,8

   0,1

   973,4

   120,6

   5,0

   39 пластмаси, полімерні матеріали

   14,0

   283,3

   0,0

   763,7

   126,2

   3,9

   40 каучук, гума

   26,3

   124,7

   0,1

   209,7

   103,7

   1,1

   VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

   39,1

   78,8

   0,1

   10,4

   110,6

   0,1

   41 шкури

   39,1

   137,7

   0,1

   9,8

   105,6

   0,1

   42 вироби із шкіри

   0,6

   0,0

   43 натуральне та штучне хутро

   0,0

   0,0

   IX. Деревина і вироби з деревини

   4586,4

   91,1

   11,5

   347,5

   69,7

   1,8

   44 деревина і вироби з деревини

   4586,4

   91,1

   11,5

   347,4

   71,2

   1,8

   45 корок та вироби з нього

   46 вироби із соломи

   0,0

   0,0

   X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

   4,8

   30,2

   0,0

   331,1

   140,1

   1,7

   47 маса з деревини

   48 папір та картон

   4,7

   30,1

   0,0

   239,4

   144,8

   1,2

   49 друкована продукція

   0,1

   41,6

   0,0

   91,6

   139,5

   0,5

   ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

   3222,0

   111,4

   8,1

   1129,6

   104,5

   5,8

   50 шовк

   9,2

   7185,2

   0,0

   51 вовна

   0,6

   3,7

   0,0

   271,1

   656,4

   1,4

   52 бавовна

   0,6

   1,6

   0,0

   198,2

   70,3

   1,0

   53 інші текстильні волокна

   3,3

   0,0

   31,7

   30,6

   0,2

   54 нитки синтетичні або штучні

   2,6

   58,7

   0,0

   130,5

   52,6

   0,7

   55 синтетичні або штучні штапельні волокна

   1,6

   6,2

   0,0

   310,6

   115,5

   1,6

   56 вата

   0,6

   32,9

   0,0

   26,5

   74,5

   0,1

   57 килими

   8,4

   0,0

   58 спецiальнi тканини

   1,6

   96,7

   0,0

   40,9

   93,3

   0,2

   59 текстильні матеріали

   0,3

   3,4

   0,0

   57,7

   430,5

   0,3

   60 трикотажні полотна

   2,2

   11134,3

   0,0

   20,1

   213,5

   0,1

   61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

   79,8

   227,8

   0,2

   62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

   3119,6

   114,3

   7,8

   28,5

   104,2

   0,1

   63 інші готові текстильні вироби

   0,0

   0,0

   0,0

   5,3

   85,5

   0,0

   XII. Взуття, головні убори, парасольки

   0,5

   0,0

   64 взуття

   65 головні убори

   66 парасольки

   67 оброблені пір’я та пух

   0,5

   0,0

   XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

   33,5

   26903,8

   0,1

   431,0

   101,6

   2,2

   68 вироби з каменю, гіпсу, цементу

   33,4

   0,1

   122,7

   1367,4

   0,6

   69 керамiчнi вироби

   0,1

   0,0

   51,6

   223,3

   0,3

   70 скло та вироби із скла

   256,7

   65,5

   1,3

   XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

   1118,3

   192,6

   2,8

   XV. Недорогоцінні метали та вироби
   з них

   1075,0

   108,9

   2,7

   2038,3

   403,7

   10,5

   72 чорні метали

   149,1

   227,1

   0,4

   1089,2

   400,9

   5,6

   73 вироби з чорних металів

   196,4

   110,2

   0,5

   852,1

   419,5

   4,4

   74 мідь i вироби з неї

   5,6

   0,0

   75 нікель i вироби з нього

   76 алюмiнiй i вироби з нього

   15,8

   4143,4

   0,1

   78 свинець і вироби з нього

   79 цинк i вироби з нього

   80 олово і вироби з нього

   81 інші недорогоцінні метали

   82 інструменти, ножові вироби

   55,8

   93,1

   0,1

   33,9

   618,9

   0,2

   83 інші вироби з недорогоцінних металів

   673,8

   98,6

   1,7

   41,7

   172,0

   0,2

   XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

   1816,7

   126,2

   4,5

   2793,9

   175,6

   14,4

   84 реактори ядерні, котли, машини

   1548,7

   204,7

   3,9

   2643,1

   215,0

   13,6

   85 електричні машини

   268,0

   39,2

   0,7

   150,8

   41,7

   0,8

   XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

   3701,1

   108,2

   19,1

   86 залізничні локомотиви

   155,7

   0,8

   87 засоби наземного транспорту,  крім залізничного

   3545,3

   103,6

   18,3

   88 літальні апарати

   89 судна

   XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

   138,5

   76,0

   0,3

   0,2

   0,5

   0,0

   90 прилади та апарати оптичні, фотографічні

   137,2

   75,3

   0,3

   0,2

   0,4

   0,0

   91 годинники

   1,3

   0,0

   0,0

   0,0

   92 музичні інструменти

   ХX. Рiзнi промислові товари

   42,2

   18,4

   0,1

   489,7

   197,4

   2,5

   94 меблі

   39,6

   18,1

   0,1

   434,7

   275,1

   2,2

   95 іграшки

   96 рiзнi готові вироби

   2,5

   60,3

   0,0

   55,0

   69,6

   0,3

   Різне

   212,6

   68,4

   0,5

Останнє оновлення на Четвер, 21 лютого 2013, 11:19
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області