БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк
Статистична інформація 2012

Архів  2010

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

за січень-грудень 2012 року1

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до

січня–грудня
2011р.

загального
обсягу

Усього

4900977

100,9

100,0

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

1202626

97,2

24,5

   сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

1194293

97,2

24,4

   лісове господарство та пов’язані з ним послуги

8333

94,9

0,2

   Рибальство, рибництво

511

87,1

0,0

Промисловість

1256725

102,4

25,6

   Добувна промисловість

98583

115,7

2,0

   Переробна промисловість

928232

93,3

18,9

   Виробництво та розподілення електроенергiї, газу та води

229910

169,2

4,7

Будівництво

1269298

93,4

25,9

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

188050

77,0

3,8

   торгівля  автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування   
   та  ремонт

24112

119,3

0,5

   оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

140340

71,8

2,9

   роздрібна торгівля; ремонт  побутових виробів та предметів
   особистого вжитку

23598

84,5

0,5

Діяльність готелів та ресторанів

7334

111,8

0,1

   діяльність готелів

770

58,6

0,0

Діяльність транспорту і зв’язку

277617

123,4

5,7

   діяльність наземного транспорту

37621

94,1

0,8

   діяльність водного транспорту

   діяльність авіаційного транспорту

2

2

2

   додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

231288

137,3

4,7

   діяльність пошти та зв’язку

8705

51,5

0,2

   діяльність зв’язку

8705

51,5

0,2

Фінансова діяльність

11852

439,1

0,2

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та  надання послуг підприємцям

158784

151,8

3,2

   операції з нерухомим майном

75899

123,0

1,5

   оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і
   предметів особистого вжитку

11505

131,1

0,2

   діяльність у сфері інформатизації

7387

181,4

0,2

   дослідження і розробки

5063

166,7

0,1

   діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу;
   надання послуг підприємцям

58930

223,5

1,2

Державне управління

364478

111,3

7,4

Освіта

63491

135,5

1,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

60205

101,5

1,2

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

40006

249,0

0,8

   санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів

30123

309,1

0,6

   діяльність громадських організацій

2414

144,8

0,0

   діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

6156

143,2

0,1

   надання індивідуальних послуг

1313

263,7

0,0

1За даними квартального спостереження.
2
Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, яка розміщена на веб-сайті Держстату України.

 • за січень-вересень 2012 року
  •  

   Освоєно (використано)

   тис.грн.

   у % до

   січня–вересня
   2011 року

   загального
   обсягу

   Усього

   3228668

   100,6

   100,0

   Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

   875783

   95,3

   27,1

        сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

   871427

   95,3

   27,0

   лісове господарство та пов’язані з ним послуги

   4356

   101,6

   0,1

   Рибальство, рибництво

   487

   86,1

   0,0

   Промисловість

   575388

   74,8

   17,8

        добувна промисловість

   30135

   45,7

   0,9

        переробна промисловість

   398540

   65,1

   12,3

        виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

   146713

   177,4

   4,5

   Будівництво

   1008670

   121,5

   31,2

   Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

   120662

   73,2

   3,7

        торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та
        ремонт

   13467

   73,8

   0,4

        оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

   91816

   71,6

   2,8

        роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого
        вжитку

   15379

   84,4

   0,5

   Діяльність готелів та ресторанів

   2020

   68,9

   0,1

        діяльність готелів

   346

   122,3

   0,0

   Діяльність транспорту та зв’язку

   238580

   161,1

   7,4

        діяльність наземного транспорту

   20257

   87,7

   0,6

        діяльність водного транспорту

        діяльність авіаційного транспорту

        додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

   211379

   189,1

   6,5

        діяльність пошти та  зв’язку

   6944

   50,8

   0,2

          діяльність зв’язку

   6944

   50,8

   0,2

   Фінансова діяльність

   9622

   823,3

   0,3

   Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

   118475

   145,0

   3,7

        операції з нерухомим майном

   58938

   127,8

   1,8

        оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів
        особистого вжитку

   8670

   125,4

   0,3

        діяльність у сфері інформатизації

   5761

   201,3

   0,2

        дослідження і розробки

   2225

   128,6

   0,1

        діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання
        послуг підприємцям

   42881

   181,5

   1,3

   Державне управління

   193299

   101,1

   6,0

   Освіта

   24881

   131,3

   0,8

   Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

   37399

   90,3

   1,2

   Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

   23402

   285,2

   0,7

        санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів

   18314

   444,5

   0,6

        діяльність громадських організацій

   482

   48,7

   0,0

        діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

   3661

   144,2

   0,1

        надання індивідуальних послуг

   945

   193,4

   0,0

   Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, яка розміщена на веб-сайті Держстату України.

 • за січень-червень 2012 року
  •  

   Освоєно (використано)

   тис.грн.

   у % до

   січня–червня
   2011 року

   загального
   обсягу

   Усього

   2059050

   123,9

   100,0

      Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

   565879

   144,5

   27,5

      сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

   564201

   144,6

   27,4

      лісове господарство та пов’язані з ним послуги

   1678

   107,7

   0,1

   Рибальство, рибництво

   1

   1

   1

   Промисловість

   368789

   75,6

   17,9

      добувна промисловість

   11468

   21,7

   0,6

      переробна промисловість

   263742

   67,6

   12,8

      виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

   93579

   246,0

   4,5

   Будівництво

   718549

   166,7

   34,9

   Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

   72194

   79,0

   3,5

      торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

   4346

   48,2

   0,2

      оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

   58178

   80,6

   2,8

      роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого
      вжитку

   9670

   95,8

   0,5

   Діяльність готелів та ресторанів

   1766

   126,0

   0,1

        діяльність готелів

   1

   1

   1

   Діяльність транспорту та зв’язку

   140022

   178,7

   6,8

      діяльність наземного транспорту

   15166

   123,2

   0,7

      діяльність водного транспорту

      діяльність авіаційного транспорту

      додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

   119928

   207,3

   5,8

      діяльність пошти та  зв’язку

   4928

   53,1

   0,2

        діяльність зв’язку

   4928

   53,1

   0,2

   Фінансова діяльність

   2373

   4626,6

   0,1

   Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

   86243

   214,3

   4,2

      операції з нерухомим майном

   44899

   185,6

   2,2

      оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів
      особистого вжитку

   5546

   589,2

   0,3

      діяльність у сфері інформатизації

   5498

   287,0

   0,3

      дослідження і розробки

   1473

   96,3

   0,1

      діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання
      послуг підприємцям

   28827

   239,9

   1,4

   Державне управління

   61431

   67,0

   3,0

   Освіта

   9561

   118,5

   0,5

   Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

   18274

   79,7

   0,9

   Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

   13599

   258,2

   0,7

      санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів

   10439

   306,2

   0,5

      діяльність громадських організацій

   117

   24,3

   0,0

      діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

   2217

   193,4

   0,1

      надання індивідуальних послуг

   826

   1080,0

   0,0

   1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

   Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, яка розміщена на веб-сайті Держстату України.

 • за січень-березень 2012 року
  •  

   Освоєно (використано)

   тис.грн.

   у % до

   січня–березня
   2011 року

   загального
   обсягу

   Усього

   840005

   118,5

   100,0

      Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

   221978

   183,1

   26,4

      сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

   221378

   183,2

   26,4

      лісове господарство та пов’язані з ним послуги

   600

   145,8

   0,1

   Рибальство, рибництво

   1

   1

   1

   Промисловість

   132656

   54,0

   15,8

      добувна промисловість

   9609

   41,9

   1,1

      переробна промисловість

   90078

   44,1

   10,7

      виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

   32969

   213,1

   3,9

   Будівництво

   320187

   134,1

   38,1

   Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

   20218

   57,7

   2,4

      торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та
      ремонт

   1955

   57,8

   0,2

      оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

   16234

   59,1

   1,9

      роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого
      вжитку

   2029

   48,3

   0,2

   Діяльність готелів та ресторанів

   380

   76,6

   0,0

        діяльність готелів

   1

   1

   1

   Діяльність транспорту та зв’язку

   54573

   303,4

   6,5

      діяльність наземного транспорту

   12120

   183,8

   1,4

      діяльність водного транспорту

      діяльність авіаційного транспорту

      додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

   39871

   527,8

   4,7

      діяльність пошти та  зв’язку

   2582

   63,7

   0,3

        діяльність зв’язку

   2582

   63,7

   0,3

   Фінансова діяльність

   489

   1096,0

   0,1

   Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

   53412

   376,7

   6,4

      операції з нерухомим майном

   34929

   372,8

   4,2

      оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів
      особистого вжитку

   508

   437,2

   0,1

      діяльність у сфері інформатизації

   4798

   511,8

   0,6

      дослідження і розробки

   691

   102,9

   0,1

      діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання
      послуг підприємцям

   12486

   405,3

   1,5

   Державне управління

   19141

   96,0

   2,3

   Освіта

   3307

   191,7

   0,4

   Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

   10556

   77,0

   1,3

   Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

   2823

   448,0

   0,3

      санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів

   1399

   416,0

   0,2

      діяльність громадських організацій

   72

   13,3

   0,0

      діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

   615

   201,6

   0,1

      надання індивідуальних послуг

   737

   4645,3

   0,1

   1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

   Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, яка розміщена на веб-сайті Держстату.

Останнє оновлення на Середа, 29 травня 2013, 16:29
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області