БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Прямі інвестиції (акціонерний капітал)1 в економіці регіону
за видами економічної діяльності (2010–2018рр.)

(тис.дол США)

Обсяги на 1 січня

На 31 грудня 20181

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Усього

184 574,5 

205 319,1

226 420,4

248 225,5

309 436,4

223 002,6

187 755,3

180 030,0

198 860,9

223 349,1

Сільське, лісове та рибне господарство

17 404,1

14 769,4

16 611,4

24 999,1

25 740,4

31 103,9

25 672,9

24 230,8

19 925,2

18 436,5

Промисловість

111 393,8

120 585,4

137 620,0

134 359,9

201 802,7

149 221,9

124 692,0

131 745,5

154 901,3

181 367,7

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

9 667,9

9 891,6

9 857,0

2 344,6

46 747,2

24 921,7

17 053,6

15 245,7

15 169,9

15 234,2

переробна промисловість

101 725,9

110 693,8

126 877,6

131 143,0

153 795,5

123 222,5

107 029,5

115 961,9

139 179,1

164 474,0

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

2

2

869,7

1248,6

1 076,9

607,6

536,5

514,2

1 620,9

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

314,5

67,5

67,5

2,6

11,4

0,8

1,3

1,4

38,1

38,6

Будівництво

2 314,0

3 006,4

5 544,5

2 790,8

872,4

464,4

187,1

579,8

164,4

166,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

10 639,4

28 286,2

11 762,6

12 507,3

8 036,4

7 240,1

7 390,6

7 377,0

7 223,7

6 780,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

4 933,9

3 897,3

3 955,5

4 430,5

5 968,3

3 628,4

3 518,9

3 451,5

4 481,9

4 307,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

2

171,8

207,9

1 730,7

1 211,7

2

2

2

Інформація та телекомунікації

2 062,5

2 366,2

2 492,7

2 984,7

3 288,9

1 905,0

2 579,3

2 375,4

2 383,0

2 436,5

Фінансова та страхова діяльність

2

2

2

2

2

2

-

-

-

-

Операції з нерухомим майном

24 443,3

14 656,5

26 300,9

16 191,6

13 627,8

10 961,7

20 781,9

8 211,7

7 635,0

7 590,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

10 660,0

13 964,0

115,1

743,0

35 416,2

2 268,4

1 027,1

1 118,0

1 163,2

1 232,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

306,9

2 656,8

21 588,9

48 949,8

14 368,7

14 389,1

682,5

666,5

708,6

715,0

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

Освіта

2

2

2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

-

2

-

2

2

2

2

2

2

2

Надання інших видів послуг

2

208,1

266,4

35,1

2

2

2

2

2

2

1Дані на 31.12.2018 є попередніми.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації"

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області