БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Витрати на охорону навколишнього природного середовища
за видами природоохоронних заходів у 2019 році

(у фактичних цінах; тис.грн)

 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні
витрати

усього

з них витрати на капітальний
ремонт

Капітальні інвестиції та поточні витрати

367594,8 

59826,7

53677,3

307768,1

у тому числі на

 

 

 

 

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

8584,7

3243,2

705,6

5341,5

очищення зворотних вод

223081,4

50315,4

48881,4

172766,0

поводження з відходами

120255,1

2949,8

2827,8

117305,3

захист і реабілітацію ґрунту, підземних  і поверхневих вод

6405,2

16,8

16,8

6388,4

зниження шумового і вібраційного впливу

3301,5

3301,5

1245,7

збереження біорізноманіття і середовища існування

3598,0

3598,0

радіаційну безпеку

15,7

15,7

науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування

інші напрями природоохоронної діяльності

2353,2

2353,2


 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області