БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього2

171186144,4 

43744062,4 

25,6

79851320,6

46,6

47590761,4

27,8

14423681,3

8,4

Сільське, лісове та рибне господарство

A

36656683,1

к

к

к

к

14896830,4

40,6

4589893,1

12,5

Промисловість

B+C+D+E

76476927,6

34409639,9

45,0

35894012,0

46,9

6173275,7

8,1

1186034,5

1,6

Будівництво

F

9334879,8

к

к

к

к

3417040,2

36,6

930324,1

10,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

36810297,5

19273157,0

52,4

17537140,5

47,6

5496103,8

14,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5381032,6

3397135,9

63,1

1983896,7

36,9

385946,5

7,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

149858,7

к

к

к

к

54325,8

36,3

Інформація та телекомунікації

J

2434322,4

1435943,4

59,0

998379,0

41,0

557954,8

22,9

Фінансова та страхова діяльність

K

158207,7

к

к

к

к

87306,3

55,2

Операції з нерухомим майном

L

1144551,0

115769,4

10,1

1028781,6

89,9

556431,7

48,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

868141,6

158236,4

18,2

709905,2

81,8

384539,6

44,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

829912,4

502267,7

60,5

327644,7

39,5

137598,1

16,6

Освіта

P

35897,9

к

к

к

к

12519,1

34,9

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

823246,4

673501,7

81,8

149744,7

18,2

7016,4

0,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

17270,8

17270,8

100,0

7275,9

42,1

Надання інших видів послуг

S

64914,9

к

к

к

к

30411,6

46,8

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2
Дані попередні.
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області