БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Кількість підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1


Код за КВЕД-2010

Усього,
одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього2

9713 

12 

0,1 

538 

5,6 

9163 

94,3 

7758 

79,9

Сільське, лісове та рибне господарство

A

2811

3

0,1

147

5,2

2661

94,7

2298

81,8

Промисловість

B+C+D+E

1355

8

0,6

172

12,7

1175

86,7

898

66,3

Будівництво

F

635

1

0,2

18

2,8

616

97,0

482

75,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

2199

56

2,5

2143

97,5

1890

85,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

361

40

11,1

321

88,9

236

65,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

121

2

1,7

119

98,3

103

85,1

Інформація та телекомунікації

J

287

6

2,1

281

97,9

255

88,9

Фінансова та страхова діяльність

K

41

1

2,4

40

97,6

35

85,4

Операції з нерухомим майном

L

762

6

0,8

756

99,2

697

91,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

487

10

2,1

477

97,9

433

88,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

310

19

6,1

291

93,9

235

75,8

Освіта

P

51

1

2,0

50

98,0

38

74,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

174

59

33,9

115

66,1

54

31,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

27

27

100,0

21

77,8

Надання інших видів послуг

S

92

1

1,1

91

98,9

83

90,2

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані попередні.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області