БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1


Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до
загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до
загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до
загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до
загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього2

155246 

24312 

15,7 

82406

53,1

48528

31,2

17471

11,3

Сільське, лісове та рибне господарство

A

37077

к

к

к

к

13170

35,5

4395

11,9

Промисловість

B+C+D+E

60761

18232

30,0

33547

55,2

8982

14,8

2210

3,6

Будівництво

F

8094

к

к

к

к

4360

53,9

1460

18,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

15605

6366

40,8

9239

59,2

4373

28,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

9050

6320

69,8

2730

30,2

539

6,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

860

к

к

к

к

306

35,6

Інформація та телекомунікації

J

1766

470

26,6

1296

73,4

814

46,1

Фінансова та страхова діяльність

K

300

к

к

к

к

125

41,7

Операції з нерухомим майном

L

3173

465

14,7

2708

85,3

1541

48,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2436

783

32,1

1653

67,9

835

34,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2958

1502

50,8

1456

49,2

430

14,5

Освіта

P

381

к

к

к

к

83

21,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

12137

10939

90,1

1198

9,9

72

0,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

153

153

100,0

48

31,4

Надання інших видів послуг

S

495

к

к

к

к

240

48,5

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2
Дані попередні.
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області