БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
у 2018 році1


Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до
загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до
загальної кількості зайнятих працівників відповідного

виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього2

158430 

24312 

15,4 

82454 

52,0 

51664 

32,6 

20391 

12,9 

Сільське, лісове та рибне господарство

A

39087

к

к

к

к

15161

38,8

6253

16,0

Промисловість

B+C+D+E

60994

18232

29,9

33569

55,0

9193

15,1

2400

3,9

Будівництво

F

8186

к

к

к

к

4451

54,4

1541

18,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

15919

6370

40,0

9549

60,0

4670

29,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

9098

6322

69,5

2776

30,5

579

6,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

897

к

к

к

к

338

37,7

Інформація та телекомунікації

J

1806

470

26,0

1336

74,0

853

47,2

Фінансова та страхова діяльність

K

305

к

к

к

к

130

42,6

Операції з нерухомим майном

L

3276

465

14,2

2811

85,8

1642

50,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2585

783

30,3

1802

69,7

973

37,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3041

1502

49,4

1539

50,6

509

16,7

Освіта

P

399

к

к

к

к

94

23,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

12160

10939

90,0

1221

10,0

92

0,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

161

161

100,0

56

34,8

Надання інших видів послуг

S

516

к

к

к

к

261

50,6

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані попередні.
Символ (к)-дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області