БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємствау 2018 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

Усього2

13610799,8 

3174069,4 

23,3 

7437954,3 

54,7 

2998776,1 

22,0

870222,7

6,4

Сільське, лісове та рибне господарство

A

3190375,4

к

к

к

к

866272,9

27,1

209623,8

6,6

Промисловість

B+C+D+E

6305703,8

2378967,4

37,7

3327116,6

52,8

599619,8

9,5

111601,9

1,8

Будівництво

F

732988,7

к

к

к

к

257192,0

35,1

71108,7

9,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

981026,8

466311,0

47,5

514715,8

52,5

216063,4

22,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

747833,4

578182,0

77,3

169651,4

22,7

26156,6

3,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

40043,8

к

к

к

к

12671,1

31,6

Інформація та телекомунікації

J

221282,9

123555,0

55,8

97727,9

44,2

52698,0

23,8

Фінансова та страхова діяльність

K

30275,0

к

к

к

к

14497,1

47,9

Операції з нерухомим майном

L

168475,4

25690,9

15,2

142784,5

84,8

69419,0

41,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

201174,6

80295,0

39,9

120879,6

60,1

44229,7

22,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

175854,8

97558,1

55,5

78296,7

44,5

21304,3

12,1

Освіта

P

16178,3

к

к

к

к

4279,1

26,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

764480,3

707319,6

92,5

57160,7

7,5

3142,4

0,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

10046,7

10046,7

100,0

2935,7

29,2

Надання інших видів послуг

S

25059,9

к

к

к

к

10491,9

41,9

1Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2
Дані попередні.
Символ (к)-дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області