БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Основні показники ринку праці


Одиниця виміру

2019

січень-березень

січень-червень

січень-вересень

Робоча сила

в середньому за період,
тис. осіб

у віці 15 років і старше

726,8

732,7

733,4

у віці 15-70 років

725,7

730,9

731,6

працездатного віку

704,5

707,8

708,0

Рівень участі населення в робочій силі

у % до населення відповідної
вікової групи

у віці 15 років і старше

55,4

55,9

56,0

у віці 15-70 років

63,7

64,1

64,2

працездатного віку

75,0

75,3

75,4

Зайняте населення

в середньому за період,
тис. осіб

у віці 15 років і старше

652,2

661,4

664,7

у віці 15-70 років

651,1

659,6

662,9

працездатного віку

629,9

636,5

639,3

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної
вікової групи

у віці 15 років і старше

49,8

50,5

50,7

у віці 15-70 років

57,1

57,9

58,2

працездатного віку

67,0

67,7

68,0

Безробітне населення (за методологією МОП)

в середньому за період,
тис. осіб

у віці 15 років і старше

74,6

71,3

68,7

у віці 15-70 років

74,6

71,3

68,7

працездатного віку

74,6

71,3

68,7

Рівень безробіття населення

(за методологією МОП)

у % до робочої сили відповідної вікової групи

у віці 15 років і старше

10,3

9,7

9,4

у віці 15-70 років

10,3

9,8

9,4

працездатного віку

10,6

10,1

9,7

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду,
тис. осіб

22,1

16,5

14,3

Кількість вакансій

на кінець періоду, одиниць

4160

3094

2839

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію

на кінець періоду, осіб

5

5

5

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

257,4

257,6

257,6

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

7,2

15,3

23,9

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

8,3

16,7

24,7

Середньомісячна заробітна плата

 

номінальна

гривень

8412

8791

9086

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

113,6

111,9

112,1

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області