ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності
за січень–вересень 2017 року1

(тис.грн)

 

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього 

888366,4 

74,5

1969695,8

25,5

1081329,4

сільське, лісове та рибне господарство

57810,0

93,7

64001,0

6,3

6191,0

промисловість

1046692,6

78,3

1468602,8

21,7

421910,2

будівництво

127139,6

82,6

216806,6

17,4

89667,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

–261100,4

64,3

106513,9

35,7

367614,3

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–147235,8

52,5

45091,0

47,5

192326,8

тимчасове розміщування й організація харчування

–772,0

66,7

241,0

33,3

1013,0

інформація та телекомунікації

50956,0

100,0

50956,0

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

–1130,0

40,0

838,0

60,0

1968,0

професійна, наукова та технічна діяльність

2633,8

100,0

2633,8

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2408,5

76,5

2801,5

23,5

393,0

освіта

2

2

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

10703,9

77,8

10950,0

22,2

246,1

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

надання інших видів послуг

2

2

2

2

2

1 За видом економічної діяльності "Сільське, лісове та рибне господарство" дані наведено без урахування результатів діяльності підприємств, які займаються рослинництвом, тваринництвом та змішаним сільським господарством. Інформація по підприємствах зазначених видів економічної діяльності враховується тільки в даних за рік.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо    конфіденційності статистичної інформації. 

(тис.грн)

 

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього1 

790217,9 

72,3

1447426,6

27,7

657208,7

сільське, лісове та рибне господарство

48479,0

93,7

51044,0

6,3

2565,0

промисловість

915537,1

76,3

1074304,8

23,7

158767,7

будівництво

84030,4

78,3

169216,0

21,7

85185,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

–184596,1

61,9

68983,1

38,1

253579,2

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–110881,0

50,0

42523,0

50,0

153404,0

тимчасове розміщування й організація харчування

–384,0

66,7

448,0

33,3

832,0

інформація та телекомунікації

29885,0

100,0

29885,0

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

–882,0

40,0

718,0

60,0

1600,0

професійна, наукова та технічна діяльність

1359,1

100,0

1359,1

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1979,7

76,5

2257,7

23,5

278,0

освіта

...2

...2

...2

...2

...2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

5467,8

66,7

6465,0

33,3

997,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

надання інших видів послуг

...2

...2

...2

...2

...2

1 За видом економічної діяльності  "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо    конфіденційності статистичної інформації.

(тис.грн)

 

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього1 

378074,6 

62,7

717929,3

37,3

339854,7

  сільське, лісове та рибне господарство

20232,0

87,5

24974,0

12,5

4742,0

  промисловість

423172,1

65,2

593405,8

34,8

170233,7

  будівництво

7171,0

52,2

16177,0

47,8

9006,0

  оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

–97120,1

59,5

32310,0

40,5

129430,1

  транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

8962,3

50,0

29446,0

50,0

20483,7

  тимчасове розміщування й організація харчування

7,0

66,7

362,0

33,3

355,0

  інформація та телекомунікації

16033,0

100,0

16033,0

  фінансова та страхова діяльність

  операції з нерухомим майном

–1865,0

20,0

432,0

80,0

2297,0

  професійна, наукова та технічна діяльність

647,6

100,0

647,6

  діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

–557,1

52,9

1066,9

47,1

1624,0

  освіта

2

2

2

2

2

  охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

1386,8

66,7

3060,0

33,3

1673,2

  мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

  надання інших видів послуг

2

2

2

2

2

1 За видом економічної діяльності  "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо    конфіденційності інформації.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області