ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами промислової діяльності
за січень–вересень 2017 року

                                                                                                                                                                                                                                                            (тис.грн)

 

Результат від операційної
діяльності

Витрати операційної
діяльності

Рівень
рентабельності
(збитковості), %

Промисловість

1609565,1 

33879110,5

4,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

179332,0

628820,0

28,5

Переробна промисловість

1149424,1

27357556,5

4,2

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

725273,6

21825471,6

3,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

18566,0

224447,0

8,3

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

102478,0

1500123,0

6,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1

1

1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

36277,0

777968,0

4,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

35442,0

781508,0

4,5

машинобудування

111047,9

859567,4

12,9

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

55061,0

158387,0

34,8

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

40309,9

548912,4

7,3

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

14177,6

212509,5

6,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

311890,0

5590962,0

5,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–31081,0

301772,0

–10,3

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

(тис.грн)

 

Результат від  операційної
діяльності

Витрати операційної
діяльності

Рівень
рентабельності
(збитковості), %

Промисловість

1251705,2 

23601550,3

5,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

86458,0

399815,0

21,6

Переробна промисловість

834176,2

18703211,3

4,5

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

568732,3

15276153,0

3,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

10818,0

141157,0

7,7

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

77130,0

942069,0

8,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1

1

1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

17110,0

468671,0

3,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

21252,0

447294,0

4,8

машинобудування

61905,2

494132,3

12,5

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

37904,0

103883,0

36,5

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

22102,2

327051,3

6,8

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

8548,7

133207,0

6,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

347732,0

4305883,0

8,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–16661,0

192641,0

–8,6

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

(тис.грн)

 

Результат від операційної

діяльності

Витрати операційної
діяльності

Рівень
рентабельності(збитковості), %

Промисловість

627494,6 

12239240,3

5,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

24875,0

182485,0

13,6

Переробна промисловість

369387,6

9010932,3

4,1

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

253061,8

7444910,0

3,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

2627,0

68415,0

3,8

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

41462,0

445689,0

9,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

19850,0

277929,0

7,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

895,0

190284,0

0,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

–2541,0

185719,0

–1,4

машинобудування

37224,4

233931,2

15,9

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

20310,0

50244,0

40,4

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

15146,4

155427,2

9,7

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

6677,4

72572,1

9,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

247557,0

2950469,0

8,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–14325,0

95354,0

–15,0

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області