ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
за січень–грудень 2017 року


 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до

загального

обсягу

Усього

11080258

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

4372311

39,5

     Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

4325302

39,0

     Лісове господарство та лісозаготівлі

43708

0,4

     Рибне господарство

3301

0,0

Промисловість

2383774

21,5

Будівництво

1339600

12,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

366188

3,3

     Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

37110

0,3

     Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

258104

2,3

     Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

70974

0,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

350320

3,2

     Наземний і трубопровідний транспорт

221154

2,0

     Водний транспорт

1

1

     Авіаційний транспорт

     Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

129159

1,2

     Поштова та кур'єрська діяльність

Тимчасове розміщування й організація харчування

10000

0,1

     Тимчасове розміщування

8825

0,1

     Діяльність із забезпечення стравами та напоями

1175

0,0

Інформація та телекомунікації

41874

0,4

     Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання 
     звукозаписів, діяльність у сфері  радіо та телевізійного мовлення

5440

0,0

     Телекомунікації (електрозв'язок)

4840

0,0

     Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

31594

0,3

Фінансова та страхова діяльність

10702

0,1

Операції з нерухомим майном

88457

0,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

151676

1,4

     Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні
     випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

137312

1,2

     Наукові дослідження та розробки

1

1

     Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна
     діяльність, ветеринарна діяльність

12815

0,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

27206

0,2

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

1230113

11,1

Освіта

113478

1,0

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

571007

5,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

16631

0,1

Надання інших видів послуг

6921

0,1

1 Статистичні дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

6949129

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

3145478

45,3

     Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

3112646

44,8

     Лісове господарство та лісозаготівлі

29862

0,4

     Рибне господарство

2970

0,0

Промисловість

1494409

21,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

50703

0,7

Переробна промисловість

1166878

16,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

218574

3,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

58254

0,8

Будівництво

872836

12,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

281168

4,0

     Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

21596

0,3

     Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

206561

3,0

     Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

53011

0,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

239576

3,4

     Наземний і трубопровідний транспорт

159131

2,3

     Водний транспорт

1

1

     Авіаційний транспорт

     Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

80438

1,2

     Поштова та кур'єрська діяльність

Тимчасове розміщування й організація харчування

4194

0,1

     Тимчасове розміщування

3273

0,0

     Діяльність із забезпечення стравами та напоями

921

0,0

Інформація та телекомунікації

29455

0,4

     Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання
     звукозаписів, діяльність у сфері  радіо та телевізійного мовлення

2973

0,0

     Телекомунікації (електрозв'язок)

3564

0,1

     Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

22918

0,3

Фінансова та страхова діяльність

6446

0,1

Операції з нерухомим майном

34410

0,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

107775

1,5

     Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні
     випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

100194

1,4

     Наукові дослідження та розробки

1

1

     Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна
     діяльність, ветеринарна діяльність

7184

0,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

14516

0,2

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

541213

7,8

Освіта

52876

0,8

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

113036

1,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

10546

0,2

Надання інших видів послуг

1195

0,0

1 Статистичні дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загальногообсягу

Усього

3965693

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

1816201

45,8

     Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

1800717

45,4

     Лісове господарство та лісозаготівлі

15283

0,4

     Рибне господарство

201

0,0

Промисловість

878942

22,2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

30494

0,8

Переробна промисловість

711688

17,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

118301

3,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

18459

0,5

Будівництво

523961

13,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

174505

4,4

     Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

11564

0,3

     Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

133378

3,4

     Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

29563

0,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

166503

4,2

     Наземний і трубопровідний транспорт

119661

3,0

     Водний транспорт

     Авіаційний транспорт

     Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

46842

1,2

     Поштова та кур'єрська діяльність

Тимчасове розміщування й організація харчування

3824

0,1

     Тимчасове розміщування

3169

0,1

     Діяльність із забезпечення стравами та напоями

655

0,0

Інформація та телекомунікації

18029

0,5

     Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання
     звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

1067

0,0

     Телекомунікації (електрозв'язок)

2527

0,1

     Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

14435

0,4

Фінансова та страхова діяльність

1813

0,0

Операції з нерухомим майном

15943

0,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

87315

2,2

     Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні
     випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

81973

2,1

     Наукові дослідження та розробки

1

1

     Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна
     діяльність, ветеринарна діяльність

5196

0,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

7384

0,2

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

190944

4,8

Освіта

27428

0,7

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

45264

1,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

6678

0,2

Надання інших видів послуг

959

0,0

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

1695212

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

781832

46,1

     Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

776472

45,8

     Лісове господарство та лісозаготівлі

5207

0,3

     Рибне господарство

153

0,0

Промисловість

416143

24,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

8439

0,5

Переробна промисловість

361275

21,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

39415

2,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

7014

0,4

Будівництво

256567

15,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

67895

4,0

     Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

2404

0,1

     Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

55388

3,3

     Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

10103

0,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

60089

3,5

     Наземний і трубопровідний транспорт

52591

3,1

     Водний транспорт

     Авіаційний транспорт

     Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

7498

0,4

     Поштова та кур'єрська діяльність

Тимчасове розміщування й організація харчування

1866

0,1

     Тимчасове розміщування

1414

0,1

     Діяльність із забезпечення стравами та напоями

452

0,0

Інформація та телекомунікації

7537

0,4

     Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання
     звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

221

0,0

     Телекомунікації (електрозв'язок)

1069

0,1

     Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

6247

0,4

Фінансова та страхова діяльність

1595

0,1

Операції з нерухомим майном

5068

0,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

27470

1,6

     Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні
     випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

23256

1,4

     Наукові дослідження та розробки

4214

0,2

     Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна
     діяльність, ветеринарна діяльність

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

977

0,1

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

50764

3,0

Освіта

6207

0,4

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

9769

0,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1373

0,1

Надання інших видів послуг

60

0,0

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області