БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності
станом на
30 вересня 2017 року

(тис.грн)

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

на
1 січня
2017р.

на
30 вересня
2017р.

на
1 січня
2017р.

на
30 вересня
2017р.

Усього

23419111,4 

24476586,7

25826407,0

27199373,8

сільське, лісове та рибне господарство

275217,0

305056,0

163735,0

263092,0

промисловість

16765750,3

17224154,2

17480893,5

18301939,6

будівництво

275537,8

304244,4

1238764,3

1457737,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів       і мотоциклів

521236,3

587711,8

5966440,9

6240118,6

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

1187049,7

1518339,6

700405,1

594299,8

тимчасове розміщування й організація харчування

2858,0

2975,0

2203,0

2441,0

інформація та телекомунікації

26029,0

30030,0

138146,0

192845,0

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

414071,0

413183,0

17476,0

13211,0

професійна, наукова та технічна діяльність

35238,6

69123,4

38971,4

37102,8

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3806281,4

3906438,1

54612,3

58461,8

освіта

...2

...2

...2

...2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

100318,3

105228,2

23615,5

36612,6

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

надання інших видів послуг

...2

...2

...2

...2

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо    конфіденційності статистичної інформації.

Продовження

 

Актив

Пасив

необоротні активи та групи вибуття

власний капітал

на
1 січня
2017р.

на
30 вересня
2017р.

на
1 січня
2017р.

на
30 вересня
2017р.

Усього

45889,0 

109514,0

17267376,8

18153301,1

сільське, лісове та рибне господарство

129074,0

146405,0

промисловість

40522,0

104666,0

11936780,7

12854004,1

будівництво

428982,5

414606,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

463,0

585,0

552736,6

249471,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

4904,0

4263,0

–275588,3

–190684,1

тимчасове розміщування й організація харчування

3349,0

2513,0

інформація та телекомунікації

111542,0

152259,0

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

412018,0

409318,0

професійна, наукова та технічна діяльність

50055,6

83888,4

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3809357,0

3909995,5

освіта

...2

...2

...2

...2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

99652,7

110888,6

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

надання інших видів послуг

...2

...2

...2

...2

Продовження

 

Пасив

довгострокові зобов’язання і забезпечення

поточні зобов’язання і забезпечення

на
1 січня
2017р.

на
30 вересня
2017р.

на
1 січня
2017р.

на
30 вересня
2017р.

Усього

8386511,8 

8309737,5

23637518,8

25322435,9

сільське, лісове та рибне господарство

51773,0

3005,0

258105,0

418738,0

промисловість

7129645,3

7054400,6

15220739,8

15722355,1

будівництво

51482,2

57922,2

1033837,4

1289452,9

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

231088,6

282340,7

5704315,0

6296603,6

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

911389,7

902587,0

1256557,4

1404999,5

тимчасове розміщування й організація харчування

1712,0

2903,0

інформація та телекомунікації

52633,0

70616,0

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

1227,0

1197,0

18302,0

15879,0

професійна, наукова та технічна діяльність

1921,0

2012,0

22233,4

20325,8

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

6269,0

6273,0

45267,7

48631,4

освіта

...2

...2

...2

...2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

1716,0

22565,1

30952,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

надання інших видів послуг

...2

...2

...2

...2

Продовження

 

Пасив

Баланс

зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

на
1 січня
2017р.

на
30 вересня
2017р.

на
1 січня
2017р.

на
30 вересня
2017р.

Усього

49291407,4

51785474,5

сільське, лісове та рибне господарство

438952,0

568148,0

промисловість

34287165,8

35630759,8

будівництво

1514302,1

1761981,4

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів  і мотоциклів

6488140,2

6828415,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

1892358,8

2116902,4

тимчасове розміщування й організація харчування

5061,0

5416,0

інформація та телекомунікації

164175,0

222875,0

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

431547,0

426394,0

професійна, наукова та технічна діяльність

74210,0

106226,2

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3860893,7

3964899,9

освіта

...2

...2

...2

...2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

123933,8

141840,8

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

надання інших видів послуг

...2

...2

...2

...2

 

(тис.грн)

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

на 1 січня
2017р.

на 30 червня
2017р.

на 1 січня
2017р.

на 30 червня
2017р.

Усього1

23421125,4 

24105132,5

25834931,0

27486535,4

  сільське, лісове та рибне господарство

275217,0

294419,0

163735,0

235729,0

  промисловість

16761855,3

17024079,1

17482277,5

18652679,3

  будівництво

281267,8

284961,8

1239981,3

1550441,0

  оптова та роздрібна торгівля; ремонт
  автотранспортних засобів і мотоциклів

521415,3

578643,1

5972363,9

6166191,5

  транспорт, складське господарство, поштова та
  кур'єрська діяльність

1187049,7

1423178,9

700405,1

555920,0

  тимчасове розміщування й організація харчування

2858,0

2848,0

2203,0

1743,0

  інформація та телекомунікації

26029,0

24132,0

138146,0

173095,0

  фінансова та страхова діяльність

  операції з нерухомим майном

414071,0

412567,0

17476,0

14383,0

  професійна, наукова та технічна діяльність

35238,6

67869,3

38971,4

38551,0

  діяльність у сфері адміністративного та
  допоміжного обслуговування

3806281,4

3878182,9

54612,3

59126,0

  освіта

...2

...2

...2

...2

  охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

100318,3

104106,8

23615,5

36840,9

  мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

  надання інших видів послуг

...2

...2

...2

...2

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо    конфіденційності статистичної інформації. 

Продовження

 

Актив

Пасив

необоротні активи та групи вибуття

власний капітал

на 1 січня
2017р.

на 30 червня
2017р.

на 1 січня
2017р.

на 30 червня
2017р.

Усього1

45826,0 

43670,0

17275594,8

18101356,3

сільське, лісове та рибне господарство

129116,0

145357,0

промисловість

40522,0

39161,0

11939220,7

12744610,4

будівництво

5,0

434717,5

404823,4

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

400,0

160,0

552723,6

351972,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

4904,0

4344,0

–275574,3

–176490,3

тимчасове розміщування й організація харчування

3349,0

2850,0

інформація та телекомунікації

111542,0

135277,0

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

412018,0

409399,0

професійна, наукова та технічна діяльність

50055,6

82525,7

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3809357,0

3883812,7

освіта

...2

...2

...2

...2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

99652,7

106379,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

надання інших видів послуг

...2

...2

...2

...2

Продовження

 

Пасив

довгострокові зобов’язання і забезпечення

поточні зобов’язання і забезпечення

на 1 січня
2017р.

на 30 червня
2017р.

на 1 січня
2017р.

на 30 червня
2017р.

Усього1

8386518,8 

8185755,2

23639768,8

25348226,4

сільське, лісове та рибне господарство

51773,0

3923,0

258063,0

380868,0

промисловість

7129645,3

6915504,7

15215788,8

16055804,3

будівництво

51489,2

67291,2

1035042,4

1363293,2

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

231088,6

309608,7

5710367,0

6083413,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

911389,7

878508,6

1256543,4

1281424,6

тимчасове розміщування й організація харчування

1712,0

1741,0

інформація та телекомунікації

52633,0

61950,0

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

1227,0

1247,0

18302,0

16304,0

професійна, наукова та технічна діяльність

1921,0

2075,0

22233,4

21819,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

6269,0

6237,0

45267,7

47259,2

освіта

...2

...2

...2

...2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

1716,0

1360,0

22565,1

33208,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

надання інших видів послуг

...2

...2

...2

...2

Продовження

 

Пасив

Баланс

зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

на 1 січня
2017р.

на 30 червня
2017р.

на 1 січня
2017р.

на 30 червня
2017р.

Усього1

 

49301882,4

51635337,9

сільське, лісове та рибне господарство

438952,0

530148,0

промисловість

34284654,8

35715919,4

будівництво

1521249,1

1835407,8

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів  і мотоциклів

6494179,2

6744994,6

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

1892358,8

1983442,9

тимчасове розміщування й організація харчування

5061,0

4591,0

інформація та телекомунікації

164175,0

197227,0

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

431547,0

426950,0

професійна, наукова та технічна діяльність

74210,0

106420,3

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3860893,7

3937308,9

освіта

...2

...2

...2

...2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

123933,8

140947,7

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

надання інших видів послуг

...2

...2

...2

...2

(тис.грн)

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

на 1 січня
2017р.

на 31 березня
2017р.

на 1 січня
2017р.

на 31 березня
2017р.

Усього1

23007469,4 

23045426,5

25842898,2

28821306,3

сільське, лісове та рибне господарство

275217,0

289739,0

163775,0

193056,0

промисловість

16228046,3

16188283,2

17493963,5

19834102,5

будівництво

281267,8

286993,5

1240048,3

1428056,8

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

521033,3

556764,4

5969754,9

6454347,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

1307573,7

1309196,8

699406,1

591997,7

тимчасове розміщування й організація харчування

2858,0

2824,0

2203,0

2719,0

інформація та телекомунікації

26029,0

32707,0

138146,0

176160,0

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

414071,0

413006,0

17476,0

15452,0

професійна, наукова та технічна діяльність

35249,6

67266,0

38986,4

39229,8

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3806281,4

3787802,6

54379,5

54753,6

освіта

2

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

100318,3

101348,2

23615,5

30039,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

надання інших видів послуг

2

2

2

2

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо    конфіденційності інформації. 

Продовження

 

Актив

Пасив

необоротні активи та групи вибуття

власний капітал

на 1 січня
2017р.

на 31 березня
2017р.

на 1 січня
2017р.

на 31 березня
2017р.

Усього1

45826,0 

44840,0

16522498,0

16764976,9

сільське, лісове та рибне господарство

129184,0

128572,0

промисловість

40522,0

39582,0

11067800,7

11411787,8

будівництво

434711,5

399181,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

400,0

395,0

551594,6

443263,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

4904,0

4863,0

–156025,3

–137668,0

тимчасове розміщування й організація харчування

3349,0

3285,0

інформація та телекомунікації

111542,0

124735,0

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

412018,0

408532,0

професійна, наукова та технічна діяльність

49879,6

82153,2

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3809374,2

3790754,1

освіта

2

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

99652,7

100893,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

надання інших видів послуг

2

2

2

2

Продовження

 

Пасив

довгострокові зобов’язання і забезпечення

поточні зобов’язання і забезпечення

на 1 січня
2017р.

на 31 березня
2017р.

на 1 січня
2017р.

на 31 березня
2017р.

Усього1

8704157,8 

8575476,4

23669537,8

26571119,5

сільське, лісове та рибне господарство

51773,0

4245,0

258035,0

349978,0

промисловість

7446972,3

7366523,7

15247758,8

17283656,2

будівництво

51489,2

51575,2

1035115,4

1264293,8

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

231088,6

236757,8

5708505,0

6331485,6

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

911389,7

904605,7

1256519,4

1139119,8

тимчасове розміщування й організація харчування

312,0

663,0

1400,0

1595,0

інформація та телекомунікації

52633,0

84132,0

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

1227,0

1247,0

18302,0

18679,0

професійна, наукова та технічна діяльність

1921,0

1963,0

22435,4

22379,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

6269,0

6358,0

45017,7

45444,1

освіта

2

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

1716,0

1538,0

22565,1

28955,9

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

надання інших видів послуг

2

2

2

2

Продовження

 

Пасив

Баланс

зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

на 1 січня
2017р.

на 31 березня
2017р.

на 1 січня
2017р.

на 31 березня
2017р.

Усього1

 

48896193,6

51911572,8

сільське, лісове та рибне господарство

438992,0

482795,0

промисловість

33762531,8

36061967,7

будівництво

1521316,1

1715050,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів  і мотоциклів

6491188,2

7011506,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2011883,8

1906057,5

тимчасове розміщування й організація харчування

5061,0

5543,0

інформація та телекомунікації

164175,0

208867,0

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

431547,0

428458,0

професійна, наукова та технічна діяльність

74236,0

106495,8

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3860660,9

3842556,2

освіта

2

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

123933,8

131387,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

надання інших видів послуг

2

2

2

2

Обновлено 16.02.2018 11:33
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області

 

istanbul evden eve nakliyat malatya oto kiralama parça eşya taşıma istanbul şehirler arası nakliyat fabrika taşımacılığı malatya oto kiralama istanbul evden eve nakliyat istanbul villa taşıma ofis taşıma medyum büyü dua tekne turu yat kiralama gulet kiralama aly foods tortilla pizza tabanı büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü dua aşk duası aşk büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları medyum büyü dua galvanizli sac hrp sac mekjoy seo instagram takipçi satın al sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop eşya depolama shell aspx shell b374k shell şehirler arası nakliyat şehirler arası nakliyat uluslararası nakliyat cialis fiyatları cialis 20 mg viagra fiyatı viagra krem

1jokerbetgiris.com 1asyabahisgiris.com 1marsbahisgiris.com grandbetgirisadresi.com interbahisdestek.net imajbetguncelgirisi.net limanbetguncelgirisi.com klasbahisdestek.net betebetdestek.org pinbahisdestek.com