ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Прес-випуски квітень 2010 року Печать

30.04.2010

Парк обчислювальної техніки області

Найбільш цінними ресурсами суспільства в умовах постійного прискорення розвитку науки та техніки стають дані, інформація і знання. Рівень володіння та використання цих ресурсів характеризує інформатизацію суспільства. Стан інформатизації є одним із критеріїв, що визначає рівень технічного, економічного, соціального розвитку країни, у т.ч. і нашої області.
Кількість підприємств та організацій області, які на 1 січня 2010р. були забезпечені електронними обчислювальними машинами (ЕОМ), становить 4443 об’єкти проти 4393 на 1 січня 2009 року.
Парк обчислювальної техніки на початок 2010р. налічував 66,8 тис. одиниць, що на 3% більше, ніж на 1 січня 2009р., порівняно зі станом на 1 січня 2005р. він збільшився у 2 рази, а на 1 січня 2000р. – у 5 разів.
На кожне підприємство області, що є власником обчислювальної техніки, у середньому приходиться 15 електронних обчислювальних машин і цей показник залишився на рівні попереднього року.
Наявність ЕОМ серед районів області розподілилась нерівномірно: найбільша кількість ЕОМ зосереджена на підприємствах та організаціях Немирівського (2088 одиниць), Гайсинського (1570), Тульчинського (1527), Бершадського (1452 одиниць) районів. Серед міст обласного підпорядкування по кількості ЕОМ лідерами є м.Жмеринка (1545 одиниць) та м.Могилів-Подільський (1507 одиниць), а на підприємствах та організаціях обласного центру зосереджено більше половини (53%) наявного парку ЕОМ області (35,4 тис. одиниць).
Серед власників комп’ютерної техніки, як і в попередні роки, лідерами є підприємства та організації за основним видом економічної діяльності: “Освіта” – 18,9 тис. одиниць ЕОМ (28%), “Державне управління” – 15,7 тис. (24%), “Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям” – 5,6 тис. (8%), “Переробна промисловість” – 5,2 тис. (8%). Слід відмітити, що в середньому на кожне підприємство фінансової діяльності, що є власником обчислювальної техніки, приходиться 71 ПОМ і цей показник найбільший в області.
Із 66,8 тис. персональних обчислювальних машин (ПОМ), що перебували на балансі підприємств та організацій області, більшість ПОМ (35,7 тис. одиниць, або 53%) використовувались в роботі на середніх підприємствах (кількість працюючих 51–999 осіб), 18,6 тис. (28%) – на малих (1–50 осіб), решта – на великих (кількість працюючих понад 1000 осіб).

Аналіз якісного стану персональних комп’ютерів, які перебували на балансі підприємств та організацій області на початку 2010р. свідчить, що більш, ніж половину (56%) складали машини сучасного рівня. У цій категорії переважну частку (78%) складали комп'ютери, що були розроблені фірмою-виробником INTEL, процесори фірми AMD займають у цьому класі 19%, процесори інших виробників – 3%.Слід зазначити, що у зв’язку з подальшим розвитком комп’ютерної техніки питома вага персональних обчислювальних машин, що використовують надпотужні процесори у загальній кількості ЕОМ на початок п.р. становила 11% (7,3 тис. одиниць) і збільшилась проти відповідної дати попереднього року на 3 в.п. Серед ПОМ з надпотужними процесорами найбільшу частку склали також ПОМ з процесорами фірми INTEL – 81%.

У зв’язку з економічною кризою значно зменшилась кількість підприємств-власників обчислювальної техніки, які займалися поповненням парку ЕОМ: якщо у 2008р. майже половина (44%) підприємств-власників обчислювальної техніки поповнили парк обчислювальної техніки, то у 2009р. – трохи більше чверті (28%). У цілому за 2009 рік ці підприємства придбали 5,2 тис. ПОМ, що проти попереднього року менше в 1,9 раза.
Протягом 2009р. знято з балансу 2,2 тис. одиниць обчислювальної техніки. Більше половини (57%) обчислювальної техніки, що вибула, належить до ЕОМ з процесорами початкового рівня. Вибуття обчислювальної техніки мало місце на 397 підприємствах області (у 2008р. – на 437).
Із загальної кількості підприємств та організацій, які на 1 січня 2010р. були забезпечені персональними обчислювальними машинами, було більше половини таких (53% або 2,3 тис.), що використовували глобальні мережі. При цьому кількість ПОМ, що мали доступ до INTERNET становила 20,3 тис. одиниць (або 30% від загальної кількості ПОМ), що на 13% більше, ніж на відповідну дату минулого року. Більшість ПОМ, що мають доступ до INTERNET зосереджені на середніх (11,3 тис. одиниць або 56%) та на малих (4,9 тис. одиниць або 24%) підприємствах, решта – на великих.
Приведений аналіз свідчить, що в області відбувається подальший розвиток інформатизації. Комп’ютери перестали бути монополією заводів, банків, великих об’єднань. Сьогодні вони стали ще й власністю невеликих підприємств, магазинів, установ, лікарень, навчальних закладів і навіть фермерських господарств.

Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

Заступник начальника С.В. Рибалко

27.04.2010
Капітальні інвестиції
за 2009 рік

У 2009р. у розвиток економіки області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 3333,6 млн.грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку (98,6% загального обсягу) з них складають капітальні інвестиції у матеріальні активи.
Обсяг інвестицій в основний капітал, освоєних підприємствами та організаціями області, за 2009р. становив 50,7% від капіталовкладень за 2008р. Частка Вінниччини у загальнодержавному обсязі капіталовкладень становила 1,8%. За цим показником Вінницька область серед регіонів України посіла вісімнадцяте місце.
Головним джерелом фінансування інвестицій в основний капітал, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно (65,8%) загального обсягу капіталовкладень. Частка залучених та запозичених коштів, у тому числі кредитів банків, коштів іноземних інвесторів та інвестиційних фондів досягла у 2009р. 14,5%, у той же час кошти, виділені з державного та місцевих бюджетів, склали 4,6% в загальному обсязі капіталовкладень.
Слід зауважити, що питома вага коштів населення на індивідуальне житлове будівництво у загальному обсязі інвестицій в основний капітал становила 7,6% (202,8 млн.грн.), на будівництво власних квартир – 4,6% (122,1 млн.грн.).
Серед видів економічної діяльності найвагомішу частку (31,2%) усіх інвестицій в основний капітал спрямовано у розвиток промислових підприємств. Однак порівняно з 2008р. їхні обсяги скоротилися на 41,6%. Це в першу чергу зумовлено зменшенням (на 36,1%) інвестицій у переробну промисловість, частка яких складала 69,2% від усіх капіталовкладень у промисловість.
У переробній промисловості інвестиційно привабливими залишилися хімічне виробництво та виробництво виробів з деревини, крім меблів. Обсяги капіталовкладень у підприємства цих видів діяльності збільшилися – у 1,8 раза та на 12,8% відповідно.
У 2009р. капіталовкладення у розвиток організацій, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям, зменшилися на 61,8%, а їхня частка у загальних обсягах інвестицій в основний капітал становила 21,3%. Інвестиції в основний капітал у сільське господарство, мисливство та лісове господарство скоротилися на 37,2%, торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – на 49,5%, транспорт та зв’язок – на 35,1%.
Серед основних видів діяльності активно освоювались інвестиції на підприємствах, які надають послуги населенню. Так, у 2009р. порівняно з попереднім роком, обсяги капіталовкладень у діяльність готелів збільшились на 7,1%.
У 2009р. на будівництві житла забудовниками освоєно 430,4 млн.грн. інвестицій в основний капітал (16,1% від загального обсягу по області). Обсяги інвестицій у житлові будівлі порівняно з попереднім роком зменшились на 65,0%.

Направляємо для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.
Перший заступник начальника                    В.І. Погорельська

26.04.2010

Споживчий ринок Вінницької області
та тенденції його розвитку

На протязі 2009 року роздрібну торгівлю та ресторанне господарство в області здійснювало 1504 підприємства – юридичні особи. В організації торговельного процесу та обслуговуванні населення було задіяно більше ніж 16,6 тис. чоловік.
Станом на 1 січня 2010 року торгова мережа області, яка належить юридичним особам налічувала 2673 об’єкти роздрібної торгівлі, що здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, з них 2106 магазинів. В порівняні з минулим роком кількість магазинів зменшилась на 136 одиниць або 6,1%, у тому числі у містах та поселеннях міського типу – на 6,9 %, у сільській місцевості – на 5,4 % і становила відповідно 871 та 1235 одиниць. Мережа кіосків роздрібної торгівлі протягом 2009 року в цілому по регіону зменшилась на 5,5% і становила на 1 січня 2010 року 567 одиниць. У містах та поселеннях міського типу їх кількість зменшилась на 4,9 % і становила 327 одиниць, у сільській місцевості - на 6,2 % і налічувала 240 кіосків.
Загалом мережа роздрібної торгівлі порівняно з 1 січнем 2009 року скоротилась на 5,9 % або 169 одиниць, у тому числі у містах та поселеннях міського типу – на 6,3 %, у сільській місцевості – на 5,6 %.
Торгова площа магазинів проти попереднього року зменшилась на 3,4 % і на початок 2010 року становила 205,8 тис.м2. При цьому у містах та поселеннях міського типу зменшилась на 3,8 % і склала 128,7 тис.м2 , у сільській місцевості – скоротилась на 2,8 % і становила 77,1 тис.м2.
Скорочення мережі роздрібної торгівлі, що належить юридичним особам, відбулось в основному за рахунок переобладнання магазинів і кіосків, де на базі ліквідованих з’являються магазини з більшою площею, широким асортиментом товарів.
Мережа ресторанного господарства (їдальні, кафе, ресторани, бари, тощо) на 1 січня 2010 року налічувала 1204 об’єкти на 85,2 тис. місць на одночасне обслуговування відвідувачів. Порівняно з попереднім роком кількість підприємств зменшилась на 57 одиниць, або 4,5% і на 2,7 тис. місць, в основному за рахунок об’єктів у сільській місцевості.
Мережа підприємств роздрібної торгівлі і ресторанного господарства, яка належить підприємствам-юридичним особам, в області постійно змінюється. Одні підприємства закриваються, інші здобувають розвитку. Це відбувається за рахунок перереєстрації цих підприємств в суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи, а також закриття, часткового призупинення, перепрофілювання, здавання в оренду.
Але поряд з цим відкриваються торговельні підприємства по типу супермаркетів та гіпермаркетів, які мають велику, сучасно обладнану торгову площу, різноманітний набір продовольчих та промислових товарів, постійно нарощують обсяги реалізації товарів та розширюють асортимент продукції, впроваджують прогресивні технології для комфортного та ефективного обслуговування покупців. Протягом поточного року в області відкрились 2 супермаркети, торговою площею в 2098 м2.
Оборот роздрібної торгівлі1 за 2009р. становив 12129,3 млн.грн., що у порівнянних цінах на 17,1% менше обороту 2008 року. У структурі обороту роздрібної торгівлі 37,8% обсягів становив оборот торгової мережі підприємств (юридичних осіб), 23,2% - оборот фізичних осіб-підприємців, що мають мережу поза ринками, 39,0% припадало на оборот ринків.
Оборот ресторанного господарства за 2009р. становив 560,2 млн.грн., що на 14,1% більше 2008р. Оборот підприємств у цьому обсязі складав 27,0%, оборот фізичних осіб-підприємців – 73,0%.
Загалом обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за 2009р. становив 4661,6 млн.грн., що на 24,8% менше рівня 2008р.; в тому числі товарооборот торгової мережі склав 4518,0 млн.грн. із відповідним зниженням обсягів на 25,4%, ресторанного господарства - 143,6 млн.грн., темп приросту обсягів якого склав 1,7%.
У структурі обороту роздрібної торгівлі переважає частка продажу непродовольчих товарів, їх питома вага складала 62,4%. Загалом через торгову мережу підприємств (юридичних осіб) населенню області було реалізовано непродовольчих товарів на 2910,6 млн.грн., що в порівнянних цінах на 28,1% менше минулорічного періоду. Частка реалізації продовольчих товарів в обсязі роздрібного товарообороту склала 37,6 % і становила 1751,1 млн.грн., що на 18,1% менше рівня 2008 року.

1 Включає роздрібний товарооборот торгової мережі підприємств, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями.
Аналіз даних статистичних спостережень свідчить про певні зміни які відбуваються в структурі витрат населення на споживчі товари у роздрібній мережі юридичних осіб. Питома вага продовольчої групи товарів, яка щорічно скорочувалась, в поточному році зросла на 4,2 %, тоді як по непродовольчим товарам відповідно на стільки ж зменшилась.
Роздрібний товарооборот на душу населення за 2009 рік в цілому по області становив 2816,2 грн., причому у сільській місцевості цей показник у 3,4 разів нижчий, ніж у міській місцевості (43945 грн.)

В загальнообласних обсягах роздрібного товарообороту більш вагомою була частка товарообороту у міських поселеннях – 76,7% або 3574,3 млн.грн., ресторанного господарства – 74,9% або 107,5 млн.грн. Питома вага товарообороту у сільській місцевості склала 23,3% від загального обсягу або 1087,3 млн.грн., ресторанного господарства – 25,1% (або 36,1 млн.грн.). Серед міст та районів області, значні темпи росту спостерігались у Тиврівському – 101,0%, Гайсинському – 103,4%, Чечельницькому – 104,6%, Муровано-Куриловецькому – 104,8%, Іллінецькому – 105,7%, Погребищенському – 109,7%, Тульчинському – 110,3%, Калинівському – 113,0%, Липовецькому – 113,9%, Піщанському –116,0%, Томашпільському – 119,8%, Могилів-Подільському – 122,6%, Хмільницькому – 142,0% районах та місту Могилів-Подільському – 113,9%, ними забезпечено майже п’яту частину обсягів роздрібного товарообороту. Аналіз ситуації на споживчому ринку області свідчить про все зростаючу частку обсягу роздрібного товарообороту (юридичних та фізичних осіб), що складає майже дві третини ринку роздрібної торгівлі області, тоді як на організовані та неформальні ринки припадає трохи більше третини.

Направляємо для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язково.

Заступник начальника С.В.Рибалко

21.04.2010

Фінансові результати діяльності
підприємств області за січень–лютий 2010 року

За січень–лютий 2010р. підприємствами області (без врахування банків, установ, що утримуються за рахунок бюджету, та малих підприємств) отримано прибуток від звичайної діяльності до оподаткування на суму 28,1 млн.грн. Прибуток одержали 51,4% підприємств на суму 134,6 млн.грн. та 48,6% підприємств отримали збиток на 106,5 млн.грн. В порівнянні з січнем–лютим 2009р. питома вага прибуткових підприємств зменшилась на 3,9 в.п., хоча сума прибутків, отриманих прибутковими підприємствами зросла на 3,2%, а сума збитків, допущених збитковими підприємствами, зменшилась на 1,5% відсотку.
За підсумками діяльності січня–лютого 2010р. сальдований прибуток отримали промислові підприємства (56,7 млн.грн.), освіти (0,2 млн.грн.) та охорони здоров’я і надання соціальної допомоги (0,1 млн.грн.), підприємства решти видів економічної діяльності отримали негативний фінансовий результат. Збитковим є кожне друге підприємство з надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльності у сфері культури та спорту (56,8% від загальної кількості звітуючих підприємств галузі), транспорту та зв’язку (55,2%), промисловості (51,5%). В будівництві збитково працюють дві третини підприємств. В порівнянні з відповідним періодом минулого року за січень–лютий 2010р. в промисловості частка збиткових підприємств зросла на 2,6 в.п., в будівництві – на 5,5 в.п., в торгівлі – на 3,3 відсоткового пункту.

Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

Заступник начальника О.В.Шевченко

20.04.2010

Стан водопровідного господарства області у 2009 році

На території Вінницької області на кінець 2009 року водопроводи (окремі водопровідні мережі) мають 18 міст, 23 селища міського типу та 60 сільських населених пунктів. В порівнянні з попереднім роком дещо зменшилась кількість діючих водопровідних споруд – водопроводів, окремих водопровідних мереж та свердловин. На кінець 2009 року вода споживачам подається по 206 водопроводах, з яких 98 знаходиться в сільській місцевості і 108 – в міських поселеннях.
Порівняно з 2008 роком загальна кількість споживачів збільшилась на 0,8%, а споживачів обладнаних засобами обліку води – на 6,9%.
Одиночна протяжність водоводів на кінець 2009 року склала 1,3 тис.км, з яких більше, ніж четверта частина знаходиться в аварійному та ветхому стані. Протяжність вуличної водопровідної мережі в порівнянні з попереднім роком збільшилась на 27,2 км.
Протягом звітного періоду було подано в мережу 51,5 млн.куб.м води, з яких 97,5% піднято своїми насосами. Через очисні споруди області проходить 80% поданої в мережу води.
Позитивними змінами в роботі водопровідного господарства області в порівнянні з попереднім роком є зменшення витрат електроенергії на водопостачання – на 2918,7 тис.кВт.год та витік і невраховані витрати води – на 1304 тис.куб.м.
Із загальної кількості води відпущеної всім споживачам найбільша її частина постачається своїм споживачам: населенню – 28,4 млн.куб.м (80,5%) та підприємствам, установам, організаціям на господарські потреби – 5,7 млн.куб.м (16,3%).

Перший заступник начальника В.І. Погорельська

19.04.2010

Впровадження інновацій у 2009 році

У 2009р. інноваційною діяльністю у промисловості займалося 39 промислових підприємств, або 12,2% проти 16,2% у 2008р.. Найбільша кількість інноваційно активних підприємств припадає на переробну промисловість (89,7% від кількості інноваційно активних підприємств по області), з неї – на машинобудування (35,9%) та виробництво харчових продуктів та напоїв (33,3%).
Загальний обсяг інноваційних витрат на технологічні інновації склав 337,0 млн.грн.. Найбільша частка витрат (84,2%) була здійснена підприємствами переробної промисловості. Основний напрямок інноваційної діяльності – це розробка і впровадження у виробництво нових технологічних процесів та впровадження інноваційних видів продукції. Оновленням продукції займалися 76,5% інноваційно активних промислових підприємств, з них 30,8% впроваджували нові види машин, устатковання, приладів та апаратів, 73,5% впроваджували нові технологічні процеси. За цей період освоєно виробництво 82 види інноваційної продукції, з яких 21 (25,6%) – це нові види техніки. В 2009р. було впроваджено 69 нових технологічних процесів, з яких 21 є маловідходним, ресурсозберігаючим, придбано 25 нових технологій.
Серед інноваційно активних підприємств 26 реалізовували інноваційну продукцію. Для 12 (46,2%) з них продукція була новою тільки для підприємства, для 18 (69,2%) – новою для ринку.
За 2009 рік виручка, яка отримана від реалізації інноваційної продукції, становить 87,4 млн.грн., що складає 0,7% від загального обсягу реалізованої промислової продукції.
Найбільш активними до інновацій виявилися підприємства міста Вінниці та Вінницького і Калинівського районів.

Перший заступник начальника В.І. Погорельська

16.04.2010

ПАМ’ЯТКИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

У Вінницькій області, зосереджені усі види та категорії пам’яток, які є об’єктами національної та регіональної політики. Станом на 01.01.2010 року на державному обліку перебуває 4308 пам’яток: 1739 – археології, 1893 – історії, 527 – містобудування та архітектури, 48 садово-паркового та ландшафтного мистецтва, 101 – монументального мистецтва. За цими показниками Вінниччина займає одне із провідних місце в державі після АР Крим (12350 пам’яток), Львівської (844, Харківської (8244), Запорізької (7735), Луганській (6755), Чернігівської (5518) областей.
До Державного реєстру об’єктів культурної спадщини національного значення занесене 137 пам’яток, серед яких Немирівське скіфське городище, Палац Потоцьких у місті Тульчині, склеп-усипальниця М.І.Пирогова в місті Вінниці та інші. З 2000 року працює Державний історико-культурний заповідник „Буша”, до складу якого увійшли пам’ятки археології, скельний храм, залишки фортеці і підземних ходів 16 століття – дві останніх мають статус національних.
Вінницька область відома археологічними пам’ятками періоду неоліту, зокрема буго-дністровської культури VІ-V тис. до н. е. Найбільш характерні пам’ятки цієї культури досліджені В. М. Даниленком поблизу с.Скибинці Тростянецького району. Виявленні й інші поселення, пов’язані з історією неолітичних племен: с.Сокілець Гайсинського району, с.Самчинці Немирівського району, м. Хмільник Хмільницького району та ін.
ІV-ІІІ тис. до н. е. представлене у нашому краї широко відомою трипільською культурою (с. Ворошилівка Тиврівського району, с. Печера Тульчинського району, с. Борисівка Ілінецького району та ін.). Найбільш в повному об’ємі досліджено поселення біля с. Кліщів Тиврівського району. У 1969 році І. І. Заєць розпочав вивчення цієї пам’ятки, яке продовжувалось до 1992 р. Розкопки кліщівського поселення дали багатий матеріал для реконструкції різноманітних сторін побуту, домобудівництва, господарської діяльності, ідеології давнього населення. Особливо різноманітний і чисельний керамічний комплекс поселення, який включає в себе сотні цілих і реконструйованих посудин, прикрашених багатим орнаментом.
1972-1975 рр. загін Середньодністровської експедиції під керівництвом В.Г. Збеновича проводив розкопки ранньотрипільського поселення на околиці с.Бернашівки Могилів-Подільського району. Знайдено велику кількість виробів з кременю, кістки і рогу, багатий керамічний комплекс, предмети глиняної пластики.
Серед найбільш відомих пам’яток – Немирівське та Сабарівське скіфські городища. Немирівське городище – одне з найбільших в Україні. Його площа
біля 150 га, сучасна висота валів 9 м, довжина їх по периметру складає 3,5
км. Територія городища вперше заселена людьми в 3 тис. до н. е. племенами трипільської культури. С.С. Гамченко дослідив тут кілька підземних жител незвичайної форми, стіни яких були обмазані глиною.
На городищі вперше на Поділлі знайдена давньогрецька кераміка, що свідчить про тісні торгові зв’язки місцевих племен з причорноморськими містами-державами. Крім цього, тут знайдеш високохудожні вироби з кістки. Місцева кераміка теж досить високохудожня, прикрашені врізаним орнаментом стінки посудин, форми досить оригінальні.
У жовтні 1984 року поблизу с. Пороги Ямпільського району експедицією Вінницького обласного краєзнавчого музею було виявлено два багаті поховання сарматської знаті І ст. н. е. – чоловіче та жіноче. В одному з поховань, яке було розташоване у дуже древньому кургані (5 тис. років), лежав сарматський вождь. В ході цієї експедиції було виявлено ряд унікальних пам’яток: золота гривня – ознака верховної влади, золоті набори князівських пасків – парадного та портупейного, набір зброї, прикраси, тощо. Невдовзі, у 1986 р., пощастило здійснити не менш унікальне відкриття: біля с. Гордіївка Тростянецького району було виявлено курганний могильник епохи бронзи та раннього заліза ХV-Х ст. до н. е., який складався з 45 курганів. Вражає багатство поховального інвентарю гордіївських курганів: знайдено чималу кількість прикрас із золота, срібла, бронзи, бурштину, бронзові ножі, бронзові та кістяні деталі кінської збруї, глиняний посуд.
Унікальною пам’яткою національного значення є скельний дохристиянський та християнський храм в с. Буша Ямпільського району, відкритий с1883 році В.Б. Антоновичем. На основі подібностей зображень на рельєфі вперше висловив думку про зв’язок бушанського рельєфу з традиціями давніх слов’ян-язичників.
Навколо часу заснування скельного храму майже століття точились суперечки. Деякі дослідники відносили дату заснування храму до 5 ст. н. е., інші – до 10 ст., а деякі відносили пам’ятку взагалі до 16 ст. Тільки в 1985-1987 рр. тут були проведеш ґрунтові дослідження, які дали можливість науково обґрунтувати дату заснування – 3-5 ст. н. е і час його функціонування – до 16 століття.
Скельний храм являє собою приміщення, утворене природними розщілинами пісковику. Тут на одній з вертикальних стін розташоване наскальне зображення дерева, на одній з гілок якого сидить півень. У птаха
добре пророблені деталі – голови, дзьоба, гребеню, хвоста. Під деревом зображено постать людини, що стоїть на колінах. В її витягнутих руках чаша. Позаду людини зображено благородного оленя. Масивність людської постаті знаходить певні аналоги в зображеннях кам’яних ідолів черняхівської культури 3-5 століть. Неподалік рельєфу знаходилась піч-кам’янка, вибита в скелі лежанка, кераміка цього ж періоду, що була занесена сюди людьми, які відвідували храм. Храм використовувався і в більш пізній час аж до 16 століття.
Крім цього, на стінах вибиті написи, зроблені вже в епоху пізнього середньовіччя та нового часу. В 19 столітті шляхтич – володар бушанських земель вибив свій напис в честь події 1524 р., коли тут був заснований монастир католицького ордену Театинців.
Важливим для слов’янсько-руської археології є відкриття в 1990 році експедицією Кам’янець-Подільського педагогічного інституту під керівництвом І. С. Винокура майстерні слов’янського ювеліра середини І тис. н. е. В напівземлянці були знайдені 64 кам’яні ливарні форми, серед яких виявилась і перша в Європі форма для виливання пальчастих фібул.
Впродовж 11 сезонів (1970-1980 рр.) проводились дослідження на уличському городищі Х-ХІ ст. біля с. Сажки Немирівського району, яке було зруйноване в результаті раптового нападу. На городищі знайдено більше 100 кістяків загиблих, велика кількість кераміки, наконечників до стріл і сотні різноманітних побутових предметів.
Рядом відкриттів ознаменувалось дослідження слов’янського городища і селища Х-ХІ ст. біля с. Червоне Немирівського району (1967-1993 рр.). Знайдено значну кількість ювелірних виробів: срібні сережки „волинського типу”, бронзові дротяні браслети, перстень з вставленою намистиною синього кольору, бронзові каблучки тощо. В складі „скарбу ювеліра” знаходились бронзові ювелірні розкладні терези, матриця для виготовлення сережок та ін.
У 2009 році відбувся ряд археологічних експедицій на теренах області у тому числі і міжнародних (спільних українсько-польських). Вивчалися Немирівське скіфське городище VІІ-ІV ст. до н. е. біля м. Немирів, Северинівське скіфське городище VІІІ-ІV ст. до н. е. біля с. Межирів Жмеринського району, поселення трипільської культури ІV-ІІІ тис. до н. е. біля с. Бернашівка Могилів-Подільського району та виявлення пам’яток періоду неоліту в басейні річки Днітра.
На Вінниччині є ряд пам’яток, пов’язаних з іменами видатних людей. Так в смт. Браїлові Жмеринського району зберігся палац фон Мек, яку кілька разів відвідував російський композитор П. І. Чайковський. З іменем винахідника літака О. Ф. Можайського пов’язаний будинок в смт. Вороновиці. Музеї-садиби М. Коцюбинського та М. Пирогова, палац Потоцького в м. Тульчині, могили видатних композиторів М. Леонтовича та П. Ніщинського та могила соратника Б. Хмельницького Данила Нечая та ін. Споруджено ряд пам’ятників монументального мистецтва присвячених видатному українському поету та художнику Т.Г.Шевченку (15 пам’ятників), відомому українському поету та правозахиснику В. Стусу (с. Рахнівка, Гайсинського району) та першому Президенту УНР М. Грушевському (м. Козятин). До пам’яток монументального мистецтва національного значення належать пам’ятники М. Пирогову у м.Вінниці, М. Леонтовичу у м. Тульчині.
В останні роки особлива увага приділяється увіковіченню пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр. (в області споруджено 879 пам’ятників і пам’ятних знаків присвячених цим подіям, із них на перебуває на державному обліку 59) та незаслужено забутих діячів науки, культури, мистецтва тощо.

Завідувач сектором охорони
культурної спадщини М. Потупчик

15.04.2010

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами Вінницької області за І квартал 2010 року.

Загальний обсяг реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами за І квартал 2010р. порівняно з відповідним періодом 2009р. знизився на 29,2% внаслідок зменшення обсягів продажу продукції рослинництва в 1,6 раза. Зокрема, знизилась реалізація олії в 6,3 раза, зернових культур в 2,5 раза, насіння соняшнику на 15,0%, худоби та птиці – на 2,7%. Хоча, зросла в 7,8 раза реалізація картоплі і склала 329 тонн, овочів – в 4,1 раза (599 тонн), яєць – на 20,1% (49 млн.штук), цукру – на 19,8% (23 тис.тонн), плодів та ягід – на 17,7% (8 тис.тонн), молока та молочних продуктів – на 1,4% (25 тис.тонн).
Середні ціни реалізації у І кварталі 2010 року зросли на всі види сільськогосподарської продукції (за винятком картоплі, де знизились на 7,4%). Найбільш вагомо зросли ціни продажу овочів в 19,2 раза, цукру – в 2,2 раза.
Протягом року сільськогосподарськими товаровиробниками за продану переробним підприємствам худобу та птицю отримано дотацій за рахунок коштів податку на додану вартість на суму 3,5 млн.грн., молоко та молочні продукти – 6,9 млн.грн.
Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

Перший заступник начальника В.І. Погорельська

14.04.2010

Набуття права інтелектуальної власностіта використання об’єктів права інтелектуальної власності у Вінницькій області у 2009 році

У 2009р. у Вінницькій області новаторську діяльність здійснювало 25 організацій (юридичних осіб).
Ними до Державного департаменту інтелектуальної власності подано 300 заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки (об`єкти промислової власності – ОПВ). В розрізі видів економічної діяльності (ВЕД) найбільше заяв подали освітні установи – 90%, підприємства за ВЕД “операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям” – 9% загальної кількості.
Зберігається тенденція до зменшення кількості поданих до вітчизняного патентного відомства заявок на видачу охоронних документів.
В цілому по Україні кількість заявок на видачу охоронних документів становила майже 8 тис., що на 7% менше порівняно з попереднім роком.
Кількість заявок на винаходи, поданих у 2009р. до Державного департаменту інтелектуальної власності України у Вінницькій області, порівняно з 2008р. зменшилась на третину, і становила 33. На 7% скоротилась кількість заявок на корисні моделі і становила 266 одиниць. У 2009р. до вітчизняного патентного відомства подана лише 1 заявка на промислові зразки, проти 11 у 2008 році.
Заявки до патентних відомств інших держав на отримання охоронних документів не подавались.
Кількість отриманих охоронних документів на винаходи, корисні моделі та промислові зразки порівняно з 2008р. зменшилась на 5%, 9% та 33% відповідно, і становила 37, 290 і 4 одиниці.
Слід зазначити, що у 2009р. кількість використаних у виробництві корисних моделей зросла на 3%. В той же час використання винаходів, промислових зразків та раціоналізаторських пропозицій зменшилось на 8%, 6% та 41%, і становило 281, 33 та 57 одиниць відповідно.
В розрізі видів економічної діяльності левова частка всіх об’єктів права інтелектуальної власності (за даними юридичних осіб) впроваджувалась в установах освіти: 94% винаходів, 83% корисних моделей, 60% раціоналізаторських пропозицій. Промислові зразки 100% використовувались на підприємствах переробної промисловості.
Слід зазначити, що по використанню винаходів Вінницька область посідає четверте місце серед регіонів України. На підприємствах Вінниччини використовується 13% загальної кількості використаних у виробництві винаходів по Україні. По використанню корисних моделей на підприємствах Вінницька область займає третю позицію по Україні, а саме Чернігівська – 21%, Харківська – 17%, Вінницька – 11%, Івано-Франківська – 10% від загального обсягу використання корисних моделей по Україні.
Витрати підприємств та організацій Вінницької області, пов’язані з охороною прав на об’єкти промислової власності та раціоналізаторських пропозицій, зменшилися майже у двічі в порівнянні з 2008р., і становлять 674,0 тис.грн. З них 8% становила сплата зборів та державного мита, пов’язаних з видачею охоронних документів, 92% – ­­­виплата винагороди винахідникам та авторам промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій.
Чисельність винахідників, авторів промислових зразків, компонувань ІМС, раціоналізаторських пропозицій порівняно з 2008р. зменшилась майже на 20% і становила 657 осіб. З них чисельність авторів раціоналізаторських пропозицій (97 осіб) зменшилось більш, ніж на половину (56%), чисельність винахідників, авторів промислових зразків, компонувань ІМС на 13% і становить 560 осіб, з яких 82% мають повну вищу освіту та 18% початкову, або базову вищу освіту.
Більше третини (40%) винахідників за віком – до 30 років, від 31 до 40 років – майже чверть загальної чисельності винахідників, від 41 до 50 років – 15%, від 51 до 55 років – 9%, від 56 до 60 років – 6%, більше 60 років – 8% загальної чисельності. Більше третини (35%) всіх винахідників за статтю – жінки.

Заступник начальника С.В. Рибалко

13.04.2010

Травматизм на виробництві в 2009 році
у Вінницькій області

Відповідний вплив на чисельність та стан здоров’я населення області має травматизм на виробництві, який являється важливою соціально-економічною проблемою, яка потребує багато затрат на лікування постраждалих і виплату пенсій інвалідам, не говорячи про моральний збиток осіб, що втратили близьких.
Протягом 2009 року по колу звітуючих підприємств в області сталося 359 нещасних випадків, під час яких отримали травми 371 особа, з яких – 108 жінок. Загалом, протягом звітного року в зв’язку з травмами, що сталися на підприємствах, організаціях чи установах області було втрачено 15,9 тис. людино-днів, тобто кожний потерпілий в середньому перебував на лікарняному листі 42 дні.
Найбільша кількість травмованих була зафіксована в сільському господарстві (24%), переробній промисловості (20%), операціях з нерухомим майном (8%), діяльності транспорту і зв’язку (8%), а також в м.Вінниця (40%), Гайсинському (5%), Крижопільському (5%), Вінницькому (4%) та Калинівському (4%) районах.
Із загальної кількості нещасних випадків 83% (298) були визнані пов’язаними з виробництвом, під час яких постраждали 310 осіб (із них 97 жінок).
У 2009 році збільшився у порівнянні з минулими роками рівень травматизму зі смертельним наслідком. Так, в звітному році в області було зареєстровано 49 нещасних випадків зі смертельним наслідком на виробництві, з них 10 – безпосередньо пов’язаних з виробництвом. Загальна кількість загиблих від травматизму, пов’язаного з виробництвом, порівняно з 2000 роком зменшилась в 2 рази.
В 2009 році найбільш розповсюдженими видами подій залишаються:
дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються та обертаються, які призвели до травмування 66 особи, або 21% потерпілих на виробництві; падіння потерпілих – 116 осіб (37%); дорожньо-транспортні пригоди – 31 особа (10%); падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, грунту тощо – 27 осіб (9%).
Більшість нещасних випадків із загальної кількості сталися з причин, що не потребують ніяких матеріальних витрат. Найбільша кількість працюючих травмовані за причинами: порушення вимог безпеки під час експлуатації устаткування, машин, механізмів тощо – 59 осіб (19%) та порушення трудової і виробничої дисципліни – 25 осіб (8%), а також технічних причин (незадовільний технічний стан виробничих об’єктів) – 33 особи (11%).
На відшкодування шкоди потерпілим та ліквідацію наслідків нещасних випадків на виробництві підприємствами, установами та організаціями нараховано 248 тис. грн., з яких 54% (133 тис. грн.) – потерпілим, членам сімей та утриманцям померлих, здійснених за рахунок коштів підприємства.

Заступник начальника С.В.Рибалко

12.04.2010

“Квартирна черга та надання житла населенню області
у 2009 році”

На 1 січня 2010 року в області на черзі на одержання житла соціального призначення (безоплатного), а також кооперативних квартир перебувало майже 32 тис. сімей. Із цієї кількості сімей понад 63 відсотка припадає на м. Вінницю. Поліпшили житлові умови протягом звітного періоду 372 сім’ї. При цьому слід відмітити, що за останні дев’ятнадцять років черга на поліпшення житлових умов скоротилася у 2 рази, а кількість сімей, що отримали житло – в 13 раз. Cкорочення квартирної черги викликане рядом об’єктивних та суб’єктивних причин, зокрема ліквідацією її на підприємствах у зв’язку із структурною перебудовою, звільненням працівників, відсутністю коштів на будівництво житла, а також наданням населенню можливості купівлі житла без черги, тощо.
Майже 72% черговиків перебували на обліку для одержання житла у державному фонді, решта – на черзі у житлово-будівельних кооперативах.
З кожним роком збільшується термін перебування сімей у черзі на отримання житла. Так, якщо у 1990 році чекали поліпшення своїх житлових умов протягом 10 років майже 7 тис. сімей, у 2000 році – 16 тис. сімей, то у 2009 році – 19 тис. сімей.
Кожна третя сім’я (біля 10,0 тис.) стоїть на пільговій черзі, майже кожна одинадцята (3,0 тис.) має право позачергового одержання житла. Це, зокрема, багатодітні сім’ї та одинокі матері– 33%, військовослужбовці, звільнені в запас, або у відставку – 15%, мешканці ветхих та аварійних будинків, хворі за встановленим переліком, окремі категорії робітників та службовців, відповідно в середньому по 13%, учасники бойових дій, учасники війни, учасники бойових дій на території інших країн – в середньому 7%, тощо.
Разом з тим, кожна третя сім’я із зазначеної категорії черговиків чекає поліпшення своїх житлових умов 10 років і більше.
Серед громадян, які користуються правом позачергового одержання житла понад 23% складають сім’ї громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Одержали житло протягом року лише 4 сім’ї.
У 2009 році введено в експлуатацію 172 тис.кв.м. загальної площі житла. Порівняно з попереднім роком обсяги введення житла зменшились на 52,6%. Майже 77% житла введено в експлуатацію у м.Вінниці та Вінницькому районі.
За минулий рік в державному фонді отримали та покращили житлові умови 372 сім’ї, з них понад 18% – ті, які користуються правом першочергового одержання житла, біля 6% – громадяни, які користуються правом позачергового одержання житла, решта 76% – громадяни, які перебували в загальній черзі.
Найкраще становище з наданням квартир спостерігалося в минулому році у містах: Вінниці (83% від наданих квартир по області), в Мур.Куриловецькому районі (10%), м.Могилів-Подільському (3%).
Кількість молодих сімей, які перебувають на квартирному обліку становлять 14% (4,5 тис. сімей) із загальної кількості черговиків. Одержали житло у минулому році лише 6 молодих сімей, які стояли у загальній черзі, отримали квартири у новобудовах, а 12 сімей із черги покращили житлові умови без зняття з обліку.
Привертає до себе увагу також проблема забезпеченості житлом молодих сімей. Загальна кількість сімей, які звернулися до “ Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву” з початку його заснування включаючи 2009р,. становить 2341 особу. Протягом минулого року 27 осіб звернулися до фонду на отримання кредиту. По програмі пільгового довготермінового кредиту – 26 осіб , а по програмі часткової компенсації відсотків кредитів комерційних банків – 1особа.
Протягом попереднього року кредит отримали 7 осіб на суму понад 1,7 млн.грн. Кількість молодих сімей, які отримали житло з початку заснування фонду становлять 1187 сімей; по програмі пільгового кредитування – 433 сім’ї та 754 сім’ї – по програмі часткової компенсації.

Заступник начальника С.В.Рибалко

06.04.2010

До Всесвітнього Дня здоров’я

У 1948 році, 7 квітня, був прийнятий Статут Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я. Ця дата щорічно відмічається як Всесвітній день здоров’я. Створенню ВООЗ передували багаторічні зусилля, спрямовані на налагодження міжнародної співпраці в галузі охорони здоров’я. Щороку в цей день надається можливість зосередити увагу світової спільноти на якійсь важливій темі глобальної охорони здоров’я.
Стан здоров’я населення в значній мірі визначає економічний, фізичний та моральний потенціал суспільства, а в час зростання економічної напруги, нестабільності умов проживання та екстремальних ситуацій проблема здоров’я людини є чи не найбільш актуальною.
За даними Міністерства охорони здоров’я медичну допомогу населенню області в 2009 році надавали 316 амбулаторно-поліклінічних закладів, планова ємність яких 142 відвідування за зміну в розрахунку на 10000 жителів, 109 лікарських лікарняних закладів на 12,5 тис. ліжок, 934 фельдшерсько-акушерських пункти.
На початок поточного року в медичних закладах області працювало майже 8 тис. лікарів усіх спеціальностей та більше 16 тис. працівників середнього медичного персоналу. В середньому, кожні 10 тис. жителів області обслуговують 46 лікарів та 100 осіб середнього медичного персоналу.
Найбільше серед медичних фахівців терапевтів – 20%, хірургів – 15%, стоматологів – 8%, педіатрів та акушерів-гінекологів – по 6%. Більша половина (59%) лікарів області – це жінки, щодо середнього медичного персоналу, найбільше серед них медичних сестер – 68%, а жінки складають 92%.
Виключно важливе місце в системі охорони здоров’я по своєму змісту, об’єму і значенню займає позалікарняна допомога, основною формою якої є амбулаторно-поліклінічна допомога. Так, по системі Міністерства охорони здоров’я на амбулаторному прийомі, при відвідуванні лікарями хворих вдома (включаючи швидку, невідкладну термінову і планово-консультативну допомогу) мешканцями області було зроблено 16 млн. 478 тис. відвідувань, з них більше 3 млн. – до дітей. В середньому кожний житель області 10 раз на рік відвідав лікаря або зробив виклик додому.
Швидку медичну допомогу населенню надавали 45 станцій (відділень) швидкої медичної допомоги, в яких працювали 272 лікаря та 771 працівник середнього медичного персоналу. За минулий рік ними виконано більше 472 тис. виїздів, під час яких 470 тис. хворим надана швидка медична допомога, в тому числі майже 100 тис., або 21% – сільським жителям. Крім того, 77 тис. жителям області була надана амбулаторна допомога. В середньому за день було виконано 1313 викликів та більш як 1,5 тис. хворим надана медична допомога.
Для ефективного оздоровлення та відпочинку населення Вінниччини працювали 21 санаторій, 6 санаторіїв-профілакторіїв, три бази відпочинку, де відпочивали та відновили своє здоров’я більше 73 тис.осіб, з них майже 13 тисяч (17 %) – дітей та підлітків.
Основними напрямками спеціалізації санаторіїв в області є лікування опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи, органів дихання, кровообігу, а також захворювання нервової системи і туберкульозу.
Здоров’я населення є однією з головних умов соціального благополуччя й успішного економічного зростання, збільшення тривалості активного життя, поліпшення демографічної ситуації.

Направлено для публікації. При оприлюдненні посилання на джерело отримання інформації обов’язкове.

Заступник начальника С.В. Рибалко
Обновлено 06.01.2012 10:53
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області