Печать

Плани та графіки

Календар оприлюднення пресвипусків у 2022 роціПримітка.
По кожному прес-випуску:
- верхній рядок – дата оприлюднення;
- нижній рядок – період, за який підготовлено прес-випуск.

 

I Демографічна та соціальна статистика

Населення та міграція


січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Демографічна ситуація
у Вінницькій області
19press 21press 21press 19
19 20 19
19
20
19
21
20
(01-11.21) (2021)
(01.22)
(01-02.22) (01-03.22) (01-04.22) (01-05.22) (01-06.22) (01-07.22) (01-08.22) (01-09.22) (01-10.22)
Демографічна ситуація
у м.Вінниці
19press 21press 21press 19
19
20
19
19
20 19
21
20
(01-11.21) (2021) (01.22) (01-02.22) (01-02.22) (01-02.22) (01-02.22) (01-02.22) (01-02.22) (01-02.22) (01-02.22) (01-02.22)
Кількість живонароджених27press(2021)Кількість зареєстрованих шлюбів 05press
(2021)
Склад населення Вінницької області за статтю і віком 29press
(2021)

Ринок праці

Зайнятість та безробіття


січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Зайнятість та безробіття населення Вінницької області

29press01

28


29


(2021)(01-03.22)

(01-06.22)

(01-09.22)

Оплата праці та соціально-трудові відносини


січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Стан заборгованості з виплати заробітної плати працівникам Вінницької області
01press 02press 30

03, 31

01
01, 31
30

01, 30
30

(на 01.22)
(на 02.22)
(на 03.22)

(на 04.22)
(на 05.22)

(на 06.22)
(на 07.22)
(на 08.22)
(на 09.22)

(на 10.22)
(на 11.22)
(на 12.22)
Заробітна плата працівників
Вінницької області
31press
01press 29
29
30
30
29
30
29
31
29
29
(12.21)

(01.22)
(02.22)
(03.22) (04.22) (05.22) (06.22) (07.22) (08.22) (09.22) (10.22) (11.22)
Заробітна плата працівників
Вінницької області
за квартал


03press

03


02


02


(10-12.21)

(01-03.22)

(04-06.22)

(07-09.22)

Охорона здоров’я

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
До Всесвітнього дня боротьби
із захворюванням на туберкульоз


22press(2021)

До Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на рак молочної залози
18(2021)


До Міжнародного дня  боротьби зі СНІДом

29(2021)

Доходи та умови життя


січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Витрати і доходи домогосподарств Вінницької області

08press


(2021)

Споживання продуктів харчування домогосподарствами Вінницької області
(за даними вибіркового опитування домогосподарств у 2021 році)


12press

(2021)

Самооцінка домогосподарствами Вінницької області рівня своїх доходів


02 press


(2021)
Соціальний захист

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

До Міжнародного дня молоді


09(2021)До Міжнародного дня захисту дітей30press(2021)
До Дня усиновлення27(2021)До Міжнародного дня людей похилого віку28(2021)До Дня працівників соціальної сфери

02(2021)

До Міжнародного дня людей з інвалідністю

30(2021)

Населені пункти та житло

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Про оплату населенням Вінницької області житлово-комунальних послуг 13press 11press

13


12


14
(11.21)
(12.21)


(І кв. 22)


(ІІ кв.22)

(ІІІ кв.22)

Правосуддя та злочинність


січень

лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
До Міжнародного дня боротьби з наркоманією та наркобізнесом
23press


(2021)


Культура


січень

лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
До дня пам'яток історії та культури14press(2021)
До Всеукраїнського дня бібліотек
27(2021)II Економічна статистика

Економічна діяльність

Національні рахунки

 

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Валовий регіональний продукт Вінницької області
08press
(2020)

Економічна діяльність

Діяльність підприємств


січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Діяльність підприємств Вінницької області у 2021 році
29
(2021)

Діяльність малих підприємств  Вінницької області у 2021 році30


(2021)

Діяльність малих та середніх підприємств у районах Вінницької області у 2021 році
30(2021)

Діяльність підприємств торгівлі –
до Дня працівника торгівлі

22


(2021)
Діяльність будівельних підприємств –
до Дня будівельника05(2021)Стан розвитку підприємництва на Вінниччині – до Дня підприємця02


(2021)


Діяльність  малих та середніх підприємств у районах Вінницької області – до Дня підприємця


02


(2021)Діяльність машинобудівних підприємств  – до Дня машинобудівника23


(2021)Діяльність підприємств харчової промисловості – до Дня працівника харчової промисловості
13


(2021)


Діяльність підприємств та фізичних осіб-підприємців  Вінницької області
у 2021 роціі

17
(2021)


Діяльність   підприємств та фізичних осіб-підприємців у районах Вінницької області у 2021 році
19


(2021)


Діяльність підприємств та фізичних осіб-підприємців автомобільного транспорту – до Дня автомобіліста і дорожника 28
(2021)
Попередні фінансові  результати діяльності великих та середніх підприємств Вінницької області
у 2021 році
20
(2021)
Фінансові  результати діяльності підприємств Вінницької області 22
(2021)
Фінансові  результати діяльності підприємств у районах Вінницької області у 2021 році 22
(2021)
Фінансовий стан  підприємств  сільського господарства Вінницької області 23
(2021)
Фінансовий стан  підприємств  промисловості Вінницької області 24
(2021)
Фінансові результати  діяльності великих та середніх підприємств  Вінницької області 31 30 30
(01-03.22) (01-06.22) (01-09.22)
Фінансовий стан великих та середніх підприємств промисловості Вінницької області за видами економічної діяльності 31 30 30
(01-03.22) (01-06.22) (01-06.22)

Послуги

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Діяльність підприємств сфери послуг Вінницької області

11press

09
08


08


(IVкв.21)


(Ікв. 22)


(ІІкв. 22)

(ІІІкв.22)

Внутрішня торгівля

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Стан внутрішньої торгівлі Вінницької області за 2021 рік


20press


(2021)До Дня працівників торгівлі 21press
(2021)
До Дня фармацевтичного працівника 15
(01-06.22)
Стан торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 21
(01-09.22)

Капітальні інвестиції


січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Капітальні інвестиції
у Вінницькій області


01press

01

01

01


(01-12.21)


(01-03.22)


(01-06.22)


(01-09.22)

Сільське, лісове та рибне господарство

Сільське господарство

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Посів озимих культур під урожай наступного року станом на 1 січня 2022 року
22press

(на 01.22)
Площі та валовий збір урожаю сільськогосподарських культур


29press


(2021)
Стан тваринництва Вінницької області

22press 21

21(2021)
(01-03.22)

(01-09.22)

Стан сільського господарства
Вінницької області

03press


(2021)


Реалізація продукції сільського господарства підприємствами Вінницької області


22


22


25
(01-03.22)

(01-06.22)

(01-09.22)

Результати заключного обліку посівних площ під урожай 2022 року

29(2022)Про хід збирання урожаю сільськогосподарських культур

22

21
(на 01.08.22)

(на 01.10.22)

Наявність та надходження зернових культур на підприємства Вінницької області


22


22


25

(01-03.22)


(01-06.22)

(01-09.22)

Споживання продуктів харчування населенням Вінницької області у 2021 році


15(2021)


До Дня працівників сільського господарства
18(на 01.10.22)

Лісове господарство та мисливство


січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Лісове господарство Вінницької області


29


(2021)Енергетика

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Використання палива у 2021 році
30


(2021)


Промисловість

 

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами Вінницької області 10press 07press 11press 06 10 06 11 05 07 05 07 07
(01-11.21) (01-12.21) (01.22) (01-02.22) (01-03.22) (01-04.22) (01-05.22) (01-06.22) (01-07.22) (01-08.22) (01-09.22) (01-10.22)
Підсумки роботи промисловості Вінницької області
01press 03press 31 03, 31 04 02 01 03 01 01

(01-12.21) (01.22)
(01-02.22)
(01-03.22)
(01-04.22)
(01-05.22) (01-06.22) (01-07.22) (01-08.22) (01-09.22) (01-10.22)
Робота підприємств Вінницької області з виробництва харчових продуктів та напоїв 04press 06 05 04
(2021) (01-03.22) (01-06.22) (01-09.22)
Виробництво цукру у Вінницькій області 08press
(01-12.21)
До Дня хіміка 26
(01-12.21)
Виробництво товарів легкої промисловості у Вінницькій області 09press
(01-12.21)
Частка Вінниччини у загальнодержавному виробництві окремих видів промислової продукції 02
(2021)
(01-06.22)
Виробництво будівельних матеріалів 11
(2021)
(01-06.22)
До Дня машинобудівника 22
(01-07.22)
До Дня працівників харчової промисловості 12
(2021)
(01-08.22)
До Дня енергетика 20
(2021)
(01-10.22)

Будівництво

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Стан житлового будівництва
у Вінницькій області

28press


27press


26


25

(2021)


(01-03.22)


(01-06.22)

(01-09.22)
Діяльність будівельних підприємств Вінниччини
01press 03press 04
03
01
05
01
01
03
01 02

(2021)
(01.22)
(01-02.22)
(01-03.22) (01-04.22) (01-05.22) (01-06.22) (01-07.22) (01-08.22) (01-09.22) (01-10.22)
До Дня будівельника 11
(01-06.22)

Транспорт

січень

лютий
березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Стан вантажних та пасажирських автоперевезень: Вінниччина серед регіонів 28press 28 28 28
(2021) (01-03.22) (01-06.22) (01-09.22)
Робота автомобільного транспорту Вінниччини у 2021 році 20
(2021)
Стан транспортно-дорожнього комплексу Вінницької області (До Дня автомобіліста і дорожника) 27
(2021)
Місце залізничного транспорту в транспортному комплексі області
(До Дня залізничника)
01
(2021)

Туризм

 

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
До Дня фізичної культури та спорту 08
(2021)
До Всесвітнього дня туризму 23
(2021)

Зовнішньоекономічна діяльність


січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Польща – надійний партнер Вінниччини в зовнішній торгівлі 21press

(01-11.21)


Стан зовнішньої торгівлі Вінниччини
22press

23press

23
(2021)


(І кв. 22)

(І пів.22)
Стан зовнішньоекономічних відносин
з країнами Азії


23press
(01.22)

Експортні поставки сільськогосподарської продукції


20

(01-02.22)Торгівля Вінниччини з Європою
(До Дня Європи)19(І кв. 22)


Сфера послуг Вінниччини на зовнішньому ринку

22

(І пів.22)Експорт Вінниччини21


(01-07.22)Найбільші партнери Вінниччини в зовнішній торгівлі товарами
22


(9 міс. 22)

Споживчі ціни

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Індекси споживчих цін
13press 14press 15press 13press
13press
15press 13press 15
14
13
15
14
(12.21)
(01.22)
(02.22) (03.22) (04.22) (05.22) (06.22) (07.22) (08.22) (09.22) (10.22) (11.22)

Наука та інновації

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Науковий потенціал Вінницької області

30
(2021)
Інноваційна діяльність промислових підприємств 24
(2021)

Навколишнє середовище

 

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Довкілля Вінниччини 29
(2021)
Обновлено 02.08.2022 11:22
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області