БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Порядок організації та проведення особистого прийому громадян Друк

Звернення громадян

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Головного управління статистики
у Вінницькій області
01.12.2015  №115

ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом
Головно
го управління статистики у Вінницькій області

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики у Вінницькій області (далі – ГУС у Вінницькій області).

 2. Особистий прийом громадян начальником ГУС у Вінницькій області відповідно до статті 22 Закону України „Про звернення громадян” проводиться відповідно до цього Порядку.

 3. Особистий прийом громадян першим заступником та заступником начальника ГУС у Вінницькій області проводиться у визначені графіком дні, крім святкових і неробочих днів, за попереднім записом.

 У разі відсутності першого заступника та заступника начальника ГУС у Вінницькій області особистий прийом громадян проводять уповноважені ними посадові особи.

 У разі незгоди громадянина на особистий прийом іншою уповноваженою посадовою особою громадянин має право подати письмове звернення, яке реєструється й опрацьовується відповідно до Закону України „Про звернення громадян”, або записатися на наступний згідно з графіком особистий прийом відповідним заступником начальника ГУС у Вінницькій області.

 Особистий прийом громадян, яким присвоєно звання Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєне почесне звання України „Мати-героїня”, проводиться першочергово.

 4. Графік особистого прийому громадян керівництвом ГУС у Вінницькій області затверджує начальник ГУС у Вінницькій області.

 5. Інформація про Порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом ГУС у Вінницькій області розміщується на офіційному веб-сайті ГУС у Вінницькій області в мережі Інтернет та в приміщенні ГУС у Вінницькій області в доступному для вільного ознайомлення місці.

6. Попередній запис на особистий прийом до начальника ГУС у Вінницькій області, першого заступника та  заступника начальника проводить працівник відділу кадрового забезпечення ГУС у Вінницькій області, відповідно до покладених обов’язків щосереди, крім святкових і неробочих днів, з 10-ї до 13-ї години.

 Запис на прийом до начальника ГУС у Вінницькій області проводиться у разі, коли порушене громадянином питання не вирішено після особистого прийому першим заступником та заступником начальника ГУС у Вінницькій області відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 Проведення запису громадян на особистий прийом керівництвом ГУС у Вінницькій області завершується за сім днів до передбаченої графіком дати прийому відповідним керівником ГУС у Вінницькій області.

 7. Вхід громадян до приміщення ГУС у Вінницькій області потребує оформлення перепустки відповідно до встановленого порядку.

 Вхід до приміщення ГУС у Вінницькій області осіб, які мають при собі зброю, громіздкі речі тощо, перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, мають явні ознаки психічного розладу або поведінка яких створює небезпеку для оточуючих, забороняється.

 8. Громадянин може записатися на прийом керівництвом ГУС у Вінницькій області особисто або через представника, повноваження якого оформлені в установленому порядку. В інтересах малолітніх, неповнолітніх і недієздатних осіб на прийом керівництвом ГУС у Вінницькій області записуються їх законні представники.

 Для запису на особистий прийом керівництвом ГУС у Вінницькій області та участі в особистому прийомі громадяни пред’являють документи, що посвідчують їх особу, а в разі представлення інтересів інших осіб – також  документи, що  підтверджують відповідні повноваження.

 Під час попереднього запису на особистий прийом керівництвом ГУС у Вінницькій області фіксується прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, номери контактних телефонів чи відомості щодо інших засобів зв’язку з ним. Під час попереднього запису на особистий прийом громадянин, його представник також надає за особистим підписом письмовий виклад змісту питань, що порушуватимуться на особистому прийомі. Крім того, з’ясовується, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийняте рішення, вивчаються документи, інші матеріали, що їх подає громадянин для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

З’ясування інших відомостей про громадянина, його представника, одержання іншої інформації, що не стосується змісту порушуваних питань, під час попереднього запису на прийом керівництвом ГУС у Вінницькій області забороняється.

 9. Попередній запис на прийом громадянина керівництвом ГУС у Вінницькій області не проводиться у разі звернення:

– одного й того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо воно вирішено по суті;

– з питання оскарження рішення з порушенням терміну його подання, визначеного статтею 17 Закону України „Про звернення громадян”;

– особи, визнаної судом недієздатною, а також при відсутності документів, що посвідчують особу громадянина, а в разі представлення інтересів інших осіб – ще й документів, що підтверджують відповідні повноваження.

 Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз’яснення.

 10. Повторний прийом громадянина з питання, розглянутого керівництвом, проводиться в разі, якщо питання, порушене в першому зверненні, не було вирішено по суті.

 11. У разі повторного звернення громадянина вивчаються матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини повторного звернення, надаються необхідні роз’яснення та можлива допомога.

 12. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом керівництвом ГУС у Вінницькій області з підстав ознак раси, кольору, шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

 13. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та/або особи, які перебувають у родинних відносинах з такими громадянами.

 Особа віком від 14 років, малолітня особа, здатна сформулювати власні погляди, має право бути присутня і заслухана безпосередньо на особистому прийомі керівництвом ГУС у Вінницькій області з питань реалізації своїх прав і законних інтересів.

 Присутність на особистому прийомі інших осіб, ніж передбачено цим пунктом, забороняється.

 14. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі керівництвом ГУС у Вінницькій області неможливо, громадянин подає письмове звернення, яке має бути оформлене та розглядається відповідно до Закону України „Про звернення громадян”,

 15. Звернення громадян, оформлені на особистому прийомі, реєструє працівник відділу кадрового забезпечення ГУС у Вінницькій області, відповідно до покладених обов’язків та вимог  Інструкції з діловодства та зверненнями громадян.

 16. Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (на його бажання).

 17. За результатами особистого прийому громадян керівництво ГУС у Вінницькій області вживає у межах своїх повноважень заходів, передбачених законодавством.

 18. Відділ документального забезпечення та контролю виконання систематично аналізує й узагальнює звернення громадян на особистому прийомі керівництвом ГУС у Вінницькій області та подає відповідну інформацію щокварталу Державній службі статистики України.

Останнє оновлення на Понеділок, 18 березня 2019, 12:40
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області