ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Витрати на охорону навколишнього природного середовища 
за видами економічної діяльності у 2023 році1

(у фактичних цінах; тис.грн)

 

Код за
КВЕД-2010

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні
витрати

Усі види економічної діяльності

 

1179469,8

5965,0

1173504,8

   Сільське, лісове та рибне господарство

А

683182,0

8,5

683173,5

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

1238,5

1238,5

   Переробна промисловість

С

40758,5

792,1

39966,4

   Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря

D

40368,3

5011,2

35357,1

   Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

Е

400462,4

153,2

400309,2

   Будівництво

F

8,3

8,3

   Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

   Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

87,8

87,8

   Тимчасове розміщування й організація харчування

I

   Інформація та телекомунікації

J

   Фінансова та страхова діяльність

K

   Операції з нерухомим майном

L

279,1

279,1

   Професійна, наукова та технічна діяльність

M

   Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування

N

11941,6

11941,6

   Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

70,2

70,2

   Освіта

P

11,1

11,1

   Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

45,8

45,8

   Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

   Надання інших видів послуг

S

1016,2

1016,2

1 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив 92,7%). Дані можуть бути уточнені.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області