ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення
за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) у 2023 році


 

Код за
КВЕД-2010

Кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів

Крім того,
кількість викидів діоксиду вуглецю

т

2023 % до 2022

т

2023 % до 2022

Усі види економічної діяльності

 

83321,8

119,8

3860062,8

111,2

   Сільське, лісове та рибне господарство

А

13572,6

107,4

358244,3

101,2

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

162,8

100,0

4317,8

67,4

   Переробна промисловість

С

6495,7

106,3

360962,9

106,6

   Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого
   повітря

D

58043,5

122,1

3067385,2

114,9

   Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

Е

2929,2

715,0

2885,0

328,5

   Будівництво

F

24,7

112,8

1130,4

99,8

   Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів
   і мотоциклів

G

68,5

85,3

902,7

87,5

   Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська
   діяльність

H

818,9

48,1

39822,0

55,8

   Тимчасове розміщування й організація харчування

I

8,8

100,0

   Інформація та телекомунікації

J

0,1

88,8

22,9

69,2

   Фінансова та страхова діяльність

K

2,9

84,9

162,8

85,4

   Операції з нерухомим майном

L

321,6

96,6

10859,6

74,3

   Професійна, наукова та технічна діяльність

M

153,0

2081,3

737,4

869,3

   Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
   обслуговування

N

   Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне     
   страхування

O

81,7

189,9

2069,9

120,9

   Освіта

P

346,0

95,2

3373,6

78,6

   Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

291,8

177,3

7186,3

106,3

   Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

   Надання інших видів послуг

S

1Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив 87,5%). Дані можуть бути уточнені.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області