ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Печать

Статистична інформація

Фінансові результати до оподаткування підприємств
за видами економічної діяльності 
у 2023 році1,2


 

Код за КВЕД-2010

Фінансо-вий      результат (сальдо) до оподат-кування, тис.грн

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної  кількості  підпри-ємств

фінансо-вий     результат, тис.грн

у % до   загальної кількості підпри-ємств

фінансо-вий

результат, тис.грн

Усього

17804235,4 

75,7

23216771,4

24,3

5412536,0

   сільське, лісове та рибне господарство

A

4909791,2

81,5

7757577,9

18,5

2847786,7

   промисловість

B+C+D+E

7194649,3

73,3

8018518,9

26,7

823869,6

   будівництво

F

399705,7

71,3

534905,9

28,7

135200,2

   оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
   засобів і мотоциклів

G

3190848,0

78,9

3786268,8

21,1

595420,8

   транспорт, складське господарство, поштова
   та курʼєрська діяльність

H

–198670,3

71,7

342266,2

28,3

540936,5

   тимчасове розміщування й організація харчування

I

2890,8

70,2

24165,2

29,8

21274,4

   інформація та телекомунікації

J

364548,9

71,7

406788,0

28,3

42239,1

   фінансова та страхова діяльність

K

60411,6

71,4

63708,3

28,6

3296,7

   операції з нерухомим майном

L

183011,5

69,0

411945,3

31,0

228933,8

   професійна, наукова та технічна діяльність

M

1153786,9

67,6

1180166,5

32,4

26379,6

   діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
   обслуговування

N

30244,5

65,9

90843,5

34,1

60599,0

   освіта

P

8105,4

69,2

9034,2

30,8

928,8

   охорона здоровʼя та надання соціальної допомоги

Q

502992,9

72,0

582850,6

28,0

79857,7

   мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

491,4

64,0

5262,4

36,0

4771,0

   надання інших видів послуг

S

1427,6

76,6

2469,7

23,4

1042,1

1 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів. Дані попередні.
2 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області