БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень–липень 2019 року


Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

48453012,5

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

39312739,0

81,1

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

978161,8

2,0

   Переробна промисловість

С

38334577,2

79,1

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

29877429,8

61,7

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
     шкіри та інших матеріалів

13-15

205173,3

0,4

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність

16-18

1846723,2

3,8

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1079920,5

2,2

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

432514.2

0,9

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

896676,4

1,9

     металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1760426,6

3,6

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

1615857,3

3,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

8846470,2

18,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

293803,3

0,6

  • за січень–червень 2019 року
    •  

      Код за
      КВЕД-2010

      Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
      без ПДВ та акцизу

      тис.грн

      у % до всієї реалізованої продукції

      Промисловість

      B+C+D+Е 

      41925712,6

      100,0

      Добувна та переробна промисловість

      B+C

      33758567,4

      80,5

      Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

      B

      802786,7

      1,9

      Переробна промисловість

      С

      32955780,7

      78,6

      з неї

       

       

      виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

      10-12

      25828541,8

      61,6

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

      13-15

      172093,6

      0,4

      виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

      16-18

      1557946,2

      3,7

      виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

      19

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

      20

      909729,4

      2,2

      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

      21

      386261,1

      0,9

      виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

      22, 23

      732381,0

      1,7

      металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

      24, 25

      1495237,1

      3,6

      машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

      26-30

      1368242,9

      3,3

      Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

      D

      7917615,4

      18,9

      Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

      Е

      249529,8

      0,6

  • за січень–травень 2019 року
    • Код за
      КВЕД-2010

      Обсяг реалізованої промислової продукції
      (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

      тис.грн

      у % до всієї
      реалізованої продукції

      Промисловість

      B+C+D+Е 

      35325121,6 

      100,0

        Добувна та переробна промисловість

      B+C

      28416844,7 

      80,4

         Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

      B

      650274,9 

      1,8

         Переробна промисловість

      С

      27766569,8 

      78,6

           з неї

       

       

           виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

      10-12

      21791687,4

      61,7

           текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
           шкіри та інших матеріалів

      13-15

      139258,8

      0,4

           виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
           поліграфічна діяльність

      16-18

      1324123,3

      3,7

           виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

      19

           виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

      20

      759656,7

      2,2

           Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
           фармацевтичних препаратів

      21

      316833,1

      0,9

           виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
           мінеральної продукції

      22, 23

      600398,5

      1,7

           металургійне виробництво, виробництво готових металевих
           виробів, крім машин і устатковання

      24, 25

      1321628,6

      3,7

           машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

      26-30

      1124804,6

      3,2

      Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

      D

      6701412,3 

      19,0

      Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

      Е

      206864,6 

      0,6

  • за січень–квітень 2019 року
    • Код за
      КВЕД-2010

      Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

      без ПДВ та акцизу

      тис.грн

      у % до всієї реалізованої продукції

      Промисловість

      B+C+D+Е 

      27682866,0 

      100,0

        Добувна та переробна промисловість

      B+C

      21851269,2 

      78,9

         Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

      B

      498743,7 

      1,8

         Переробна промисловість

      С

      21352525,5 

      77,1

           з неї

       

       

           виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

      10-12

      16873821,6

      61,0

           текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
           шкіри та інших матеріалів

      13-15

      109650,3

      0,4

           виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
           поліграфічна діяльність

      16-18

      1051762,4

      3,8

           виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

      19

           виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

      20

      590717,8

      2,1

           Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
          фармацевтичних препаратів

      21

      247666,4

      0,9

           виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
           мінеральної продукції

      22, 23

      431021,4

      1,6

           металургійне виробництво, виробництво готових металевих
           виробів, крім машин і устатковання

      24, 25

      922551,7

      3,3

           машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

      26-30

      842581,8

      3,0

      Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

      D

      5667088,8 

      20,5

      Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

      Е

      164508,0 

      0,6

  • за січень–березень 2019 року
    • Код за
      КВЕД-2010

      Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
      без ПДВ та акцизу

      тис.грн

      у % до всієї реалізованої продукції

      Промисловість

      B+C+D+Е 

      20497039,5 

      100,0

        Добувна та переробна промисловість

      B+C

      15836525,6 

      77,3

         Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

      B

      339983,2 

      1,7

         Переробна промисловість

      С

      15496542,4 

      75,6

           з неї

       

       

           виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

      10-12

      12258737,6

      59,8

           текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
           шкіри та інших матеріалів

      13-15

      82866,9

      0,4

           виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
           поліграфічна діяльність

      16-18

      790262,9

      3,9

           виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

      19

           виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

      20

      406839,3

      2,0

           Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
           фармацевтичних препаратів

      21

      195197,9

      1,0

           виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
           мінеральної продукції

      22, 23

      278586,1

      1,4

           металургійне виробництво, виробництво готових металевих
           виробів, крім машин і устатковання

      24, 25

      667592,3

      3,3

           машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

      26-30

      602157,5

      2,9

      Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

      D

      4537205,1 

      22,1

      Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

      Е

      123308,8 

      0,6

  • за січень–лютий 2019 року
    • Код за
      КВЕД-2010

      Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
      без ПДВ та акцизу

      тис.грн

      у % до всієї
      реалізованої продукції

      Промисловість

      B+C+D+Е 

      12948235,0 

      100,0

        Добувна та переробна промисловість

      B+C

      9753740,3 

      75,3

         Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

      B

      199027,4 

      1,5

         Переробна промисловість

      С

      9554712,9 

      73,8 

           з неї

       

       

           виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

      10-12

      7624629,2

      58,9

           текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
           шкіри та інших матеріалів

      13-15

      51068,7

      0,4

           виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
           поліграфічна діяльність

      16-18

      521126,4

      4,0

           виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

      19

           виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

      20

      238998,9

      1,8

           Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
           фармацевтичних препаратів

      21

      120358,0

      0,9

           виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
           мінеральної продукції

      22, 23

      147514,5

      1,1

           металургійне виробництво, виробництво готових металевих
           виробів, крім машин і устатковання

      24, 25

      406271,9

      3,1

           машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

      26-30

      309520,5

      2,4

      Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

      D

      3111844,2

      24,0

      Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

      Е

      82650,5 

      0,7

  • у січні 2019 року
    • Код за
      КВЕД-2010

      Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
      без ПДВ та акцизу

      тис.грн

      у % до всієї
      реалізованої продукції

      Промисловість

      B+C+D+Е 

      6669013,0 

      100,0

        Добувна та переробна промисловість

      B+C

      4935909,2 

      74,0

        Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

      B

      101626,7 

      1,5

         Переробна промисловість

      С

      4834282,5 

      72,5 

           з неї

       

       

           виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

      10-12

      3963196,1

      59,4

           текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
           шкіри та інших матеріалів

      13-15

      22660,1

      0,3

           виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
           поліграфічна діяльність

      16-18

      287295,3

      4,3

           виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

      19

           виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

      20

      110262,5

      1,7

           Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
           фармацевтичних препаратів

      21

      53098,9

      0,8

           виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
           мінеральної продукції

      22, 23

      58655,3

      0,9

           металургійне виробництво, виробництво готових металевих
          виробів, крім машин і устатковання

      24, 25

      157234,1

      2,4

           машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
           устатковання

      26-30

      120482,1

      1,8

      Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

      D

      1689960,2

      25,3 

      Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

      Е

      43143,6 

      0,7

Останнє оновлення на Четвер, 05 вересня 2019, 13:37
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області