БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні 2019 року


Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е 

6669013,0 

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

4935909,2 

74,0

  Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

101626,7

1,5

   Переробна промисловість

С

4834282,5

72,5

     з неї

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

3963196,1

59,4

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
     шкіри та інших матеріалів

13-15

22660,1

0,3

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність

16-18

287295,3

4,3

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

110262,5

1,7

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

53098,9

0,8

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
     мінеральної продукції

22, 23

58655,3

0,9

     металургійне виробництво, виробництво готових металевих
    виробів, крім машин і устатковання

24, 25

157234,1

2,4

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

120482,1

1,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1689960,2

25,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

43143,6

0,7

Останнє оновлення на Четвер, 07 березня 2019, 13:15
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області