Печать

Статистична інформація

Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів
в атмосферне повітря за категоріями джерел викидів
у 2020 році

 

Найменування категорій

Кількість викинутих у атмосферне повітря забруднюючих речовин, тонн

сірки
діоксид

діоксид азоту

оксид вуглецю

неметанові леткі органічні сполуки

поліароматичні вуглеводні

тверді частинки Тч2,5

тверді частинки Тч10

аміак

Усього по підприємству

43341,7 

6825,0

5617,2

2053,7

0,0

569,3

690,8

1096,2

   у тому числі

   Енергетика

43160,8

6504,2

4210,3

1335,1

69,6

160,9

4,5

   Виробництво

154,6

272,9

995,9

638,6

0,0

238,2

413,7

42,8

   Сільське господарство

13,0

42,8

182,0

77,0

259,5

112,3

1007,7

   Відходи

7,0

3,1

158,9

0,0

0,0

39,5

   Інші стаціонарні
   джерела викидів

6,3

2,0

70,1

3,0

2,0

3,9

1,7