Печать

Статистична інформація

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт1

(тис.грн)

Рік

Обсяг витрат – усього

У тому числі на виконання

фундаментальних  наукових
досліджень

прикладних наукових
досліджень

науково-технічних
(експериментальних)
розробок

тис.грн

у % до загального
обсягу витрат на
виконання
наукових
досліджень і
розробок

тис.грн

у % до загального
обсягу витрат на
виконання
наукових
досліджень і
розробок

тис.грн

у % до загального
обсягу витрат на
виконання
наукових
досліджень і
розробок

2010

44168,8

8900,7

20,2

11950,2

27,1

23317,9

52,8

2011

37772,3

8918,7

23,6

10478,4

27,7

18375,2

48,6

2012

37226,6

16576,3

44,5

7737,3

20,8

12913,0

34,7

2013

28986,4

14400,2

49,7

7658,6

26,4

6927,6

23,9

2014

33182,5

14148,6

42,6

9966,3

30,0

9067,6

27,3

2015

26912,9

13677,0

50,8

8699,4

32,3

4536,5

16,9

2016

39473,3

19563,8

49,6

11052,4

28,0

8857,1

22,4

2017

44803,0

13625,1

30,4

22226,3

49,6

8951,6

20,0

2018

49084,5

22419,6

45,7

15498,6

31,6

11166,3

22,7

2019

39646,1

17187,3

43,4

17762,5

44,8

4696,3

11,8

1 Дані за 2010-2015 роки перераховано без урахування витрат на виконання науково-технічних послуг.

Обновлено 21.05.2020 12:57