Печать

Статистична інформація

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища
за видами природоохоронних заходів (20062019 роки)

(у фактичних цінах; тис.грн)

 

Усього

У тому числі на

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

очищення зворотних вод

поводження з відходами

захист і реабілітацію ґрунту, підземних  і поверхневих вод

збереження біорізноманіття і середовища існування

інші напрями природоохоронної діяльності

2006

36738,0

3712,8

25563,9

4570,5

1192,5

1534,2

164,1

2007

48044,6

4180,6

29640,4

9924,2

2550,1

1530,1

219,2

2008

65420,3

3240,2

43916,4

12065,1

4614,6

1340,9

243,1

2009

66985,2

4038,9

44746,0

10653,9

3667,5

3323,3

555,6

2010

75493,7

3672,8

53379,2

11414,8

5006,9

1531,5

488,5

2011

101490,9

11293,7

56294,7

23392,8

8338,7

1280,9

890,1

2012

77374,6

2851,9

52023,0

17975,6

2809,8

1160,9

553,4

2013

120492,6

3136,9

59192,9

51443,1

2207,8

2830,9

1681,0

2014

118520,2

3476,0

64107,1

45866,8

2026,8

2095,6

947,9

2015

147304,6

4664,8

80618,9

53578,0

4188,6

2388,4

1865,9

2016

180084,5

8807,8

96653,1

62583,8

5271,1

6083,0

685,7

2017

216836,1

9301,5

120105,3

72211,8

5773,0

8688,6

755,9

2018

268798,3

5525,6

139875,4

110998,5

7115,6

3465,4

1784,6

2019

307768,1

5341,5

172766,0

117305,3

6388,4

3598,0

2368,9

Обновлено 29.05.2020 10:39