Печать

Статистична інформація

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів
(2010-2019рр.)1

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Розподіл населення (%) за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів у місяць,  грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 3000,0

100,0

100,0

94,4

94,2

90,3

76,1

67,0

31,5

22,8

8,5

3000,1-4000,02

5,6

5,8

9,7

23,9

33,0

30,4

26,0

19,5

4000,1-5000,03

21,1

22,0

17,2

5000,1-6000,04

17,0

29,2

21,4

6000,1-7000,0

9,1

7000,1-8000,0

12,4

8000,1-9000,0

4,9

9000,1-10000,0

3,4

10000,1-11000,0

1,3

11000,1-12000,0

1,0

понад 12000,0

1,3

1 Починаючи з 2011 року при розрахунках середньодушових показників, а також диференціації населення (домогосподарств) за рівнем матеріального добробуту використовується шкала еквіваленнтності. Для забезпечення зіставності показників динамічних рядів був проведений перерахунок даних 2010 року з урахуванням шкали еквівалентності.
2
У 2012 -  2018рр. - 3000,1 - 4080,0 грн.
3
У 2017 - 2018рр. - 4080,1 - 5160,0 грн.
4 У 2017 - 2018рр. -  понад 5160,0 грн.