Печать

Статистична інформація

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у
2017 році1


 

Усього,
тис. осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

тис. осіб

у відсотках
до загальної кількості2

тис. осіб

у відсотках
до загальної кількості2

Усього

237,9 

143,4

60,3

94,5

39,7

   у тому числі

 

 

 

 

   сільське, лісове та рибне господарство

41,3

38,8

94,0

2,5

6,0

   промисловість

64,8

57,1

88,1

7,7

11,9

   будівництво

8,0

6,1

76,8

1,9

23,2

   оптова та роздрібна торгівля; ремонт
   автотранспортних засобів і мотоциклів

68,4

15,4

22,6

53,0

77,4

   транспорт, складське господарство, поштова та
   кур’єрська діяльність

17,1

9,4

55,2

7,7

44,8

   тимчасове розміщування й організація харчування

4,9

1,0

19,8

3,9

80,2

   інформація та телекомунікації

6,3

1,8

28,4

4,5

71,6

   фінансова та страхова діяльність

0,6

0,3

50,5

0,3

49,5

   операції з нерухомим майном

5,0

3,2

63,4

1,8

36,6

   професійна, наукова та технічна діяльність

5,5

2,4

43,8

3,1

56,2

   діяльність у сфері адміністративного та
   допоміжного обслуговування

4,9

3,3

67,2

1,6

32,8

   освіта

0,7

0,3

42,1

0,4

57,9

   охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

4,7

3,6

75,9

1,1

24,1

   мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

0,6

0,1

24,5

0,5

75,5

   надання інших видів послуг

5,1

0,6

11,8

4,5

88,2

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Розраховано до показника в одиницях виміру «осіб».

Обновлено 23.10.2018 16:08