Печать

Статистична інформація

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами Вінницької області
у 2017 році

(тис.дол. США)

 

Експорт

Імпорт

2017

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

2017

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

Усього

78838,7

18703,1

18049,8

21874,9

20211,0

12983,6

2752,3

3357,6

3615,5

3258,2

   у тому числі

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

11707,7

2503,5

2782,3

3710,4

2711,4

1

1

1

   з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Послуги для переробки товарів
   з метою реалізації за кордоном

11707,7

2503,5

2782,3

3710,4

2711,4

1

1

1

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

820,5

1

1

1

365,9

373,3

123,8

66,8

86,1

96,6

Транспортні послуги

1023,8

288,8

265,6

216,8

252,7

1813,1

480,0

500,1

434,5

398,6

Послуги, пов’язані з подорожами

9766,0

3458,4

666,9

3937,0

1703,8

682,5

139,6

211,3

141,8

189,8

Послуги з будівництва

43,1

1

1

1

881,2

1

1

1

1

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

1074,7

1

1

496,6

344,1

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

1

1

1

1

1

3753,6

975,3

1003,9

412,8

1361,7

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

54781,7

12086,7

14102,2

13802,2

14790,6

1181,4

65,1

385,1

631,5

99,8

Ділові послуги

575,9

73,6

49,1

101,8

351,4

3089,5

652,3

652,9

1122,0

662,4

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Обновлено 31.05.2018 16:02