Печать

Статистична інформація

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища
за видами природоохоронних заходів (2006–2017 роки)

(у фактичних цінах, тис.грн)

Усього

У тому числі на

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

очищення зворотних вод

поводження з відходами

захист і реабілітацію ґрунту, підземних  і поверхневих вод

збереження біорізноманіття і середовища
існування

інші напрями природоохорон­ної
діяльності

2006

17580,2

842,4

3917,0

1807,9

1222,8

40,3

9749,8

2007

27709,3

3021,8

5592,5

782,0

3665,0

5,3

14642,7

2008

46795,5

16954,4

2648,9

4360,9

4094,4

382,3

18354,6

2009

29229,7

17549,5

571,1

1164,9

3297,6

26,9

6619,7

2010

36986,5

22604,2

2313,2

561,1

1958,1

9,6

9540,3

2011

62021,6

36333,3

3078,3

772,7

6434,1

103,2

15300,0

2012

31267,4

178,5

872,6

6150,6

1950,0

260,6

21855,1

2013

29337,6

884,3

3869,1

2105,9

3970,8

18507,5

2014

7320,3

648,2

2211,2

3044,9

420,6

995,4

2015

40533,0

3497,4

2076,7

2223,6

11,1

32724,2

2016

63674,3

413,5

8978,3

2694,9

3,8

51583,8

2017

88844,2

321,9

10822,6

4875,4

68,8

72755,5

Обновлено 29.05.2018 16:29